Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora SP w Mirosławicach


Uchwała Nr XLIX/ /10

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławicach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu skargi Pani Agnieszki Kubala

Rada Miejska w Sobótce

uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje za niezasadną skargę Pani Agnieszki Kubala na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławicach w zakresie dotyczącym organizacji pracy szkoły.

§ 2. Akceptuje stanowisko Komisji Rewizyjnej badającej skargę Pani Agnieszki Kubala.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

Rady Miejskiej w Sobótce

 

STANOWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ

w sprawie skargi złożonej przez Panią Agnieszkę Kubala za pośrednictwem Kancelarii Prawnej Huberta Lary na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławicach w sprawie nałożonej kary nagany, protokołu kontroli Nr 16/2010 z wnioskami w nim zawartymi oraz praktyk mobbingu.

Komisja w składzie;

Mirosław Jusiewicz - przewodniczący

Józef Budzowski

Stanisław Krasoń

Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi skargi i uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień

stwierdza się:

Komisja Rewizyjna uznaje skargę złożoną przez Panią Agnieszkę Kubala za pośrednictwem Kancelarii Prawnej Huberta Lary na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławicach za niezasadną w zakresie dotyczącym organizacji pracy szkoły.

Uzasadnienie:

Dnia 21 czerwca 2010r. Kancelaria Prawna Huberta Lary działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Panią Agnieszkę Kubalę skierowała m.in. do Burmistrza MiG Sobótka skargę na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławicach celem jej rozpatrzenia. Identyczne pismo zostało skierowane również do Dyrektora Szkoły, Rzecznika Etyki Nauczycielskiej oraz Kuratorium Oświaty.

W dniu 21 czerwca 2010r. Burmistrz MiG Sobótka przekazał skargę Radzie Miejskiej w Sobótce celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością..

W dniu 24 czerwca 2010r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirosławicach Pani Aleksandra Majdecka-Budziłek na piśmie ustosunkowała się do zarzutów stawianych przez Kancelarię Prawną Huberta Lary. W tym samym dniu wyjaśnienia złożyła również Pani Marta Lubińska Rzecznik Etyki Nauczycielskiej.

W dniu 24 czerwca 2010r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sobótce wystąpił do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z prośbą o przekazanie informacji z ewentualnych ustaleń kontrolnych toczących się w tej sprawie. Pismem z dnia 14 lipca 2010r (data wpływu 19.07.2010r.) Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poinformowało Radę Miejską w Sobótce iż ze względu na specyfikę zarzutów postawionych Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mirosławicach nie podjęto działań w zakresie nadzoru pedagogicznego, ponieważ zagadnienia przedstawione w skardze dotyczą organizacji pracy szkoły oraz spraw związanych ze stosunkiem pracy nauczycielki.

W związku z powyższym skarga została w całości przekazana Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej celem zbadania sprawy. Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 6 września 2010r. po zapoznaniu się ze skargą oraz wyjaśnieniami złożonymi na piśmie przez Dyrektora Szkoły i Rzecznika Etyki Nauczycielskiej ustaliła, że w zakresie dotyczącym organizacji pracy szkoły skarga jest niezasadna. Dyrektor szkoły został powołany przez Burmistrza, aby w jego imieniu zarządzać tą placówką, to on wyznacza harmonogram pracy szkoły i w przypadku stwierdzenia niedociągnięć względem jakiegoś nauczyciela może podejmować restrykcyjne środki względem niego. Jednocześnie komisja rewizyjna zaznacza, że zajęła się skargą jedynie w zakresie dotyczącym organizacji pracy szkoły, bez badani, czy zostały w tym przypadku złamane przepisy wynikające z prawa pracy, ponieważ spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy pracy. Z informacji jakie posiada komisja rewizyjna wynika, że skierowano już tą sprawę do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście, Wydział IV Pracy we Wrocławiu, który będzie rozstrzygał zasadność wniesionych zarzutów, ponieważ Rada Miejska nie jest władna do rozstrzygania tego typu spraw.

Mając na uwadze działalność Burmistrza określoną w niniejszym stanowisku, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sobótce podejmuje stanowisko jak na wstępie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 24-09-2010 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 24-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Agata Rekść 09-12-2010 08:56