Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że zgodnie z uchwałą nr XXVIII/318/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2012 r. istnieje możliwość składania wniosków  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej przez mieszkańców gminy Sobótka.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami,
w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Obywatele, którzy uznają, że na zamieszkiwanym przez nich terenie konieczna jest określona inwestycja lub działania, występują z wnioskiem w tej sprawie do Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka. Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji.

Celem inicjatywy lokalnej jest:

 • włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych,
 • wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców danej społeczności oraz poprawa warunków ich życia,
 • realizacja działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu.

Zakres zadań, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną:

 1. budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność gminy Sobótka;
 2. działalność charytatywna;
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
 4. pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. promocja i organizacja wolontariatu;
 7. edukacja, oświata i wychowanie;
 8. działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w mieście i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć mieszkańcy samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Marciszyn 24-07-2019 07:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2019
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2019 07:54