herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XXXVII/350/09 w sprawie rozpatrzenie wniosku sołwectwa Bogdaszowice dotyczące prtzeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2010 roku 2009-11-20 13:23
Uchwała nr XXXVII/349/09 w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze miasta Wrocławia i Gminy Kąty Wrocławskie 2009-11-20 13:23
Uchwała nr XXXVII/348/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławskie, dla północnej części wsi Gądów 2009-11-20 13:22
Uchwała nr XXXVII/347/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie cmentarza 2009-11-20 13:22
Uchwała nr XXXVII/346/09 w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2009-11-20 13:22
Uchwała nr XXXVII/345/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2010 2009-11-20 13:22
Uchwała nr XXXVII/344/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010 2009-11-20 13:22
Uchwała nr XXXVII/343/09 w sprawie ustalenia opłaty targowej dziennej na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2010 2009-11-20 13:21
Uchwała nr XXXVII/342/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Smolcu - dokończenie" 2009-11-20 13:21
Uchwała nr XXXVII/341/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2009-11-20 08:18