herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

1. Obsługa kancelaryjna Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Przyjmowanie i załatwianie wniosków o objęcie leczeniem osób uzależnionych od alkoholu.
3. Sporządzanie programów i harmonogramów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
4. Koordynowanie realizacji harmonogramów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
5. Sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
6. Sporządzanie sprawozdań i analiz finansowo-rzeczowych z wykonania programów i harmonogramów.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w każdy piątek w godzinach 11.30 do 15.30 w pok. Nr 5 prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. W punkcie tym przyjmuje specjalista terapii uzależnień.
Działalność punktu w naszym Urzędzie ma na celu udzielanie porad dla osób, które nie radzą sobie z problemem alkoholowym w swoim domu. Jeśli chodzi o osoby uzależnione są one zapraszane na rozmowy ze specjalistą terapii uzależnień na rozmowy motywujące do zaprzestania picia oraz podjęcia terapii odwykowej.
Bliższych informacji na temat działalności uzyskać można pod nr tel. 071 390-72-14

Telefony:

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Anna Dębicka (071) 390-71-57

email: or@katywroclawskie.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 14-08-2009 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 14-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2009 11:50