herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Wydział Planowania Rozwoju i Inwestycji

Do zadań Wydziału Planowania Rozwoju i Inwestycji należy:

 1. Prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych i remontów.
 2. Przygotowywanie i opracowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych do zrealizowania inwestycji i remontów   ogólnobudowlanych oraz sieci infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociągi).
 3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami i remontami, współpraca w tym celu z inwestorem zastępczym, inspektorem nadzoru i innymi specjalistycznymi instytucjami.
 4. Zarządzanie siecią dróg gminnych.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, konserwacji nawierzchni ulic, znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 6.  Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
 7. Określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasa drogowego na cele niekomunikacyjne.
 8. Wnioskowanie o zaliczenie dróg do właściwej kategorii oraz zmiana tych kwalifikacji.
 9. Organizacja i prowadzenie " Akcji zima."
 10. Współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych.
 11. Pozyskiwanie dotacji i innych pozabudżetowych środków finansowych w celu realizacji projektów ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budżecie gminy.
 12. Koordynowanie wykonawstwa inwestycji i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań współfinansowanych z programów UE.
 13. Współpraca z poszczególnymi Wydziałami Urzędu realizującymi zadania z udziałem środków pomocowych (krajowych), nadzór  nad realizacją tych inwestycji.
 14. Współpraca z instytucjami w zakresie programów finansowanych przez UE.

Telefony:

Kierownik Wydziału Agnieszka Litwin (071) 390-72-36

Inspektor ds. Dróg Stanisław Chojecki (071) 390-72-37
Inspektor ds. Dróg Michał Czekański (071) 390-72-37
Inspektor ds. Budownictwa Krzysztof Zaniewski (071) 390-72-34
Inspektor ds. Infrastruktury Technicznej Czesław Stec (071) 390-72-09
Inspektor ds. Infrastruktury Technicznej  Katarzyna Grzeszczak (071) 390-72-09
Inspektor ds. Funduszy Pomocowych Ewa Kołodziej (071) 390-71-48
Inspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych Ewa Grzelakowska (071) 390-71-49
Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Unijnych - fundusze miękkie Ewa Kienc-Brachmańska (071) 390-71-50

e-mail: prii@katywroclawskie.pl; budownictwo@katywroclawskie.pl; inwestycje@katywroclawskie


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 12-08-2009 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Ewa Kienc-Brachmańska 29-01-2010 11:31