herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej należy:

1.  Przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
2.  Przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.
3.  Koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektu planu oraz wprowadzaniem zadań ponadlokalnych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
4.  Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego.
5.  Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6.  Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
7.  Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów.
8.  Wydawanie opinii związanych z lokalizacją i formą plastyczną reklam.
9.  Prowadzenie zadań mających na celu podnoszenie stanu estetycznego gminy we współpracy z innymi organizacjami działającymi w tym zakresie oraz podmiotami gospodarczymi.
10. Opiniowanie planów zagospodarowania gmin sąsiednich, powiatu i województwa.
11. Opiniowanie w formie postanowień projektów podziałów nieruchomości.
12. Opiniowanie zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
13. Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
14. Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
15. Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej.

Telefony:
Kierownik Wydziału Przemysław Nowacki (071)390-72-26

Inspektor ds. Planowania Agnieszka Zakrzewska (071) 390-72-27
Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego Michał Kędzior (071) 390-72-27
Inspektor ds. Planowania Przestrzennego Sławomir Palichleb (071) 390-72-27

e-mail: gp@katywroclawskie.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 13-08-2009 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Nowacki 13-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Przemysław Nowacki 09-06-2010 12:36