herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 801/2010 z dnia 08.09.2010 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Wykonanie nałdaek asfaltowych na terenie gminy Kąty Wr" Anna Nowak 2010-11-24 11:33:00
Zarządzenie nr 800/2010 z dnia 08.09.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej ' Przebudowa drogi, budowa miejsc parkingowych i chodników wraz z małą architekturą i kanalizacją przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich " Anna Nowak 2010-11-24 11:30:40
Zarządzenie nr799/2010 z dnia 07.09.2010 powołanie komisji przetargowej "Rozbudowa oswietlenia ulicznego w miejscowościach Stoszyce i Zabrodzie" Anna Nowak 2010-11-24 11:25:08
- dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 09:51:56
Archiwum Rejestru Zarządzeń Burmistrza Anna Nowak 2010-11-24 09:51:48
Archiwum Rejestru Zarządzeń Burmistrza Anna Nowak 2010-11-24 09:51:37
Rok 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:50:50
Archiwum Rejestru Zarządzeń Burmistrza Anna Nowak 2010-11-24 09:49:44
Archiwum Rejestru Zarządzeń Burmistrza Anna Nowak 2010-11-24 09:48:54
Marzec 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:47:20
Wrzesień 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:46:18
Archiwum Rejestru Zarządzeń Burmistrza Anna Nowak 2010-11-24 09:45:41
Czerwiec 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:45:14
Maj 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:44:48
- dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 09:44:29
Kwiecień 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:44:17
Lipiec 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:43:42
sierpień 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:43:10
sierpień 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:40:06
SIERPIEŃ 2010 - dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 09:39:22
Zarządzenie nr 682/2010 w sprawie zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego " Remont elewacji budynków mieszkalnych ul. Kościelnej 3 i Kościelnej 1" Anna Nowak 2010-11-24 09:38:13
Zarządzenie 683/2010 z dnia 05.01.2010 w sprawie powołania komisji konkursowej na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakrsesie rehabilitacji leczniczej. Anna Nowak 2010-11-24 09:37:44
Zarządzenia 683/1/2010 z dnia 12.01.2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego " Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wr Anna Nowak 2010-11-24 09:37:31
Zarzadzenie Nr 684/2010 z dnia 06.01.2010 w sprawie planu dofinasowania form doskonanlenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczyciela w 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:37:17
Zarządzenie nr 684/2010 z dnia 18 stycznia 2010 w sprawie planów finansowych na 2010 rok. Anna Nowak 2010-11-24 09:37:00
Zarządzenie nr 685/2010 z dnia 18.01.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej " Pełnienienie nadzoru inwestorskiego nad budową dróg gminnych łaczących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich" Anna Nowak 2010-11-24 09:36:49
Zarządzenie nr 686/2010 z dnia 18.01.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej" Transport samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności 26 ton oraz 16,5 ton, materiałów sypkich ( kamień, piasek, żużel, ziemia, kruszywa drogowe, gruz dachówkowy) w roku 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:36:35
Zarządzenie nr 687/2010 z dnia 18.01.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej " Prace samojezdną ładowarką " Anna Nowak 2010-11-24 09:36:22
Zarządzenie 688/2010 z dnia 20 stycznia 2010 w sprawie okreslenia przewidywanego wskaźnika waloryzacji kosztów na rok 2010. Anna Nowak 2010-11-24 09:35:58
Zarządzenie 689/2010 z dnia 25 stycznia 2010r w sprawie zatwierdzenie przetargu nieograniczonego " Prace samojezdną ładowarką " Anna Nowak 2010-11-24 09:35:46
Zarządzenie 690/2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu " Transport samochodami ciężarowymi....." Anna Nowak 2010-11-24 09:35:34
Zarządzenie nr 691/2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wr " Anna Nowak 2010-11-24 09:35:15
Zarządzenie nr 692/2010 z dnia 28.01.2010 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Budowa domku piłkarskiego" Anna Nowak 2010-11-24 09:34:33
Zarządzenie 694/2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r Anna Nowak 2010-11-24 09:33:47
styczeń 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:32:54
- dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 09:31:51
Zarzadzenie nr 665/2009 z dnia 10 grudnia 2009 w sprawie instrukacji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Katy Wrocławskie Anna Nowak 2010-11-23 14:46:31
- dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-23 14:25:17
Wrzesień 2010 Anna Nowak 2010-11-23 14:11:36
Wrzesień 2010 Anna Nowak 2010-11-23 14:10:57