herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XXXVI/338/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2009-10-07 12:27
Uchwała nr XXXVI/339/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację sieci wodociągowej w Smolcu i na budowę kanalizacji sanitarnej II etap - Małkowice 2009-10-07 12:27
Uchwała nr XXXVI/338/09 w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2009-10-07 12:25
Uchwała nr XXXVI/337/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej 2009-10-07 11:10
Uchwała nr XXXVI/336/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w pólnocno-wschodniej części obrębu 2009-10-07 11:08
Uchwała nr XXXVI/335/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, w rejonie ulicy Fabrycznej 2009-10-07 11:06
Uchwała nr XXXVI/334/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Lipowej, Platanowej i Brzozowej 2009-10-07 11:05
Uchwała nr XXXVI/333/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, dla zachodniej części wsi 2009-10-07 11:03
Uchwała nr XXXVI/332/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławskie, dla południowo-wschodniej części wsi 2009-10-07 11:02