herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XXXVIII/354/09 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Smolec, dla obszaru w rejonie ulicy Ogrodowej 2010-01-06 09:16
Uchwała nr XXXVIII/360/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2010-01-06 09:10
Uchwała nr XXXVIII/359/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice, dla obszaru południowo-wschodniej części wsi 2010-01-06 09:10
Uchwała nr XXXVIII/358/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kilianów-Szymanów, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w rejonie drogi powiatowej 2010-01-06 09:10
Uchwała nr XXXVIII/357/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru zachodniej części wsi, w rejonie drogi powiatowej 2010-01-06 09:10
Uchwała nr XXXVIII/356/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełcznica 2010-01-06 09:11
Uchwała nr XXXVIII/355/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w południowej części obrębu 2010-01-06 09:11
Uchwała nr XXXVIII/353/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowej Wsi Kąckiej, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów w północnej części wsi 2010-01-06 09:11
Uchwała nr XXXVIII/352/09 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowoego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" w Gniechowicach 2010-01-06 09:11
Uchwała nr XXXVIII/351/09 w sprawie przyjęcia "Programuwspółpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącym,i działalność pożytku publicznego na rok 2010" 2010-01-06 09:11