herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 628/2009 Zmieniające Zarządzenie OR 0162/6/02 upoważnienie pracowników do otwierania i zamykania sejfu 2009-10-28 15:31
Zarządzenie nr 627/1/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 2009-10-28 15:25
Zarządzenie nr 627/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 2009-10-28 15:31
Zarządzenie nr 626/1/2009 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego "Budowa sieci wodociagowej w Mokronosie Górnym gmina Kąty Wrtocławskie 2009-10-28 15:32
Zarządzenia nr 626/2009 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie w Smolcu od Romana Jędrzjczaka 2009-10-28 15:32
Zarządzenie nr 625/2009 w sprawie przygotowania projektów uchwał w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz ich przekazywania drogą elektroniczną do organów nadzoru do publikacji. 2009-10-28 15:09
Zarządzenie nr 624/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa sieci wodociagowej w Mokronosie Górnym" 2009-10-28 15:05
Zarządzenie nr 623/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej "Remont chodników na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2009-10-28 15:03
Zarządzenie nr 622/2009 w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich położonej w Zachowicach dz. 522/10 2009-10-28 15:33
Zarządzenie nr 621/2009 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza gazowego do budynku przedszkola przy ul.Drzymały w Kątach Wrocławskich " 2009-10-28 14:59
Zarządzenie nr 620/2009 w sprawie zbycia lokalu przy ul. Polnej 1 w Smolcu 2009-10-28 14:56
Zarządzenie nr 619/2009 w sprawie działki niezabudowanej dz.128/67 w Pietrzykowicach 2009-10-28 15:33
Zarządzenie nr 618/2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność gminy Kąty Wrocławskie dz. 3/4, dz.7/2 w Kębłowicach. 2009-10-28 14:53
Zarządzenie nr 617/2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie dz.24/3 Nowa Wieś Wrocławska 2009-10-28 14:41
Zarządzenie nr 616/2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność gminy Kąty Wrocławskie dz 522/6,437/10 w Zachowicach 2009-10-28 14:26
Zarządzenie nr 615/2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie dz.531/8 w Smolcu 2009-10-28 14:23
Zarządzenie nr 614/2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność gminy Kąty Wrocławskie dz. 64/49 , 63/22 w Gniechowicach 2009-10-28 14:17
Zarządzenie nr 613/2009 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z budową przedszkola w Kątach Wrocławskich 2009-10-28 14:07
Zarządzenie nr 612/3/2009 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch pomieszczeń Ratusza w Kątach Wrocławskich" 2009-10-28 14:13
Zarządzenie nr 612/2/2009 w sprawie zatwierdzenie wyników przetargu "Remont dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2009-10-28 14:02
Zarządzenie nr 612/1/2009 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Wykonanie robót w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich" 2009-10-28 14:00
Zarządzenie nr 611/2009 w sprawie nadania Urzędowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Regulaminu Organizacyjnego 2009-10-29 07:53