Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Gospodarka odpadami - KATALOG -
katalog AZBEST - KATALOG -
katalog OCENA JAKOŚCI WODY - KATALOG -
katalog DECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - KATALOG -
dokument PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH - EKOPORTAL 2009-12-04 08:41
dokument Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych 2018-05-29 08:40
dokument Informacja w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych dla województwa dolnośląskiego" - dokument stracił ważność 2019-11-12 09:24
katalog USUWANIE FOLII ROLNICZYCH - KATALOG -
dokument Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych do przedmiotowego projektu - dokument stracił ważność 2019-07-05 08:43
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2019-06-13 07:56
dokument Program Czyste Powietrze 2019-05-23 10:05
katalog WYMIANA KOTŁÓW Przedsięwzięcia związane z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych źródeł ciepła na terenie Gminy Sobótka - załączniki do pobrania - uczestnicy z naboru 2017 r. - KATALOG -
dokument ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcie drzewa 2018-10-02 09:43
dokument OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 r. o przyjęciu uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych) oraz możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą postępowania z udziałem społeczeństwa w przedmiotowej sprawie 2017-12-22 11:38
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych) 2017-10-04 15:27
dokument Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na trwałej likwidacji kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych źródeł ciepła 2018-05-07 15:08
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 2017-08-01 11:07
dokument OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie Spółkom Wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka na rok 2017 2017-02-14 13:00
dokument OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka na rok 2016 2016-06-09 09:17
katalog Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - KATALOG -
dokument Ankieta dla zainteresowanych programami wsparcia - systemy grzewcze, Odnawialne Źródła Energii 2016-01-11 08:37
dokument OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka. 2015-09-30 15:28
dokument Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego dotycząca eksploatacji kopalin ze złóż 2014-12-10 12:48
dokument Informacja dla podmiotów planujących wnioskować o środki unijne wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 2014-11-14 13:00
dokument Prośba do wszystkich Komitetów Wyborczych 2014-11-12 15:57
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska- możliwość zapoznania się z projektami palnów zadań ochronnych Natura 2000 - Masyw Ślęży PLH020040 2014-03-17 09:07
dokument Informacja - przedłużenie terminu składania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2014-01-03 14:33
dokument !!! Ogłoszenie zanieczyszczona woda, wodociąg Sulistrowiczki !!! 2013-06-11 16:22
dokument INFORMACJA-TERMIN I CZAS WYZNACZONY DO ODPALANIA ŁADUNKÓW MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 2013-03-14 08:21
dokument Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2018-01-10 13:10
dokument !!! Pogorszenie stanu wody w źródełku w Sulistrowiczkach ! 2012-11-12 13:31
dokument ANKIETA dot. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami 2012-08-28 08:45
dokument Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka 2011-10-14 14:00
dokument OBWIESZCZENIE o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk Natura 2000 2011-03-07 10:42
dokument ogłoszenie - wpis do wykazu kąpielisk 2010-12-14 11:44
dokument Konieczność cechowania drewna 2010-02-24 14:47