herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XXXIX/368/09 w sprawie uchylenia uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gądow-Jaszkotle, gmina Kąty Wroclawskie , dla pólnocnej części wsi Gądów 2010-01-13 09:03
Uchwała nr XXXIX/367/09/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie cmentarza 2010-01-13 08:59
Uchwala nr XXXIX/366/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Małkowice, dla terenów w rejonie ulicy Polnej 2010-01-13 08:56
Uchwała nr XXXIX/365/09 w sprawie wymagań, jakie powinni spelniać przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2010-01-13 09:45
Uchwala nr XXXIX/364/09 w sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 1 w Kątach Wroclawskich imienia Kardynała Boleslawa Kominka 2010-01-13 09:48
Uchwala nr XXXIX/363/09 uchwala budżetowa gminy Kąty Wrocławskie na 2010 rok 2010-01-13 10:15
Uchwala nr XXXIX/362/09 w sprawie wydatków, ktore nie wygasają z upływem 2009 roku 2010-01-13 09:57
uchwala nr XXXIX/361/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2010-01-13 10:33