herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 756/1/2010 z dnia 31 maja 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy 2010-06-21 15:00
Zarzadzenie nr 756/2010 z dnia 31 maja 2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP 2010-06-21 14:49
Zarządzenie nr 755 /2010 z dnia 28 maja 2010 w sprawie zbycia działek niezabudowanych 2010-06-21 14:46
Zarządzenie nr 734/2010 z dnia 04 maja 2010 Powołanie komisji przetargowej ' Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich" 2010-05-07 12:04
Zarzadzenie nr 753/2010 z dnia 28 maja 2010 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej 2010-06-21 10:19
Zarzadzenie nr 752/2010 z dnia 28 maja 2010 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej 2010-06-21 10:17
Zarządzenie nr 751/2010 z dnia 27 maja 2010 zatwierdzenie wyników przetargu " Remont elewacji frontowych ul. Norwida w Kątach Wr" 2010-06-17 15:00
Zarządzenie 750/2010 z dnia 24 maja 2010 komisja odbiorowa " Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu " 2010-06-17 14:58
Zarządzenie nr 749/2010 z dnia 21 maja 2010 powołanie komisji przetargowej "Modernizacji instalacji okaablowania w budynku GOKiS oraz ZGM w Kątach Wr. 2010-06-17 14:55
Zarządzenie 748/2010 z dnia 21 maja 2010 powołanie komisji przetargowej " Wykonanie docieplenia elewacji w świetlicy wiejskiej w Smolcu " Wykonanie docieplenia elewacji w świetlicy wiejskiej w Smolcu przy ul. Glóna 47, GM. Kąty Wrocławkie" 2010-06-17 14:52
Zarządzenia 747/1/2010 z dnia 21 maja 2010 w sprawie powołania komisji przetargowej w " Remont chodników na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2010-06-17 14:44
Zarządzenia 747/2010 z dnia 27 maja 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy 2010-06-17 14:42
Zarządzenie nr 746/2010 unieważnienie prztargu na zadanie " Wykonanie prac zakresu utrzymania zieleni miejskiej " 2010-06-17 14:33
Zarządzenie nr 745/2010 z dnia 20 maja 2010 unieważnienie przetargu " Wykonanie prac z zakrsu oczyszczania ulic i chodników na terenie Kątów Wr" 2010-06-17 14:31
Zarządzenie nr 744/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające zarządzenie w sprawie odpowiedzialnych za BIP w UMiG w Kątach Wr. 2010-06-17 14:29
zarządzenie nr 742/2010 z dnia 19 maja 2010 w sprawie powolania komisji odbiorowej " Budowa sieci wodociagowej w Strzganowicach" 2010-06-17 14:28
Zarządzenie nr 741/2010 z dnia 18 maja 2010 powołanie komisji odbiowrowej na zadanie " Przebudowa świetlicy wiejskiej w Małkowicach gm. Kąty Wr. 2010-06-17 14:26
Zarządzenie Nr 740 /2010 z dnia 17 maja 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy 2010-06-17 14:24
Zarządzenie nr 739/2010 w sprawie powołania komisji przetagowej " remont elewacji frontowych przy ul Norwida 2010-06-17 14:22
Zarządzenie nr 736/2010 z dnia 12 maja 2010 w sprawie powołania komisji prztargowej na zadanie ' Budowa drogi w ul. Kwiatowej w Kątach Wr 2010-06-21 10:14
Zarządzenie Nr 735/2010 z dnia 12 maja 2010 w sprawie zatwierdzenia przetargu " Modernizacja pomiszczeń biurowych Ratusza w Kątach Wrocławskich " 2010-06-21 10:13
Czerwiec 2010 2010-06-21 15:01
Zarządzenie nr 738/2010 z dnia 12 maja 2010 w sprawie powołania komisji przetargowej 2010-06-21 14:56
Zarządzeni nr 737/2010 z dnia 12 maja 201dz powołanie komisji przetargowej 2010-06-21 14:54
Zarządzenie Nr 754/2010 z dnia 28 maja 2010 w sprawie zbycia nieruchomości 2010-06-21 14:44