herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie 717/2010 z dnia 31.03.2010 powołanioe komisji przetargowej " Dostawa oraz montaż urzadzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2010-04-23 09:37
Zarządzenie Nr 716/2010 z dnia 31.03.2010 powołanie komisji przetargowej " Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową dróg w Smolcu/ 2010-04-23 09:34
Zarządzenie nr 715/2010 w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektoniczną 2010-04-23 09:32
Zarządzenie Nr 714/2010 z dnia 31.03.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r 2010-04-23 09:25
Zarządzenie nr 713/2010 z dnia 26 marca 2010 w sprawie limitu rozmów ze słuzbowych aparatów telefonicznych sieci komórkowych oraz dostępu do internetu 2010-03-29 11:18
Zarządzenie 712/2010 z dnia 18.03.2010 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania bużetu gminy za 2009rok 2010-03-29 11:19
Zarządzenie nr 711/2010 z dnia 17.03.2010 w sprawie Budowa dróg osiedlowych z kanalizacja deszczowa i oświetlenieem w ul. Gruszkowej,Morelowej , Brzoskwiniowej, Czereśniowej i Jabłoniowej w Smolcu" 2010-03-18 10:19
Zarządzenie nr 710/2010 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 2010-03-18 10:15
Zarządzenie nr 709 /2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r 2010-03-18 10:13
Zarządzenie nr 708/2010 z dnia 02 marca 2010 w zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego " Rozbudowa oswietlenia ulicznego " 2010-03-18 10:11
Zarządzenie nr 707/2010 z dnia 01.03.2010 w sprawie przekazania sołectwu Smolec składnika mienia komunalnego do korzystania 2010-03-18 10:09