Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów


Projekt

UCHWAŁA NR

 

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia

 

w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów

 

 

Na podstawie:art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.6 ust.12, art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2006r Nr 136, poz.969 z późn.zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn.zm.), oraz art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr8 , poz.60 z późn.zm.)

 

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

 

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa od osób fizycznych następujących podatków i opłat:

1) podatku od nieruchomości;

2) podatku rolnego;

  1. podatku leśnego,

  2. opłaty od posiadania psów.

 

§2.Na inkasentów podatków i opłat, określonych w § 1 wyznacza się następujące osoby:

1) Piotr Murawski - na terenie sołectwa Będkowice

2) Nikiel Lucyna - na terenie sołectwa Garncarsko

3) Jan Bronowicki - na terenie sołectwa Kryształowice

4) Tadeusz Jakubowski - na terenie sołectwa Księginice Małe

5) Roman Chrzan - na terenie sołectwa Kunów

6) Tadeusz Chudy - na terenie sołectwa Michałowice

7) Stanisław Artymowicz - na terenie sołectwa Mirosławice

8) Maria Pietrya -na terenie sołectwa Nasławice

9) Władysław Tenderys - na terenie sołectwa Okulice

10) Jan Gorczyński - na terenie sołectwa Olbrachtowice

11) Jan Jadowski - na terenie sołectwa Przemiłów

12) Artur Węgrowski - na terenie sołectwa Przezdrowice

13) Ewa Bednarz - na terenie sołectwa Ręków

14) Leokadia Jędrzejewska - na terenie sołectwa Rogów Sobócki

15) Jerzy Czerwiec - na terenie sołectwa Siedlakowice

16) Krystyna Balińska - na terenie sołectwa Sobótka

17) Leszek Petryszyn - na terenie sołectwa Stary Zamek

18) Jan Waniszewski - na terenie sołectwa Strachów

19) Antoni Longier - na terenie sołectwa Strzegomiany

20)Ewa Jankowiak - na terenie sołectwa Sulistrowice

21)Marek Juraszek - na terenie sołectwa Sulistrowiczki

22) Ryszard Godek - na terenie sołectwa Świątniki

23) Stanisław Dziedziński - na terenie sołectwa Wojnarowice

24)Iwona Medyńska - na terenie sołectwa Żerzuszyce

§ 3. Wynagrodzenie z tytułu inkasa wynosić będzie 10% zainkasowanych kwot i wypłacane

będzie w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, za dany rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 5. Traci moc uchwała nr XII/37/07 z dnia 06 lipca 2007r.w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 24-09-2010 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 24-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Agata Rekść 09-12-2010 08:56