herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 797/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 w sprawie przedłozenia sprawozdania z wykonania budżetugminy za I półrocze 2010 roku Anna Nowak 2010-11-25 09:42:39
Zarzadzenie nr 829/2010 z dnia 23 listopada 2010 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w magazynie obrony cywilnej . Anna Nowak 2010-11-25 09:38:13
Zarząadzenie 828/2/2010 z dnia 22.11.2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego "Remont pomieszczeń biurowych w budynku Ratusz w Kątach Wrocławskich" Anna Nowak 2010-11-25 09:35:55
Zarzązenie nr 828/1/2010 z dnia w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego" Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowychw sezonie 2010/2011" Anna Nowak 2010-11-25 09:32:55
Zarządzenie nr 828/2010 z dni 22.11. 2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego "Wdroznie infrastruktury PKI w UMiG Kąty Wrocławskie" Anna Nowak 2010-11-25 09:29:35
Protokół obsadzenia mandatów Radnych bez głosowania Andrzej Krysmalski 2010-11-24 17:54:49
Protokół obsadzenia mandatów Radnych bez głosowania Andrzej Krysmalski 2010-11-24 17:34:48
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W SEZONIE 2010/2011 Jadwiga Kurpiel 2010-11-24 15:39:09
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W SEZONIE 2010/2011 Jadwiga Kurpiel 2010-11-24 15:38:41
Zarządzenie nr 794/2010 z dnia 26.08.2010 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwiazanej z realizacją projektów wspólfinansowanych ze środków unijnych przez Gmine Kąty Wrocławskie. Anna Nowak 2010-11-24 15:14:08
Zarządzenie nr 828/2/2010 z dnia 22.11.2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego" Remont pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich" - dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 14:32:56
Zarządzenie nr 828/1/2010 z dnia 22.11.2010 w sprawie unieważnienia przetargu " Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2010/2011" - dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 14:32:40
Zarządzenie nr 828/2010 z dnia 22.11.2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego - dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 14:32:37
Zarządzenie nr 828/2/2010 z dnia 22.11.2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego" Remont pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich" - dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 14:13:08
Zarządzenie nr 828/1/2010 z dnia 22.11.2010 w sprawie unieważnienia przetargu " Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2010/2011" - dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 14:10:17
Zarządzenie nr 828/2010 z dnia 22.11.2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego - dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 14:08:05
Zarządzenie nr 827/2010 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę Anna Nowak 2010-11-24 14:06:14
Zarzdzenie nr 8262010 z dnia 15.11.2010 w powoania komisji przetargowej w wdroenie infrastruktury PKI w UMIG Anna Nowak 2010-11-24 14:04:16
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.063.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W SMOLCU - DOKOŃCZENIE Jadwiga Kurpiel 2010-11-24 13:53:49
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.063.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W SMOLCU - DOKOŃCZENIE Jadwiga Kurpiel 2010-11-24 13:52:48
Zarządzenie nr 825/2010 z dnia 15.11.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej " Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Katy Wrocławskieę Anna Nowak 2010-11-24 13:35:18
Zarządzenie nr 824/2010 z dnia 15.11.2010 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego" Budowa dróg gminnych łaczących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich" Anna Nowak 2010-11-24 13:32:59
Zarządzenie nr 823/2010 z dnia 12.11.2010 w sprawie okreslenia sposobu prowadzenia kontroli zarzadczejw Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz jej kordynacji. Anna Nowak 2010-11-24 13:30:40
Zarządzenie nr 822/2010 z dnia 08.11.2010 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego Anna Nowak 2010-11-24 13:25:52
Zarzadzenie nr 821/2010 z dnia 10.11.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej " Zimowe ytrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenioe gminy Katy Wrocławskie w sezonie 2010/2011" Anna Nowak 2010-11-24 13:20:08
Zarządzenie nr 819/2010 z dnia 05.XI.2010 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Remont drogi - ul. Lotniczej połozonej na działce nr 179 w Czerńczycach. Anna Nowak 2010-11-24 13:17:45
zarządzenie nr 818/2010 z dnia 04.XI.2010 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomosci na własność Ggminy Kąty Wrocławskie. Anna Nowak 2010-11-24 13:14:46
Zarządzenie nr 817/2010 z dnia 02.11.2010 w sprawie powołania komisji odbiorowej ' Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdaszowice" Anna Nowak 2010-11-24 13:12:14
Zarzadzenie nr 816/2010 z dnia 03.11.2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Anna Nowak 2010-11-24 13:10:32
Listopad 2010 Anna Nowak 2010-11-24 13:08:40
Protokół nr XLVIII/10 z obrad sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 października 2010 roku Alicja Sawoniewicz 2010-11-24 12:51:33
Zarządzenie nr 815/2010 w sprawie powoałania komiosji przetrgowej "Remont pomieszczeń biurowych w budynku Ratusz w Kątach Wrocławskich" Anna Nowak 2010-11-24 12:17:02
Zarządzenie 814/1/2010 z dnia 29.10.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Anna Nowak 2010-11-24 12:14:53
Zarządzenie nr 814/2010 z dnia 28.10.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej " Zakup kruszywa drogowego" Anna Nowak 2010-11-24 12:13:25
Zarządzenie nr 813/2010 z dnia 22.10.2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieogranoiczonego " Wdrożenie infrastruktury PKI w UMi G Kąty Wrocławskie" Anna Nowak 2010-11-24 12:10:50
Zarządzenie nr 812/2010 z dnia 19.10.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Nowak 2010-11-24 12:08:49
Zarządzenie nr 812/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej ' Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich" - dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 12:07:44
Zarządzenie nr 812/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej ' Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich" - dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 12:06:40
Zarządzenie 811/2010 z dnia 12.10.2010 w sprawie zbycia działki niezabudowanej Anna Nowak 2010-11-24 12:05:01
Zarządzenie nr 810/2010 z dnia 08.10.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej "Wdrożenie infrastruktury PKI w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" Anna Nowak 2010-11-24 12:03:47