herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 789/2010 z dnia 30 lipca 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy 2010-11-23 12:34
Zarządzenie nr 788/2010 w sprawie powołania komisji odbiorowej dot. prac remontowych Ratusza w Kątacha Wrocławskich" 2010-11-23 12:20
Zarządzenie nr 787/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej " Remont drogi ul. Lotniczej położonej na działce 179 w miejscowości Czerńczyce" 2010-11-23 12:15
Zarządzenie nr 786/2010 z dnia 20.07.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej " Pełninie nadzoru inwestorskiego na zadaniupn. Budowa budynku komunalnego w Katach Wrocławskich" 2010-11-23 12:10
Zarządzenie 785/2010 z dnia 20.07.2010 komisja odbiorowa " Budowa i przebudowa budynku przedszkola przy ul. Drzymały w Kątach Wr. 2010-11-23 12:03
Zarządzenie 784/2010 z dnia 20 lipca 2010 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne. 2010-11-23 11:56
Zarządzenie nr 783/2010 w sprawie zatwierdzienia wyników przetargu nieograniczonego '"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdaszoiwce" 2010-11-23 11:52
Zarządzenie nr 782/2010 z dnia 13.07.2010 Komisja przetargowa na "Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich" 2010-11-23 11:47
Zarządzenie nr 781/29010 z dnia 13.07.2010 " Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdaszowice" 2010-11-23 11:45
Zarzadzenie nr 780/2010 z dnia 08 lipca 2010 wsprawie powołania komisji odbiorowej ' moernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich 2010-07-12 12:38
Zarzadzenie nr 779/2010 z dnia 05 lipca 2010 w sprawie powołania komisji odbiorowej 2010-07-12 12:36
Zaerządzenie 779/1/2010 w sprawie zmiany w zasadach rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskcih 2010-11-23 11:41
Zarządznie 777/1/2010 2010-07-12 12:34
Zarządzenie nr 788/2010 w sprawie powołania komisji odbiorowej dot. prac remontowych Ratusza w Kątacha Wrocławskich" 2010-11-23 12:20
zarządzenie nr 777/2010 z dnia 01 lipca 2010 powołanie komisji przetargowej 2010-07-12 12:32