herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 610/2009 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2009-10-28 13:38
Zarządzenie nr 609/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 2009-10-28 13:36
Zarządzenie nr 608/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinasowanie wydatków związanych z budową przedszkola w Kątach Wrocławskich" 2009-10-28 13:35
Zarządzenie nr 607/2009 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku. 2009-10-28 13:31
Zarządzenie nr 606/1/1/2009 w w sprawie powołania komisji odbiorowej "Odbiór prac polegających na wykonaniu dojścia do istniejącego budynku przedszkola przy. ul.Drzymały w Kątach Wrocławskich " 2009-10-28 13:27
Zarządzenie nr 606/1/2009 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego "Pełnienie nadzoru inwestorskiego pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu- dokończenie" 2009-10-28 13:24
Zarządzenie nr 606/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacja zadania pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu- dokończenie" 2009-10-28 13:20
Zarządzenie nr 605/2009 w sprawie "Remont dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2009-10-28 13:16
Zarządzenie nr 604/2009 w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie dz. nr 478/1 w Smolcu 2009-10-28 13:14
Zarządzenie nr 603/2009 w sprawie przekazania nieruchomości na własność gminy Kąty Wrocławskie dz.92/23 Mokronos Górny 2009-10-28 13:12
Zarządzenie nr 602/2009 w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie dz 9/2 w Zabrodziu 2009-10-28 12:48
Zarządzenie nr 601/2009 w sprawie nabycia nieruchomości na właśność gminy dz. 471/2 w Smolcu 2009-10-28 12:48
Zarządzenie nr 600/2009 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu - dokończenie" 2009-10-28 12:46
Zarządzenie nr 599/2009 w sprawie Budowa Kanalizacji sanitarnej w Smolcu - dokończenie 2009-10-28 12:45
Zarządzenie nr 598/2009 w sprawie limitu rozmów ze służbowych aparatów telefonicznych, sieci komórkowych oraz dostępu do internetu w technologii GPRS 2009-10-28 12:44
Zarządzenie nr 597/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w miejscowościach; Smolec, ul.Różana , Sokolniki, Skałka, ul.Szkolna 2009-10-28 12:42