herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH: KĄTY WROCŁAWSKIE - PARK STAROMIEJSKI ORAZ NOWA WIEŚ KĄCKA DZ. NR 524/1 2010-11-02 14:41 Zakończone
REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2010-10-18 12:39 Zakończone
Remonty chodników na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2010-08-27 08:55 Zakończone
Przebudowa drogi, budowa miejsc parkingowych i chodników wraz z małą architekturą i kanalizacją przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich 2010-08-24 11:59 Zakończone
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stoszyce 1a i Zabrodzie dz. nr 4/5 od nr 21 do 22 2010-08-19 14:06 Zakończone
Remont drogi - ul. Lotniczej położonej na działce nr 179 w miejscowości Czerńczyce 2010-07-12 09:04 Zakończone
BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2010-07-07 11:09 Zakończone
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGDASZOWICE 2010-06-14 11:36 Zakończone
MODERNIZACJA INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU ORAZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 2010-05-11 14:23 Zakończone
REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2010-05-06 13:55 Zakończone
Wykonanie docieplenia elewacji w świetlicy wiejskiej w Smolcu, przy ul. Głównej 47, Gm. Kąty Wrocławskie 2010-05-06 10:57 Zakończone
Remont elewacji frontowych budynku usługowego przy ul .Norwida 4b i budynku mieszkalnego przy ul. Norwida 4a w Kątach Wrocławskich 2010-04-30 14:11 Zakończone
Budowa drogi w ul. Kwiatowej w Kątach Wrocławskich 2010-04-30 08:13 Zakończone
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2010-04-20 12:43 Zakończone
Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowościach: Kąty Wrocławskie, ul. Jarzębinowa; Zachowice, ul. Słoneczna- etap I; Pietrzykowice, ul. Parkowa; Krzeptów, ul. Akacjowa i Dębowa, Kozłów, dz. nr 160/1, 160/2; Kąty Wrocławskie, ul. Piotra Skargi 2010-04-02 11:19 Zakończone
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2010-04-01 10:23 Zakończone
Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Czereśniowej i Jabłoniowej w Smolcu 2010-03-05 12:03 Zakończone
Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w technologii patcher w roku 2010 2010-02-02 13:52 Zakończone
Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2010 2010-01-22 12:03 Zakończone
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gądów, dz. nr 55; - Sadowice, ul. Kwiatowa i Dworcowa; Pietrzykowice, ul. Sportowa; Kąty Wrocławskie, ul. Akacjowa; Małkowice, ul. Szkolna; Gniechowice łącznik ul. Kąteckiej i Szkolnej; Sadków, ul. Szkolna i Pod Akacjami - etap I 2010-01-13 12:59 Zakończone
Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przepięciu przyłączy w ul. Lipowej 2010-01-11 12:30 Zakończone
BUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 346 I 347 W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2009-11-27 12:32 Zakończone
Remont elewacji frontowych budynków mieszkalnych przy ul. Kościelnej 3 (od strony ul. Sikorskiego i Mireckiego), ul. Sikorskiego 26 (taras od strony kościoła) , ul. Kościelna 1 (lukarna od strony ul. Mireckiego) w Kątach Wrocławskich 2009-11-26 14:39 Zakończone
Budowa drogi ul. Hebanowej w Smolcu gmina Kąty Wrocławskie - etap budowa oświetlenia ulicznego 2009-11-20 14:12 Zakończone
PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MAŁKOWICACH GM. KĄTY WROCŁAWSKIE 2009-10-09 13:29 Zakończone
PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SMOLCU GM. KĄTY WROCŁAWSKIE 2009-10-07 10:22 Zakończone
ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIETRZYKOWICACH GM. KĄTY WROCŁAWSKIE 2009-09-24 14:45 Zakończone
Remont chodników na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2009-09-09 13:35 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej w Mokronosie Górnym gmina Kąty Wrocławskie 2009-09-04 14:06 Zakończone
REMONT DRÓG GMINNYCH POPRZEZ WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2009-07-30 13:44 Zakończone
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SMOLCU - DOKOŃCZENIE 2009-07-17 14:00 Zakończone
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: SMOLEC, UL. RÓŻANA; SOKOLNIKI; SKAŁKA, UL. SZKOLNA 2009-07-15 11:57 Zakończone