herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zakup samochodów dostawczych z 13.03.2018 2018-03-13 11:14 Zakończone
Usługi dot. gastronomii 2013-04-26 09:50 Zakończone
WYKONANIE PRAC Z ZAKRESU OCZYSZCZANIA ULIC I CHODNIKÓW NA TERENIE KĄTÓW WROCŁAWSKICH W OKRESIE OD PODPISANIA UMOWY DO 31 GRUDNIA 2012 R. 2010-12-16 11:44 Zakończone
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SIEDZIBY URZĘDU MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH W OKRESIE OD PODPISANIA UMOWY DO 31 GRUDNIA 2011 2010-12-16 11:42 Zakończone
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2011 2010-12-10 14:37 Zakończone
PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU PN.: ?BUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 346 I 347 W KĄTACH WROCŁAWSKICH? 2010-12-01 14:40 Zakończone
Wykonanie prac z zakresu oczyszczania ulic i chodników na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. 2010-11-26 14:20 Zakończone
Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. 2010-11-26 14:17 Zakończone
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W SEZONIE 2010/2011 2010-11-24 15:38 Zakończone
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.063.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W SMOLCU - DOKOŃCZENIE 2010-11-24 13:52 Zakończone
WDROŻENIE INFRASTRUKTURY PKI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2010-11-08 12:43 Zakończone
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2010/2011 2010-11-04 13:23 Zakończone
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich 2010-10-11 13:26 Zakończone
WDROŻENIE INFRASTRUKTURY PKI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2010-10-04 11:52 Zakończone
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich 2010-07-15 12:14 Zakończone
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdaszowice 2010-07-12 14:22 Zakończone
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TRANZYTOWEJ DN. 200 - POŁĄCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ PIETRZYKOWIC I SADKOWA, GM. KĄTY WROCŁAWSKIE 2010-06-22 09:04 Zakończone
Koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego w roku 2010 2010-06-02 15:44 Zakończone
Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r. 2010-06-01 14:24 Zakończone
Wykonanie prac z zakresu oczyszczania ulic i chodników na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r. 2010-06-01 14:22 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej: Budowa sieci wodociągowej tranzytowej dn. 200 - połączenie sieci wodociągowej Pietrzykowic i Sadkowa, gm. Kąty Wrocławskie 2010-04-22 14:13 Zakończone
Organizacja wypoczynku letniego wraz z transportem i realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości z akwenem wodnym (jezioro lub basen) oddalonej od Kątów Wrocławskich do 200 km 2010-04-02 11:49 Zakończone
Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2010-03-23 12:22 Zakończone
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ DRÓG OSIEDLOWYCH Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM W UL. GRUSZKOWEJ, MORELOWEJ, BRZOSKWINIOWEJ, CZEREŚNIOWEJ I JABŁONIOWEJ W SMOLCU 2010-03-23 12:20 Zakończone
TRANSPORT SAMOCHODAMI CIĘŻAROWYMI SAMOWYŁADOWCZYMI O ŁADOWNOŚCI 26 TON ORAZ 16,5 TON, MATERIAŁÓW SYPKICH (KAMIEŃ, PIASEK, ŻUŻEL, ZIEMIA, KRUSZYWA DROGOWE, GRUZ DACHÓWKOWY) W ROKU 2010 NA ZLECENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2010-01-14 14:03 Zakończone
PRACE SAMOJEZDNĄ ŁADOWARKĄ O POJEMNOŚCI ŁYŻKI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1,5 M3 NA ZLECENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2010 2010-01-13 12:09 Zakończone
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich 2010-01-13 10:08 Zakończone
Wykonanie prac z zakresu oczyszczania ulic i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w latach 2010-2012 2009-12-10 08:34 Zakończone
Dostawa oleju napędowego grzewczego do siedziby Urzędu Miasta I Gminy w Kątach Wrocławskich w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.? 2009-12-08 13:17 Zakończone
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2009-12-01 14:20 Zakończone
Utrzymanie w należytym stanie zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie w latach 2010-2012 2009-11-16 13:32 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta i Gminy 2009-10-22 12:17 Zakończone
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO OPROGRAMOWANIA DO URZĘDU MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2009-10-06 12:49 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z budową przedszkola w Kątach Wrocławskich 2009-08-21 12:19 Zakończone
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W PEŁNYM ZAKRESIE NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SMOLCU - DOKOŃCZENIE." 2009-08-12 11:16 Zakończone
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PRZEDSZKOLA W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2009-07-15 09:22 Zakończone