herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Mapa biuletynu

Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie
|___Dane teleadresowe
|___Podstawowe dane
      |___2015
      |___2018
|___Sołectwa w Gminie
|___Archiwum
System Rada
|___Radni
|___Komisje
|___Głosowania
|___Interpelacje
|___Kalendarz posiedzeń
|___Sesje Rady
|___Protokoły
|___Uchwały
|___Projekty uchwał
Władze Miasta i Gminy
|___Rada Miejska
      |___abc
      |___testowy
      |___Dyżury Radnych
      |___Komisje Rady Miejskiej
|___Burmistrz Miasta i Gminy
|___Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
|___Skarbnik Gminy
|___Sekretarz Gminy
Działalność Rady Miejskiej
|___Sesje i projekty uchwał
      |___Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2010
      |___Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2010 r.
      |___Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2010
      |___Sesja Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2010
      |___Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2009
      |___Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 2009 r.
      |___Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 września 2009 r.
      |___Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 października 2009 r.
|___Posiedzenia Komisji
|___Protokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej
      |___Protokół nr XLVIII/10 z obrad sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 października 2010 roku
      |___Protokół nr XLVII/10 z obrad sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 21 września 2010 roku
      |___Protokół nr XLV z obrad sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 czerwca 2010 roku
      |___Protokół nr XLIV/10 z obrad sesji
            |___Protokół nr XLVII/10 z obrad sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 21 września 2010 roku
      |___Protokół nr XLII/10 z obrad sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 marca 2010 roku
      |___Protokół nr XLI z obrad sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 23 lutego 2010 roku
            |___Protokół nr XLII z obrad sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 marca 2010 roku
            |___Protokół nr XLI/10 z obrad sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 23 lutego 2010 roku
      |___Protokół nr XXXIX/09 z obrad sesji Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich w dniu 28 grudnia 2009 roku
|___Sprawozdania z prac Rady
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
|___Regulamin Organizacyjny
|___Wydziały i samodzielne stanowiska
|___Regulamin pracy
|___Jednostki organizacyjne
|___System Zarządzania Jakością
Informacje
|___Zamówienia publiczne
ANIA
|___Arek
      |___2008
      |___2005
      |___2014
|___Damian
|___Alfa
Gospodarka finansowa
|___Budżet i zmiany budżetu gminy
      |___Rok 2009
      |___Archiwum działu budżet
|___Sprawozdania z wykonania budżetu
      |___2011
      |___2010
      |___2009
|___Kontrole
Prawo lokalne
|___Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
|___Statuty Sołectw
|___Uchwały Rady Miejskiej
      |___2014
      |___Rok 2010
            |___VIII sesja Rady Miejskiej w Kątach Wroclawskich
            |___Sesja Nr I Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 listopada 2010 roku
            |___XLVIIII sesja Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich w dniu 27 października 2010 roku
                  |___XLIX sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 9 listopada 2010 roku
            |___XLVII sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich dnia 21 września 2010
            |___Sesja nr XLVI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 13 lipca 2010 r.
            |___XLV sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 czerwca 2010 rok
            |___XLIV sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 maja 2010 roku
            |___XLIII sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 kwietnia 2010 roku
            |___XLII sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 marca 2010 roku
            |___XL sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 stycznia 2010 roku
            |___XLI sesja Rady Miejskiej w Kątach Wroclawskich w dniu 23 lutego 2010 roku
      |___Rok 2009
            |___XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich - 29 grudnia 2009 r.
            |___XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich - 27 listopada 2009 r.
            |___XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich - 27 październik 2009 r.
            |___XXXVI sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich - 29 września 2009 r.
            |___XXXV sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich - 25 sierpnia 2009 r.
|___Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
|___Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
|___Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
|___Plan urządzeniowo rolny. Granica rolno leśna
|___Plan gospodarki odpadami gminy Katy Wrocławskie
|___Program usuwania azbestu z terenu gminy Kąty Wrocławskie
|___Program ochrony środowiska gminy Kąty Wrocławskie
|___Strategia rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2009-2020
|___Rejestr Zarządzeń Burmistrza
      |___Rok 2007
      |___Rok 2006
      |___Rok 2009
            |___Grudzień
                  |___
            |___Listopad
            |___Październik
            |___Wrzesień
            |___Sierpień
            |___Lipiec
            |___Czerwiec
            |___Maj
      |___Rok 2010
            |___styczeń 2010
            |___Luty 2010
            |___Marzec 2010
            |___Kwiecień 2010
            |___Maj 2010
            |___Czerwiec 2010
            |___Lipiec 2010
            |___sierpień 2010
            |___Wrzesień 2010
            |___Październik 2010
            |___Listopad 2010
      |___Rok 2011
            |___Styczeń 2011
|___Statut Gminy Kąty Wrocławskie
Wybory 2010
|___Nowy dział testowy
|___Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
      |___Informacje i komunikaty
      |___Dokumenty do pobrania
|___Wybory samorządowe
      |___Informacje i komunikaty
      |___Głosowanie przez pełnomocnika
Praca
|___Nabór na stanowiska urzędnicze
|___Informacje o wynikach naboru
      |___Urząd
      |___Jednostki organizacyjne
      |___Pozostałe
|___Dokumenty
Oświadczenia majątkowe
|___Kierownictwo urzędu
      |___2010
      |___2009
      |___2008
|___Rada Miejska
      |___2010
            |___Oświadczenia radnych złożone na koniec kadencji
            |___Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 rok
      |___2009
      |___2008
|___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___2009
      |___2008
|___Dyrektorzy szkół
      |___2009
      |___2008