Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
IV Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż autobusu JELCZ L090 M/S - dokument stracił ważność 2019-10-21 15:09
III Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż autobusu JELCZ L090 M/S - dokument stracił ważność 2019-10-11 08:28
II Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż autobusu JELCZ L090 M/S - dokument stracił ważność 2019-10-03 10:57
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w miejscowościach Garncarsko i Kunów - dokument stracił ważność 2019-09-17 12:17
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych w Gminie Sobótka w 2019/2020 roku. - dokument stracił ważność 2019-07-24 11:21
Otwarte Strefy Aktywności ? Sobótka wariant II. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, placu zabaw, stołu do gry w szachy, piłkarzyków. Montaż elementów małej architektury ? ławek bez oparcia, ławek z oparciem, koszów na śmieci oraz stojaka na rowery - dokument stracił ważność 2019-07-17 10:02
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka - dokument stracił ważność 2019-09-13 08:54
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski przy zadaniu inwestycyjnym pn.: Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce - dokument stracił ważność 2019-07-03 14:56
Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż Autobusu Jelcz L090 M/S - dokument stracił ważność 2019-06-25 11:02
Wykonanie opinii biegłego -ekspertyz lub opinii technicznych niezbędnych w postępowaniach w sprawie naruszeniea stosunków wodnych na gruncie, kontynuowanych oraz rozpoczętych w 2019 r. w Gminie Sobótka. 2019-04-05 11:32
Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na na edukację współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej 10 "Edukacja" Działanie 10.2 " Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej" -ZIT WrOF Regionalnego Programu Opreacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - dokument stracił ważność 2019-03-15 08:19
Sporządzanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości gminnych w roku 2019-2020 - dokument stracił ważność 2019-03-04 14:37
Remont ul. Orzechowej w miejscowości Sobótka ( 0,000-0,106 km)" - dokument stracił ważność 2018-12-05 15:51
Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację 2018-10-15 13:04
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia w Sobótce" 2018-10-29 13:03
Wielobranżowy nadzór inwestorski przy zadaniu inwestycyjnympn:" Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al. Św. Anny" 2018-09-28 13:40
Zaprojektowanie wzoru graficznego, wykonanie i montaż tablicy in formacyjnej i pamiątkowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al. Św. Anny" go 2018-09-10 13:20
Zaprojektowanie wzoru graficznego, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt." Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej" 2018-09-10 13:30
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Sulistrowicach przez budowę urzadzeń małej architektury -Dolnoślaski Fundusz Odrzański 2018". 2018-06-18 12:48
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka 2018-04-23 09:25
Doskonalenie umiejętności nauczycieli pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy i nauczania eksperymentalnego -TIK w pracy nauczyciela". a 2018-03-02 13:08
Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację 2018-02-28 13:39
Sporządzanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości gminnych w roku 2018-2019" 2018-02-09 10:03
ZIT WrOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Pracownia Kompetencji Kluczowym - gmina Sobótka stawia na edukację" 2017-12-28 09:46
ZIT RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020- " Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację" 2017-11-27 14:02
Dostawa soli drogowej dla potrzeb zimowego utrzymania ulic, placów i chodników na terenie gminy Sobótka 2017-11-17 13:03
Opracowanie wzoru graficznego oraz wykonanie montażu tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej dla zadania pn. "Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka" 2017-11-03 12:11
"Remont Świetlicy w Świątnikach - ocieplenie poddasza" 2017-08-24 13:09
Opracowanie wzoru graficznego oraz wykonanie montażu tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej dla zadania pn. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 2017-08-08 15:30
Nadzór inwestorski zadania pn " Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka" 2017-06-22 11:52
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka - 2017 rok 2017-06-20 11:24
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski przy zadaniu inwestycyjnym pn:" Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce- przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji". 2017-05-08 14:55
Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. " Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w mieście Sobótka" 2017-05-10 08:50
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn." Przebudowa dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej -Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce" 2017-03-15 14:46
Dostawa namiotów cateringowych dla sołectw z Gminy Sobótka 2017-02-22 12:52
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznychw Gminie Sobótka w 2017 roku 2017-02-08 11:50
Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu"Przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny" 2017-01-20 13:11
Sporządzanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości gminnych w roku 2017" 2016-12-30 13:10
Wynajem i obsluga serwisowa toalet przenośnych w miejscowościach Mirosławice, Okulice i Przemiłów 2016-12-20 12:39
Zakup okien do świetlicy w Rogowie Sobóckim 2016-11-22 15:04
Dostawa materiałów budowlanych dla sołectwa Księginice Małe 2016-11-22 15:00
Dostawa stołów do miejscowości Siedlakowice i Stary Zamek 2016-11-22 14:55
Zakup zestawu mebli do świetlicy w Siedlakowicach 2016-11-15 11:47
Dostawa sprzętu komputerowego dla sołectwa Siedlakowice 2016-11-17 12:26
Dostawa materiałów budowlanych dla sołectwa Strachów 2016-11-22 14:44
Zakup drewna dla sołectwa Księginice Małe 2016-11-15 15:16
Zakup materiałów elektrycznych do sołectwa Michałowice- II postępowanie 2016-11-09 12:29
Dostawa i montaż urzadzeń zabawowych do miejscowości Michałowice 2016-11-07 12:41
Zakup materiałów elektrycznych do sołectwa Michałowice 2016-11-02 11:04
Zakup materiałów budowlanych do sołectw Michałowice, Ręków, Rogów Sobócki, Sulistrowiczki i Sulistrowice 2016-10-28 12:29
Zakup i dostawa kostki brukowej do miejscowości Okulice 2016-10-28 08:46
Zakup paneli do świetlicy wiejskiej w Garncarsku 2016-10-28 08:42
Ułożenie kostki granitowej w miejscowości Sulistrowiczki- III postępowanie 2016-10-28 09:03
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka 2016-10-12 15:10
Ułożenie kostki granitowej w miejscowości Sulistrowiczki-IIpostępowanie 2016-10-19 10:53
Dostawa garnków stalowych oraz taboretu gazowego do świetlicy w Nasławicach 2016-10-19 11:35
Zakup i dostawa 15 tysięcy litrów oleju opałowego na okres grzewczy 2016/17r. do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Jednorazowa dostawa 3 tysiące litrów 2016-10-06 13:10
Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu nawierzchni dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce" 2016-09-16 13:14
Wykonanie przeglądu oraz sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla projektu pn. " Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka w latach 2014-2020". 2016-09-15 14:03
Zakup 3 szt. lamp oświetleniowych do miejscowości Sulistrowiczki-drugie postępowanie 2016-09-26 12:51
Ułożenie kostki granitowej w miejscowości Sulistrowiczki 2016-09-07 07:57
Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu" Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należacych do zasobu komunalnego Gminy Sobótka" 2016-08-29 13:11
Cyklinowanie podłogi świetlicy wiejskiej w Olbrachtowicach 2016-09-20 11:02
Zakup 3 sztuk lamp oświetleniowych do miejscowości Sulistrowiczki 2016-08-29 13:04
Wykonanie jednostronnego kompletnego piłko chwytu na boisku w miejscowości Stary Zamek 2016-08-24 15:02
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do miejscowości Sulistrowice 2016-08-19 11:46
Remont sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2016-08-17 08:56
Transport publiczny na terenie Gminy Sobótka obejmujący przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych w Gminie Sobótka poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 w terminie od dnia 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. 2016-08-12 13:44
Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach: Przemiłów, Ręków, Rogów Sobócki, Sulistrowice, realizowany w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi- montaż urzadzeń zabawowych i urzadzeń siłowni zewnętrznych. 2016-08-02 09:48
Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach: Przemiłów, Ręków, Rogów Sobócki, Sulistrowice, realizowany w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi - ułożenie kostki betonowej. 2016-08-02 09:47
Zakup szafy chłodniczej oraz patelni elektrycznej do świetlicy w Nasławicach 2016-07-20 13:22
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadnie pn.Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce- przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury i Sportu 2016-07-19 13:14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie: Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażenoim środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach hh 2016-07-19 13:09
Zakup i dostawa tuszy i tonerów na 2016/17 rok 2016-07-19 13:01
Ogloszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2016-07-05 11:17
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z trerenu Gminy Sobótka 2016-07-04 15:08
Wykonanie dokumentacji projektowej na zad:społeczne i turystyczne zagospodarowanie skweru im. St. Dunajewskiego przy ul. Strzelców w Sobótce 2016-06-29 11:02
Wykonanie dokumentacji projektowej na zad: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy ul. Al.Św.Anny 2016-06-29 11:03
Budowa parkingu przy ulicy Słonecznej w Sobótce 2016-05-17 14:37
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn Budowa skateparku na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce 2016-05-24 07:36
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Sobótka masą mineralno-bitumiczną na gorąco na powierzchni ok. 500 m2 2016-05-09 09:32
Zakup kruszywa granitowego, które wykorzystane zostanie do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Sobótka w roku 2016" 2016-05-05 15:21
Usługa Biegłego rewidenta w zakresie obsługi projektu Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sobótka 2016-05-06 14:55
Usługa biegłego rewidenta w zakresie obsługi projektu Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sobótka 2016-04-25 13:46
Usługa biegłego rewidenta w zakresie obsługi projektu ?Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sobótka? 2016-04-18 15:23
Zmiany jednostkowe miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach Ręków, Rogów Sobócki,Sobótka. 2016-04-08 11:40
Budowa strony dla urzedu Miasta i Gminy w Sobótce 2016-04-04 14:28
Dostawa samochodu pożarniczegoużywanego typu średniego dla OSP w Sobótceul. Granitowa 6- przetarg II 2016-04-20 15:37
Całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Sobótkaw roku 2016/2017 2016-04-21 14:11
Sukcesywna dostawai zakup materialów biurowych plus papier na potrzeby UMiG Sobótka na okres 12 m-cy 2016-03-10 14:24
Szczepienie profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV dziewczat urodzonych w 2003 r. zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka 2016-03-18 14:17
Szkolenie dla grupy roboczej ds. rewitalizacji 2016-03-10 14:25
Poprawa charakterystyki energetycznej budynkównależących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka w latach 2014-2020- wymiana systemu grzewczego 2016-02-19 11:28
Dostawa samochodu pożarniczego używanego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce Zachodniej 2016-03-09 15:09
Konsultacje eksperckie w zakresie delimitacji oraz pomoc w opracowaniu programu rewitalizacji gminy Sobótka zwanego LPR 2016-02-16 13:43
Opracowanie Studium Wykonalności i analizy popytu dla projektu Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowianskiej w Sobótce - przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu, i Rekreacji. 2016-01-12 10:27