Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej w dniu 10 września 2008 r.

Protokół

z XXVII sesji Rady Miejskiej Grudziądza

odbytej w dniu 10 września 2008 r.

 

 

XXVII  sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto o godz. 16:00, zakończono             o godz. 17:20.  W posiedzeniu udział wzięło 21 radnych.

 

/Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu/

 

Ad. 1 a

            XXVII sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto hymnem państwowym. Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel dokonała otwarcia, wypowiadając słowa: „Wysoka Rado otwieram obrady XXVII sesji Rady Miejskiej Grudziądza. Powitała radnych, prezydentów, sekretarza, skarbnika, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy, radia                i telewizji oraz mieszkańców Grudziądza. Po przywitaniu przybyłych na sesję osób Przewodnicząca Rady Małgorzata Kufel przekazała w związku z wystąpieniem interesu prawnego bezpośrednio dotyczącego jej osoby prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Sławomirowi Szymańskiemu.

 

            Sekretarzem obrad był radny Grzegorz Miedzianowski

 

Ad. 1 b

            Przedstawienie porządku obrad

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Grudziądza Małgorzata Kufel

Na szczęście mogę mówić bo głosować nie będę proszę państwa-uprzedzam. Natomiast dyskutować mogę. Szanowni Państwo jeśli jest tu pracownik Biura, jest tak… Ja mam prośbę do Państwa, żebyście wykreślili ten punkt z porządku obrad i zastąpili go również wygaśnięciem mandatu. Natomiast proszę o to żebyście Państwo zrobili zamianę zrobili z jednego powodu. Zaraz ten powód uzasadnię w dalszym wywodzie. Proszę Państwa byście dokonali tej zamiany z powodu tego, że ja sama rezygnuję z funkcji i mandatu radnego. Zaraz Państwu uzasadnię.

Przepraszam za tę nagłość. To jest decyzja chwili. Proszę Państwa. Wniesienie tego punktu rozstrzygnie sprawę. I pozwoli Radzie, mam nadzieję, zająć się innymi ważnymi sprawami. Szanowni Państwo. Będę mówiła tekstem otwartym albo prawie otwartym. Mam nadzieję, że nikogo nie urażę, nie obrażę i mam nadzieję, że dobry ton w tej Radzie będzie już tradycją. Spieramy się na argumenty a nie obrażamy siebie.

Szanowni Państwo, tak zwani „życzliwi”, tak pozwolę sobie nazwać grupę osób podpowiadali mi, żebym w ogóle nie zwoływała tej sesji. Takie rozwiązanie miało mnie, w tej argumentacji uchronić przed nieprzyjemną dyskusją. Ja natomiast stoję na stanowisku, że Rada ma ustawowy obowiązek zająć się tą sprawą. A po drugie, może dla mnie osobiście ważniejsze: nie będę chowała głowy w piasek. Mam odwagę staną przed Wysoką Radą, przed Państwem i prosić o rozwagę. Nie jestem winna i w kategoriach winy ten spór nie powinien być rozwiązywany. Uważam, iż w oparciu o zgromadzone materiały, opinie prawne, biura Sądu Najwyższego można stwierdzić, że nie zachodzi kolizja prawna pomiędzy stanowiskiem zastępcy dyrektora szpitala a wypełnianiem mandatu radnej. Nie muszą Państwo podzielać mojego poglądu. Rozumiem nawet, że można mieć wątpliwości ale nie rozumiem jak można ferować wyroki. Dostarczyłam Państwu wszystkie, powiadam wszystkie posiadane materiały pod rozwagę. Prosiłam tylko o jedno: pozwólcie rozstrzygnąć ten spór przed sądem i nie wiem czy żądanie jest wygórowane. W mojej ocenie nie. Cóż, liczyłam na zwyczajne ludzkie wsparcie w moim koalicyjnym klubie. Dziękuję pięknie. Powiem w czasie przeszłym: liczyłam. Szanowni Państwo nie chcę i nie będę przedmiotem targów czy targowania się. To nie ten poziom dyskusji. Nie będzie coś za coś, coś dla czegoś, z jakiegoś powodu. Nie. To byłby dla mnie wstyd i hańba. Ja nie umiałabym sobie z takim wstydem poradzić. Stanowczo odmawiam brania udziału w takim przedstawieniu. Dla mnie byłoby ono mierne. I nie pozwolę sobie odebrać dobrego imienia uczestnictwem w takich rozgrywkach towarzyskich. Zresztą sterowanych spoza Rady. Nie, po prostu nie. Mogę powiedzieć, że jestem doświadczonym samorządowcem. 18 lat pracy w grudziądzkim samorządzie, nie licząc 4 lat w sejmiku wojewódzkim, 4 lata na funkcji wiceprezydenta miasta to obiektywnie oceniając no szmat czasu. O tych moich latach samorządowych każdorazowo decydowali mieszkańcy miasta. To im dziękuję za ogromne zaufanie, zaufanie przekładające się na wymierną liczbę głosów. Od 3 kadencji osiągałam najlepsze wyniki w mieście spośród prawie 500 osób ubiegających się o mandat radnego. Dane ze strony Państwowej Komisji Wyborczej. Na takim zaufaniu można coś budować i na tym zaufaniu i wsparciu, wsparciu mieszkańców najbardziej mi zależy. Dziękuję moim wyborcom i wszystkim mieszkańcom za okazywaną mi życzliwość, wsparcie, wyrazy szacunku. Dziękuję za nie i jednocześnie przepraszam, że nie wypełnię tego mandatu do końca tej kadencji. Szanowni wyborcy będą kolejne kadencje, kolejne wybory nie mówię „żegnam” tylko „do widzenia”.

Wysoka Rado, na komisji poprzedzającej dzisiejsze posiedzenie usłyszałam różne argumenty, dużo argumentów, różnych: wątpiących, popierających mój punkt widzenia, antagonistycznych. Szanuje je. I rozumiem rozterki. Naprawdę szanuje i rozumiem. Z całym szacunkiem do pana Łukasza Mizery, radnego naszej rady ale tej wypowiedzi nie skomentuję, która dyskredytowała radcę Urzędu z ponad 20-letnim stażem. Bo pan panie radny jednak nie ma ani doświadczeń w orzecznictwie ani w orzekaniu ani jakiejkolwiek praktyki zawodowej w tym przedmiocie. Z tego co pamiętam jest Pan absolwentem Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej i chyba nie jest właściwe dyskredytowanie prawników z doświadczeniem, po egzaminach w tym zakresie. Nie odważyłabym się. Szczerze powiem, spuszczam na to zasłonę milczenia.

Zdaję sobie sprawę, że wszyscy Państwo radni możecie mieć wątpliwości. Ja takie też posiadam. Mają na ten temat nawet różne zdanie biegli w przedmiocie, prawnicy. Dlatego też właśnie prosiłam, żeby oprzeć się na wyroku sądowym. Mówię „prosiłam” bo już nie proszę. Wysoko Rado te 18 lat pracy w samorządzie nauczyły mnie pokory. Pokory wobec ludzi, ich problemów, wobec życia. Tej pokory zażywam codziennie w mojej pracy zawodowej. 30 lat pracy w szpitalu to między innymi, między inni powiadam, to 30 lat obserwacji ludzi zmagających się z chorobą, walczących o życie. Praca na ich rzecz może jedynie uszlachetniać. I pozwolić dobrze ustawić w hierarchii rzeczy ważne od mniej istotnych. To też 30 lat współpracy z ludźmi na różnych stanowiskach i w różnych sytuacjach. Fakt, to jest moje środowisko. Tam się czuję dobrze i tam się czuję spełniona. Mój szpital, z którym się identyfikuję, na którego rozwoju bardzo mi zależy jest dla mnie najważniejszy. I nigdy bym nie przypuszczała, że mój awans zawodowy przysporzy tyle zgryzoty niektórym pseudo politykom. Nie przespanych nocy, wojaży, wycieczek, telefonów. Nie podejrzewałabym proszę Państwa, bo nie sądziłam, że to jest aż tak ważne. Nie uwierzyłabym do niedawna, że rozbudzi apetyty, rozgorzeje jakaś walka. Będzie powodem do apetytów na jakieś funkcje. Nie przypuszczałabym. Sądziłam, że to jest normalna kolej rzeczy no ale ja do tej walki po prostu nie pasuję. Nie chcę i nie pozwolę by funkcja w radzie w jakikolwiek sposób nadszarpnęła dobre imię tego szpitala. Szpital nie może być areną do rozgrywek politycznych. I tutaj na życzenie obecny jest pan dyrektor. Bardzo się cieszę. Pozwolę sobie kilka słów wyjaśnień przekazać radnym w związku z insynuacją o powodach rezygnacji z mandatu radnego w kadencji 1998-2002. Szpital, przypominam, ja też o tym zapomniałam ale pan dyrektor był uprzejmy mi przypomnieć, był wówczas 7 miesięcy w nadzorze powiatu ziemskiego, grudziądzkiego. Zupełnie wyleciało mi to z głowy, to były takie rzeczy, które zapominam, przepraszam. I dzięki staraniom ówczesnego prezydenta, pana Tafelskiego wpisano go do rozporządzenia właściwego ministra do powiatu grodzkiego grudziądzkiego. Pan dyrektor był wówczas radnym opozycji wobec prezydenta Tefelskiego i jak mi przekazał po rozmowie z panem prezydentem Tefelskim podjął decyzję o rezygnacji z mandatu, nie chcąc stworzyć pola do konfliktu. Wszyscy uszanowali tą decyzję, my o tym nie pamiętaliśmy bo ona zupełnie jakoś niepostrzeżenie przeszła. Oczywiście w ocenie zainteresowanego jest to bardzo ważne, pamiętał datę. I to prosta prawda, bardzo prosta. Ale też, jak się okazuje, może być hakiem. Samo życie.

Szanowni Radni, proszę Was o przyjęcie mojej rezygnacji z mandatu nie dlatego, że męczy mnie praca i nie dlatego, że nie chcę reprezentować radnych. Sądzę, że swoją funkcję wypełniałam rzetelnie. Zmieniłam znacząco styl pracy radnych, podniosła się wymiernie dyscyplina pracy radnych. Myślę, że miałam w tym swój udział. Nie chodziło też o pieniądze. Przy zgodzie na pełnienie funkcji przewodniczącej bo moim pierwszym ruchem, jak Państwo pamiętacie, było obniżenie sobie diety o 40%. Można to było zrobić w poprzedniej kadencji. Nie zrobiono chociaż były ku temu przesłanki. Ale to już jakby nie podlega ocenie. Wtedy ja nie byłam przewodniczącą. Ani żadnej funkcji nie wypełniałam poza przewodniczeniem swojemu klubowi.

Wysoka Rado, reasumując moje wystąpienie. Jest poziom rozmów i dyskusji, który chętnie podejmuję. Spór na argumenty. Jest jednak poziom do którego ja nie zejdę. Nie będę w ten sposób postępować. Wolę odejść w przeświadczeniu spełnionego obowiązku i nie pozwolę sobie odebrać dobrego imienia. Nawet wówczas gdy spór dotyczy konfliktu prawnego w pełnionych przez mnie rolach społecznych. Szanowni Państwo, zwracam się do wszystkich z którymi dane było mi pracować prze te 18 lat i dziękuję za wszystko: za życzliwość, za reprymendy, za pomoc, za wszystko. Mieszkańcom dziękuję za wsparcie i za przekazywanie tematów do rozwiązywania w naszym mieście. Szczególnie dziękuję za życzliwość okazywaną mi w ostatnich tygodniach. To była dla mnie duża nagroda. Panie Prezydencie. Panu dziękuję za życzliwość, za wspólną pracę i za okazywany mi szacunek. Dziękuję wiceprezydentom, Skarbnikowi, Sekretarzowi za dobre merytoryczne kontakty. Dziękuję wszystkim urzędnikom a szczególnie kierownikom wydziałów, którzy w błyskawicznym tempie rozwiązywali problemy mieszkańców z którymi do nich przychodziłam bardzo często. Dziękuję też, proszę Państwa, byłemu prezydentowi Andrzejowi Wiśniewskiemu za poprzednią kadencję, w której się tak spieraliśmy, walczyliśmy, każdy przedstawiał swoje argumenty ale ja z tego też wyniosłam lekcję, miałam okazję osobiście mu to przekazać przez telefon. Też dziękuję. To były dobre 4 lata. Wiele się nauczyłam i myślę, że nauka w las nigdy nie idzie. Dziękuję wszystkim radnym ale szczególnie radnym z mojego klubu Wspólny Grudziądz. Dziękuję za zaufanie, wsparcie, za pomoc, za wierność zasadom i za lojalność. To są cechy dla mnie najważniejsze. Ludzie o tym wiedzą i oceniają. Mieszkańcy czasem dokonują pochopnych ocen ale czasami trafiają w samo sedno. Dlatego strzeżcie się etykiety jaką obdarzyli jednego z członków tej rady tej kadencji. Etykieta zdrajca. Mawiają, że jak zdradziłeś raz to zawsze będziesz taki. Zaufanie mieszkańców to kapitał i nie wolno go zmarnować. Szanowni Państwo dziękuję też wszystkim kierownikom jednostek, dyrektorom, prezesom spółek komunalnych. Dziękuję mediom. Czasami się z nimi szarpałam ale myślę, że ostatecznie nikogo nie uraziłam. Nie było to na pewno moją intencją. Chce przyzwoicie wypełniać swoją rolę społeczną jaką mam w szpitalu. Przed nami dużo zadań. Szpital się dynamicznie rozwija a to wymaga dynamicznych podejść i myślę, że na takie ciągle mnie stać. Jestem szczęśliwa, że mam wsparcie swojego środowiska, które zna mnie, no bo to się nie rodzi na kamieniu i za to mojemu środowisku dzisiaj publicznie też dziękuję. Mam nadzieję, że uszanujecie Państwo mój wybór za co będę wdzięczna. Bardzo dziękuję za uwagę.

 

Wiceprzewodniczący Sławomir Szymański

Szanowni Państwo w zaistniałej sytuacji z jednej strony mamy porządek obrad i punkt związany z wygaśnięciem mandatu z drugiej strony mamy rezygnację pani radnej. W związku z tym ja bardzo proszę pana mecenasa o opinię w tej sprawie.

 

Radca prawny Artur Kołcz

Szanowni Państwo sytuacja jest troszeczkę skomplikowana przez decyzję pani Przewodniczącej natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, że powodem zebrani się tu Państwa było wystąpienie Wojewody, który wezwał Radę do wydania uchwały w spawie wygaśnięcia mandatu radnego z tytułu konfliktu wynikającego z art.24a Ustawy o samorządzie gminnym czyli pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej gminy. Pod względem prawnym jeżeli doszło do naruszenia takiego, to straciła pani radna ten mandat z dniem 1 marca. Natomiast jeżeli składa teraz oświadczenie o zrzeczeniu się pisemnym powinno być, pewnie jest, to skutek tego zrzeczenia się jest od tego momentu. Czyli jeżeli rzeczywiście wcześniej wygasł mandat to obecnie zrzeczenie się przez panią Przewodniczącą tego mandatu jest już bezprzedmiotowe. Dlatego w mojej ocenie powinniście Państwo najpierw ewentualnie zająć się głosowaniem uchwały o wygaśnięciu mandatu ale z tytułu naruszenia ustawy. Jeżeli Państwo nie podejmiecie takiej uchwały, nie przejdzie ona, to wtedy dopiero ewentualnie będzie Państwo mogli rozpatrywać tą drugą uchwałę jeżeli będzie taka Państwa wola. Zwracam też uwagę na to, że  przypadku zrzeczenia się przez radnego mandatu Rada ma czas na podjęcie uchwały w tym temacie 3 miesiące od momentu takiego zrzeczenia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Grudziądza Małgorzata Kufel

Można od razu?

 

Radca prawny Artur Kołcz

Oczywiście można. Powiem też może jeszcze jedno. Jeżeli Państwo w ogóle nie będziecie, bo teoretycznie Rada mogłaby wcale nie zająć się tą sprawą Państwo się zwołaliście to przepis mówi, że o niepodjęciu decyzji przez Radę, czyli niepodjęciu takiej uchwały, Wojewoda samodzielnie podejmuje decyzję o wydaniu zarządzanie zastępczego. Czyli teoretycznie macie Państwo jeszcze trzecią możliwość: w ogóle nie zajmowania się sprawą. W tym momencie dojdzie do wojewody dojdzie informacja, że Państwo na przykład odmawiacie jakby rozparzenia sprawy wygaśnięcia mandatu z tytułu naruszenia i w ogóle pozostawicie sprawę nierozstrzygniętą i wtedy wydaje wojewoda rozstrzygnięcie nadzorcze ewentualnie podejmujecie decyzję, że właśnie nie rozpatrujecie tej pierwszej uchwały ale z pełną świadomością, że tak naprawdę powinniście się zająć i zajmujecie się tylko i wyłącznie sprawą zrzeczenia się. Natomiast najbardziej poprawnie w mojej ocenie, najbardziej poprawnie formalnie powinno być najpierw rozpatrzenie kwestii z jaką zwrócił się Wojewoda i dopiero w momencie niepodjęcia takiej uchwały można byłoby zająć się podjęciem uchwały o zrzeczeniu się mandatu przez panią radną.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam pytanie do pana mecenasa czy gdyby zdarzyło się tak, że będziemy głosować tylko nad wnioskiem, który zgłosiła pani Przewodnicząca Małgorzata Kufel i w sytuacji gdy wniosek zgodnie  prośbą pani Przewodniczącej przejdzie czy wobec tego głosowanie nad wnioskiem Wojewody stanie się bezprzedmiotowe i sprawa umrze śmiercią naturalną.

 

Radca Prawny Artur Kołcz

Proszę Państwa, teoretycznie rzecz biorąc taka uchwała gdyby była tylko podjęta druga ta uchwała mówię teoretycznie, może być zakwestionowana przez Wojewodę ponieważ Wojewoda by uznał, że nie można głosować nad zrzeczeniem się mandatu w sytuacji gdy ten mandat wcześniej wygasł. Teoretycznie taka sytuacja jest możliwa. Natomiast to jest tylko kwestia konstrukcji jakby prawnej natomiast skutek zawsze będzie ten, że mandat wygasł tak naprawdę. Nie wiem jakby się zachował Wojewoda w takiej sytuacji gdy dostanie uchwałę tylko i wyłącznie o zrzeczeniu się mandatu czy jeszcze by podejmował kroki w postaci wydania i tak zarządzenia zastępczego czy po prostu skoro stan prawny taki jak chciał osiągnąć Wojewoda został osiągnięty już nie podejmowałby żadnych kroków. Ale to trudno mi rozstrzygnąć jakby się zachował Wojewoda.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

Ja mam takie pytanie do Pana radcy. W związku z tym, że tłumaczenie Pana jest jasne logiczne ale nasuwa jakieś wątpliwości. Jeżeli chcemy uhonorować przykładowo decyzję pani Przewodniczącej to możemy dzisiaj zagłosować nad jej decyzją a z tego wywodu, który Pan przeprowadził Wojewoda i tak sam orzeknie jaka decyzja będzie słuszna.

 

Radca Prawny Artur Kołcz

Teoretycznie może tak, Wojewoda może tak zrobić.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

Teoretycznie to jest słowo, które w Państwa spółce Nowakowski i wspólnicy często występuje. No my chcielibyśmy wiedzieć czy to będzie miało jakieś znaczenie czy tylko uhonorujemy decyzję pani Przewodniczącej głosując a decyzję od Wojewody i tak otrzymamy sprokurowaną przez jego prawników.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Państwo Radni, Wysoka Rado. Oczywiście jakby tu trudno nie przyznać racji Panu mecenasowi bo rację ma. Ale z praktycznego punktu widzenia jeśli Państwo Radni nie podejmą uchwały o której brzmieniu wiecie, bo jest to ta pierwotna uchwała, to jej …nie ma, znaczy Rada nie podjęła takiej decyzji to Wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, które skutkuje i ok. Jeśli Państwo jesteście w stanie uszanować decyzję to bardzo bym prosiła. To głosowanie rozstrzygnie kwestię czy Państwo przyjmujecie tę rezygnację czy jak się zachowujecie ja przepraszam za to wtrącenie.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

Ja jeszcze nie skończyłem tamtej kwestii. Jeżeli teraz przegłosujemy no rada przegłosuje wniosek pani Przewodniczącej, jej rezygnację to jeżeli Wojewoda uzna to za niezgodne z przepisami to i tak wyda swój werdykt? Może wydać. Ale nie musi? To czyli my jako Rada też nie wiemy w jakiej sytuacji teraz jesteśmy? Czy my jesteśmy władni wydać taki powiedzmy głosować tę decyzję Przewodniczącej i ona będzie uznana czy po prostu będzie jak to się mówi „olana” odrzucona i nasze tutaj dyskusje będą nieważne.

 

Radca Prawny Artur Kołcz

Jeśli można. Może nie wszyscy dokładnie zrozumieli to co powiedziałem. Z formalnego punktu widzenia najbardziej poprawnie byłoby najpierw rozstrzygać sprawę z wniosku Wojewody i dopiero w przypadku gdyby Rada nie podjęła uchwały zajmować się sprawą wygaśnięcia mandatu pani radnej. Jeżeli. Państwo nie będziecie chcieli się zajmować tą sprawą i podejmiecie tylko i wyłącznie uchwałę z propozycji pani Przewodniczącej, czyli tylko i wyłącznie zajmiecie się zrzeczeniem się mandatu może będzie jakieś naruszenie formalne ale ono nie pociąga za sobą żadnych negatywnych skutków prawnych. Natomiast może się zdarzyć w takim wypadku, że Wojewoda albo nie podejmie żadnych już więcej działań bądź teoretycznie oprócz tej Państwa uchwały, która będzie uhonorowaniem decyzji pani Przewodniczącej podjąć mimo wszystko rozstrzygnięcie nadzorcze. Skutki są trochę inne, potencjalnie. Bo jeżeli Wojewoda wyda rozstrzygniecie nadzorcze to w tym wypadku zarówno Państwu jako Radzie będzie przysługiwała kompetencja do zaskarżenia takiego rozstrzygnięcia jak również samej zainteresowanej czyli pani Przewodniczącej. Natomiast jeżeli Państwo podejmiecie uchwałę tylko i wyłącznie o zrzeczeniu się i jakby ona się ostanie i nie będzie już więcej podejmowane żadnych działań przez Wojewodę czyli nie będzie wydane to drugie zarządzenie zastępcze to od takiej uchwały Państwu już nie będzie przysługiwało odwołanie jak również samej zainteresowanie ponieważ sama złożyła takie oświadczenie. Czyli tam, po podjęciu uchwały tylko i wyłącznie w wersji pani Przewodniczącej spowoduje, że od tej uchwały nie będą służyły żadne środki zaskarżania. Nie wiem czy się teraz jasno wyraziłem.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Goszka

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam tylko dwie sprawy. Pierwsza sprawa dotyczy tego i zarazem chciałbym też odpowiedź mieć jeżeli tutaj pani Przewodnicząca wprowadziła wniosek o wprowadzenie w trybie artykułu 20 ust.1a to rozumiem, że formalnie musimy to teraz przegłosować jako kolejny punkt i w tym momencie byłaby pierwsza uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu w związku z wezwaniem Wojewody, druga uchwała konkretnie wygaśnięcia w związku z rezygnacją i dopiero moglibyśmy dalej procedułować w tej sprawie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej proszę o 20-minutową przerwę pana Przewodniczącego.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Ogłaszam 20-minutową przerwę.

 

….Koniec strony A kasety Nr 1…

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Wysoka Rado wznawiam obrady XXVII sesji Rady Miejskiej. Jesteśmy w sytuacji gdzie w porządku obrad jest uchwała dotycząca stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Jest też wniosek pani radnej Małgorzaty Kufel o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego w związku z tym proponowałbym byśmy teraz przyjęli porządek obrad. Czy przyjmujemy …czy przystępujemy do głosowania. Czy przyjmujemy wniosek pani radnej Małgorzaty Kufel o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu? O zmianie porządku obrad, tak, do porządku obrad.

 

Radny Witold Kraśniewski

Proszę Państwa ja tu przysłuchując się, pomijając wniosek pani radnej, wypowiedziom prawnika na temat mandatu pani radnej Małgorzaty Kufel chciałbym powołać się na  dokumenty, które tu wszyscy mamy z biura prawnego pana Nowakowskiego. Ja uważam, że bezcelowym jest ażebyśmy my głosowali na temat zrzeczenia się przez panią radną Kufel mandatu radnego jako, że: i Państwo pozwolą, że przytoczę. Wywód drugi: „radny w związku z wykonywaniem mandatu radnego korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych art.15, ust. itd. Z tego powodu przyczyny stwierdzenia wygaśnięcia mandatu są ściśle określone w przepisach. Zamknięty katalog przyczyn wygaśnięcia mandatu radnego zawiera artykuł taki i taki Ustawy o wyborach do rad gmin. I, co najważniejsze, zgodnie z tym przepisem stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego stanowiące obowiązek rady następuje wskutek, proszę Państwa, i jest wyszczególnionych 6 punktów, Państwo mają to przed sobą, i m.in. jest pisemne zrzeczenie się mandatu, co ma tu miejsce, i m.in. bo nie będę dalej się roztrząsał, i śmierć. I proszę Państwa pytam się czy, skoro następuje wygaśnięcie mandatu w wyniku zrzeczenia się mandatu radnego i wyniku śmierci, a to jest uważam to samo bo mieści się w tym katalogu tych 6 punktów to ja się pytam czy my jako radni podejmowaliśmy kiedyś i czy w ogóle musimy dzisiaj tak samo, stwierdzić uchwałą jakoby mieliśmy obowiązek, pod tak pan radca prawny interpretował, że umarł ktoś, pani radna Kufel umarła i my podejmujemy uchwałę: pani radna Kufel nie żyje. A druga uchwała w związku z tym, że pani radna Kufel nie żyje my musimy podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego. Bzdura nad bzdurami. Tak, tak. Zresztą ja też przedwczoraj słyszałem, tu napisali też bzdurę z pańskich ust (Mizera Łukasz) jakoby orzecznictwo Sądu Najwyższego nie było zasadą prawda. To już możemy sobie pominąć. Proszę Państwa my mamy obowiązek tylko głosować na temat wygaśnięcia mandatu radnego. Koniec, kropka, dziękuję, więcej pytań nie mam.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, może najpierw do pani Przewodniczącej bo nie ukrywam, ze jestem troszeczkę zdziwiony i zaniepokojony tym, co się tutaj stało bo jeżeli pani Przewodnicząca ma taką wiedzę na temat wszystkich poglądów, które głośno tutaj wyraża, chodzi mi o to dokładnie, jakim dysponuje doświadczeniem, to jest mi bardzo przykro ale ja bym proponował, żeby Pani przewodnicząca tą wiedzę zweryfikowała i następnym razem jak będzie pani Przewodnicząca mnie obrazić to postarała się odrobinę bardziej. To w kwestii, którą odebrałem osobiście i której w ogóle nie rozumiem. Bo pragnę Pani Przewodniczącej powiedzieć, że tak naprawdę jestem tutaj sam, reprezentuję ludzi, których na tej sali nie ma i mogę Pani Przewodniczącej głosowaniem zrobić najmniejszą krzywdę. Teraz odnośnie tego, Szanowni Państwo, czego jesteśmy tutaj świadkami. Otóż zebraliśmy się tutaj dzisiaj, żeby głosować pewien stan prawny dotyczący wygaśnięcia tego mandatu. I tak jak pan radca prawny słusznie zauważył, termin wygaśnięcia tego mandatu opiewa na marzec i to rodzi za sobą pewne skutki prawne. To nie jest tak, że my dziś o tym zapomnimy i powiemy, że mandat wygasł, pani Przewodnicząca zrzekła się mandatu dzisiaj ale coś z tym okresem od marca do dzisiaj trzeba zrobić. I uważam, że powinniśmy trzymać się pewnej chronologii czasowej i zgodnie z tym, w jakim celu się dzisiaj zebraliśmy przegłosować najpierw to, co jest wnioskiem Wojewody czyli ustosunkować się do wygaśnięcia tego mandatu w marcu a wówczas jeżeli Państwo nie podzielicie tego stanowiska, z którym Wojewoda się do Rady zwrócił wówczas jeżeli pani Przewodnicząca będzie swój wniosek o wygaszenie czy tam zrzeczenie się tego mandatu podtrzymywała, nie wiem z jakich powodów on się znalazł w ogóle znalazł, ale powiedzmy, że to jest Państwa tajemnica, bo ja na żadnym spotkaniu nie byłem i nie bardzo czuję się w ogóle zobowiązany do takiej możliwości, żeby się do tego ustosunkować. Ponieważ ja od początku wygłaszałem swoje jasne stanowisko. Jeszcze przed tą całą sytuacją miałem przyjemność odbyć rozmowę z radcą prawnym, swoje wątpliwości zgłosić ale tak jak mówiłem przed chwilą. Z przyjemnością porozmawiam sobie jeszcze o tym jak dokumenty do tego Urzędu trafiają, co się działo w międzyczasie z tą całą historią ale to może zostawmy sobie na jakiś ciekawszy termin i może na rozmowy pozakuluarowe bo to naprawdę uważam, że w tym momencie mamy o to takie stanowisko, że po tym melodramatycznym wystąpieniu, które tutaj  mieliśmy zaszczyt obejrzeć nagle jakoś cel spotkania znika, nagle są jakieś ciekawsze przepychanki zastępcze. Ja uważam, że powinniśmy to zrobić zgodnie z tym, po co się tu zebraliśmy i w takiej kolejności jak to zrobiliśmy. I mam nadzieję, że jeśli zrobimy to sprawnie to się wszystko okaże bez najmniejszego problemu. Dziękuję Panie Przewodniczący.

 

Radny Kazimierz Cichiński

Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie ja chciałem złożyć oświadczenie. Oświadczam, że z dniem dzisiejszym 10 września 2008 roku występuję z klubu Wspólny Grudziądz. Jestem od dzisiaj niezależnym radnym Rady Miejskiej.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Szanowni Państwo, chciałbym wreszcie ustalić porządek obrad w związku z tym ponieważ jest wniosek, jest projekt uchwały o wygaśnięciu mandatu radnej chciałbym w związku z tym przystąpić do głosowania i chciałbym abyśmy podjęli decyzję w tek sprawie czy ten wniosek włączymy do porządku obrad czy też nie. W związku z tym przystępujemy do głosowania: kto jest za przyjęciem wniosku pani Małgorzaty Kufel o wygaśnięciu mandatu radnego. On jest związany z rezygnacją pani radnej Małgorzaty Kufel. Pani Małgorzata Kufel chciałaby uściślić, że chodzi o to, że chciałaby dokonać zamiany, tzn. zdjąć z porządku obrad ten wniosek wzywający nas do uchylenia mandatu przez Wojewodę i zastąpić go wnioskiem, konkretnie uchwałą o wygaśnięciu mandatu.

Szanowni Państwo, zmiana porządku obrad polega na uzupełnieniu tego porządku o kolejną uchwałę w tym przypadku. I wykreśleniu uchwały wcześniejszej. Tej, która znajduje się na piśmie, w porządku obrad, który Państwo otrzymali. (…) Panie Witku …

 

Radny Witold Kraśniewski

Konkretnie. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Mamy to wykreślić? Czy mamy zamienić? Naszym obowiązkiem jest stwierdzić czy ktoś umrze nawet…

 

Radny Przemysław Ślusarski

Szanowni Państwo, może to nie moja rola ale intencja jest tylko taka, żeby też była uchwała o wygaśnięciu tylko z innych powodów. Nie w związku z wezwaniem Wojewody tylko w związku z rezygnacją przez panią Przewodniczącą. Chodzi tylko o powód dla którego ta uchwała jest podejmowana.

 

Radny Witold Kraśniewski

Musimy podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego. Taką uchwałę musimy podjąć.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Tak ale jest propozycja zmiany porządku obrad. Zamieniamy jedną uchwałę związaną z rezygnacją pani Małgorzaty Kufel z radnej.

 

Radny Witold Kraśniewski

W związku z tym, proszę, jak ma brzmieć ten punkt?

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Jeśli Państwo pozwolicie, jestem wnioskodawcą przypomnę. Prosiłam Państwa           o zamianę. Treść uchwały jest podobna w brzmieniu natomiast inne jest uzasadnienie, podstawa prawna jest inna, dlatego proszę Państwa o wykreślenie tego punktu, który Państwo macie w porządku obrad i wprowadzenie do porządku obrad punktu o wygaśnięciu mandatu z powodów jakie Państwu wcześniej przedstawiłam w sposób mniej lub bardziej udolny. Dziękuję

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Szanowni Państwo. Propozycja jest następująca. Pani radna proponuje zmianę porządku obrad. Wykreślić z porządku obrad uchwałę w sprawie stwierdzenia o wygaśnięciu mandatu radnego, a więc do czego wzywał nas Wojewoda, i zamienieniu tej uchwały na uchwałę w sprawie stwierdzenia o wygaśnięciu mandatu radnej Małgorzaty Kufel. Tekst jest bardzo podobny jeżeli chodzi o tytuł uchwały natomiast podstawa prawna jest inna. I taka jest propozycja pani wnioskodawcy.

 

Radny Łukasz Mizera

Ja bym prosił pana radcę prawnego, żeby wytłumaczył wszystkim tutaj obecnym jakie są skutki prawne jednej decyzji czyli poparcia decyzji Wojewody o wszystko mi chodzi: o te wcześniejsze uchwały, które podejmowaliśmy. Jeżeli my powiemy zgodnie z tym co powiedział Wojewoda, że mandat wygasł w marcu. To są zupełnie inne skutki prawne dotyczące całego… niż powiemy, że mandat zgodnie z życzeniem pani Kufel wygasł od dnia dzisiejszego.

 

Radca Prawny Artur Kołcz

Może troszeczkę od końca rozpocznę. Na temat uchwał, które były podejmowane od marca z uczestnictwem pani Przewodniczącej w świetle orzecznictwa takie uchwały są jak najbardziej ważne. Czyli nie m takiego niebezpieczeństwa, że nagle jednym głosem byłaby zmiana i te uchwały nagle podlegałyby wzruszeniu. Także jeśli chodzi o dotychczasową pracę Państwa nic się takiego nie stanie. Natomiast jeżeli … a propos tych dwóch uchwał… pierwsza uchwała skutek jej formalny (uchwała z inicjatywy Wojewody) efekt będzie taki, że mandat wygasł tak naprawdę z dniem 1 marca, natomiast jeżeli podejmiecie Państwo uchwałę z powodu zrzeczenia się mandatu przez panią Przewodniczącą skutek będzie taki od dnia podjęcia tej uchwały, czyli od dzisiaj. Przepraszam, terminy są te same. Skutek jest taki, od momentu dojścia oświadczenia woli pani Przewodniczącej, ponieważ było to dzisiaj, to byłoby dzisiaj. Kolejne konsekwencje, tak jak mówiłem Państwu, chciałem przypomnieć, że jeżeli będzie podjęta uchwała w brzmieniu proponowanym przez Wojewodę to od takiej uchwały służy odwołanie pani Przewodniczącej jako zainteresowanej, natomiast w przypadku wniosku pani Przewodniczącej nie służy odwołaniu bo trudno, żeby ktoś mógł się odwoływać od tego typu decyzji.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Szanowni Państwo, Wysoka Rado, ja naprawdę już chciałbym przejść do głosowania nad tym wnioskiem a tak naprawdę nad zmianą porządku obrad w konsekwencji. Panie Radny no to jest już po raz trzeci w tej sprawie w związku z tym ostatni dobrze?

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Przewodniczący jeszcze pozwolę sobie zapytać może w sprawie takiej najmniej sympatycznej. Jak wygląda kwestia diety od miesiąca marca do ostatniej sesji?

 

Radca Prawny Artur Kołcz

Teoretycznie Gmina mogłaby wystąpić, bo Gmina wypłaca, do osoby, która pobrała. Jest to powiedzmy świadczenie nienależne. Te kwestie reguluje bezpodstawne wzbogacenie. Natomiast jeżeli pani radna oświadczyłaby, że zużyła już te środki, czyli już nie jest wzbogacona, to w świetle kodeksu cywilnego nie podlegałoby to zwrotowi.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Szanowni Państwo informuję, że wykreślamy uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, który jest w porządku obrad i zastępujemy go uchwałą w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Małgorzaty Kufel.

 

Radca prawny Artur Kołcz

W tym momencie macie Państwo formalny wniosek o zmianę porządku obrad i rozpatrujecie tylko zmianę porządku obrad zgodnie z treścią wniosku wnioskodawcy a treść była taka, że pani Przewodnicząca prosiła o zdjęcie uchwały tej, która była w porządku pierwotnym i wprowadzenie nowej uchwały.

Po przeprowadzeniu reasumpcji głosowania (w pierwszym głosowaniu błędnie podsumowano liczbę oddanych głosów) nad zmianą porządku głosowania, wniosek o zmianie nie został przyjęty przez Radę Miasta (za 1, przeciw 15, wstrzymało się 4). Porządek bez zmian.

 

/Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu/.

 

Ad. 2

            Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Stwierdzenie przez Państwa Radnych wygaśnięcia mandatu radnego jest aktem szczególnym. Jest to akt, który jest wbrew woli waszych wyborców. Chciałbym do radnych zaapelować aby w tym przypadku jak i w innych przypadkach dotyczących przypadkach nie czyniła tego Rada. Was wybrali wyborcy i tylko wyborcy mogą Was od tego odwołać. Jesteście w swoich decyzjach, tylko i wyłącznie podlegacie sobie, nie musicie się tłumaczyć z tego, jeżeli pan Wojewoda stwierdził nieważność tego mandatu to mocą swojego prawa zgłosi się do sądu i sąd zdecyduje. Więc jak apeluję do Państwa o niepodejmowanie takich uchwal w żadnym przypadku.

 

            Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 6, przeciw 7, wstrzymało się 7) odrzuciła projekt przedmiotowej uchwały.

 

/Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego stanowi załącznik Nr 3 do protokołu/

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Szanowni Państwo ale ja w dalszym ciągu mam pytanie do pani radnej Małgorzaty Kufel czy Pani wniosek w dalszym ciągu jest podtrzymywany?

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Panie Przewodniczący, porządek obrad przyjmuje się na początku sesji. Ten wniosek nie został przyjęty. Porządku obrad się nie głosuje i taka jest decyzja Rady, ja to szanuję. Tyle na ten temat nawet nie wypada na dyskutować.

 

Ad. 3

Zakończenie obrad

 

            Po wyczerpaniu porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady, wypowiadając słowa: „zamykam obrady XXVII sesji Rady Miejskiej Grudziądza”.

 

 

 

 

                                                                                  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

 

                                                                                           Sławomir Szymański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 25-09-2008 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2008 11:33