herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 636/2009 w sprawie komisji odbiorowej w sprawie " Przebudowy polegajacej na modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Katach Wrocławskich wraz budową sceny widowiskowej" 2009-11-19 11:37
Zarządzenie nr 643/2009 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Remont elewacji budynków przy ul. Zwyciestwa 19-21, 25 w Kątach Wrocławskich" 2009-11-19 11:51
Zarządzenie nr 642/ 2009 w sprawwie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kątach Wrocławskich" 2009-12-11 13:34
zarządzenie nr 640/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie" Przebudowa budynku świetlicy w Małkowicach GM. Kąty Wrocławskie" 2009-11-19 11:44
Zarządzenie nr 641/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej " Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Smolcu GM. Kąty Wr" 2009-11-19 11:49
Zarządzenie nr 638/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2009-11-19 11:42
Zarządzenie nr 637/2009 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za BIP w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2009-11-19 11:40
Zarządzenie nr 635/2009 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie od S. Żótańskiego nieruchomość na dz.10/4 w Krzeptowie 2009-10-28 15:52
Zarządzenie nr 634/2009 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego "Dostawa sprzętu komputrerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2009-11-19 11:30
Zarządzenie nr 633/2009 w sprawie przyjęcia "Księgi procedur audytu wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich" 2009-11-19 11:25
Zarządzenie 631/1 w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami z Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2009-12-11 13:31
Zarządzenie nr 632/2009 w sprawie przyjęcia "Karty audytu wewnętrznego Urządu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich" 2009-10-28 15:47
Zarządzenie nr 631/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach" 2009-10-28 15:45
Zarządzenie nr 630/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich" 2009-10-28 15:41
Zarządzenie nr 629/1/2009 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Remont chodników na terenie gminy Katy Wrocławskie" 2009-10-28 15:39
Zarządzenie nr 629/2009 w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej nieruchomości zabudowanej w Kilianowie dz. 71 i 70/5 2009-10-28 15:37