Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dla osób niesłyszących

Tytuł sprawy

ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie w formie możliwej przez osobę uprawnioną* chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się** co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.00 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.00, w piatki w godz. 7:00 – 13:00.
faks: 56 45 10 240
e-mail: boi@um.grudziadz.pl.

Opłaty

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy

W uzgodnionym terminie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

* osoba uprawniona – osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się
** wybrana metoda komunikowania się:
– polski język migowy (PJM) – naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych;
– system językowo-migowym (SJM) – podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną;
– sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) – podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu;

26.01.2016