herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarzadzenie nr 829/2010 z dnia 23 listopada 2010 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w magazynie obrony cywilnej . 2010-11-25 09:38
Zarząadzenie 828/2/2010 z dnia 22.11.2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego "Remont pomieszczeń biurowych w budynku Ratusz w Kątach Wrocławskich" 2010-11-25 09:35
Zarzązenie nr 828/1/2010 z dnia w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego" Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowychw sezonie 2010/2011" 2010-11-25 09:32
Zarządzenie nr 828/2010 z dni 22.11. 2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego "Wdroznie infrastruktury PKI w UMiG Kąty Wrocławskie" 2010-11-25 09:29
Zarządzenie nr 827/2010 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę 2010-11-24 14:06
Zarzdzenie nr 8262010 z dnia 15.11.2010 w powoania komisji przetargowej w wdroenie infrastruktury PKI w UMIG 2010-11-24 14:04
Zarządzenie nr 825/2010 z dnia 15.11.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej " Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Katy Wrocławskieę 2010-11-24 13:35
Zarządzenie nr 824/2010 z dnia 15.11.2010 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego" Budowa dróg gminnych łaczących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich" 2010-11-24 13:32
Zarządzenie nr 823/2010 z dnia 12.11.2010 w sprawie okreslenia sposobu prowadzenia kontroli zarzadczejw Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz jej kordynacji. 2010-11-24 13:30
Zarządzenie nr 822/2010 z dnia 08.11.2010 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego 2010-11-24 13:25
Zarzadzenie nr 821/2010 z dnia 10.11.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej " Zimowe ytrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenioe gminy Katy Wrocławskie w sezonie 2010/2011" 2010-11-24 13:20
Zarządzenie nr 819/2010 z dnia 05.XI.2010 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Remont drogi - ul. Lotniczej połozonej na działce nr 179 w Czerńczycach. 2010-11-24 13:17
zarządzenie nr 818/2010 z dnia 04.XI.2010 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomosci na własność Ggminy Kąty Wrocławskie. 2010-11-24 13:14
Zarządzenie nr 817/2010 z dnia 02.11.2010 w sprawie powołania komisji odbiorowej ' Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdaszowice" 2010-11-24 13:12
Zarzadzenie nr 816/2010 z dnia 03.11.2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2010-11-24 13:10