herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, a w szczególności:

1.  Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i  zarząd,
2.  Ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
3.  Organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,
4.  Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
5.  Komunalizacja gruntów,
6.  Prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
7.  Tworzenie zasobów gruntów komunalnych,
8.  Zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
9.  Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości ulic i obiektów fizjologicznych oraz numeracji nieruchomości,
10. Podział i scalanie nieruchomości,
11. Wywłaszczanie nieruchomości,
12. Ustalanie wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i budową urządzeń infrastruktury technicznej,
13. Zamiana użytkowania wieczystego na własność,

Telefony:

Kierownik Wydziału Krystyna Zaracka (071) 390-72-39

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Urszula Olszewska (071) 390-72-39
Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami Elżbieta Janik (071) 390-72-39

e-mail: gign@katywroclawskie.pl geodezja@katywroclawskie.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 13-08-2009 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2009 09:25