herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2009 r.

W dniu 29 września br. o godz. 9-tej w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich odbędzie się Sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Zatwierdzenie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Informacje Przewodniczącego RM.
5.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG.
6.  Zapytania radnych.
7.  Sprawozdania z prac komisji.
8.  Sprawozdanie Burmistrza MiG z realizacji budżetu i inwestycji w I półroczu 2009 roku.
9.  Opinia Komisji Rewizyjnej i RIO o realizacji budżetu.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
· zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
· przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów – Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławski, dla południowo-wschodniej części wsi,
· przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice - Rybnica, dla zachodniej części wsi,
· przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Lipowej, Platynowej i Brzozowej,
· przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice - Rybnica, w rejonie ulicy Fabrycznej,
· przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w północno-wschodniej części obrębu,
· uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej,
· ustalenie trybu udzielania rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.
11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
12. Sprawy różne, wolne wnioski.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 24-09-2009 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Pawlak 06-01-2010 09:04