herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 810/2010 z dnia 08.10.2010 w sprawie powołania komisji przetragowej " Wdrożenie infrastruktury PKI w UMIG Kąty Wr" - dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 12:00:33
Zarządzenie nr 810/2010 z dnia 08.10.2010 w sprawie powołania komisji przetragowej " Wdrożenie infrastruktury PKI w UMIG Kąty Wr" - dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 11:59:45
Zarządzenie nr 809/2010 z dnia 05.X.2010 w sprawie zmian w bużecie gminy Anna Nowak 2010-11-24 11:55:26
Październik 2010 Anna Nowak 2010-11-24 11:53:43
Zarządzenie 808/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego " Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowosci Stoszyce" Anna Nowak 2010-11-24 11:52:01
Zarzązenie 807/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Anna Nowak 2010-11-24 11:49:03
Zarzadzenie 806/2010 z dnia 22 września 2010 w sprawie zatwierdzenia wynikków przetargu nieograniczonego " Remont chodników na terenie gminy Kąty Wrocławskie" Anna Nowak 2010-11-24 11:46:12
Zarządzenie 805/2010 z dnia 21 września 2010 w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt. Anna Nowak 2010-11-24 11:43:57
Zarządzenie 804/2010 z dnia 21 września 2010 w sprawie przyjęcia " Programu zapewnienia i poprawy audytu wewenętrznego UMiG Kąty Wr" Anna Nowak 2010-11-24 11:42:28
Zarządzenie nr 803/1/2010 z dnia 17.09.2010 zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego ' Przebudowa drogi i i budowa miejsc prakingowych ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich" Anna Nowak 2010-11-24 11:39:39
Zarządzenie nr 803/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Remont elewacji frontowych budynku ul. Norwida 4b i budynku mieszkalnego ul. Norwida 4a w Katach Wrocławskich " Anna Nowak 2010-11-24 11:37:18
Zarządzenie nr 802/2010 z dnia 14.09.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Nowak 2010-11-24 11:34:29
Zarządzenie nr 801/2010 z dnia 08.09.2010 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Wykonanie nałdaek asfaltowych na terenie gminy Kąty Wr" Anna Nowak 2010-11-24 11:33:00
Zarządzenie nr 800/2010 z dnia 08.09.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej ' Przebudowa drogi, budowa miejsc parkingowych i chodników wraz z małą architekturą i kanalizacją przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich " Anna Nowak 2010-11-24 11:30:40
Zarządzenie nr799/2010 z dnia 07.09.2010 powołanie komisji przetargowej "Rozbudowa oswietlenia ulicznego w miejscowościach Stoszyce i Zabrodzie" Anna Nowak 2010-11-24 11:25:08
- dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 09:51:56
Archiwum Rejestru Zarządzeń Burmistrza Anna Nowak 2010-11-24 09:51:48
Archiwum Rejestru Zarządzeń Burmistrza Anna Nowak 2010-11-24 09:51:37
Rok 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:50:50
Archiwum Rejestru Zarządzeń Burmistrza Anna Nowak 2010-11-24 09:49:44
Archiwum Rejestru Zarządzeń Burmistrza Anna Nowak 2010-11-24 09:48:54
Marzec 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:47:20
Wrzesień 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:46:18
Archiwum Rejestru Zarządzeń Burmistrza Anna Nowak 2010-11-24 09:45:41
Czerwiec 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:45:14
Maj 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:44:48
- dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 09:44:29
Kwiecień 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:44:17
Lipiec 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:43:42
sierpień 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:43:10
sierpień 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:40:06
SIERPIEŃ 2010 - dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 09:39:22
Zarządzenie nr 682/2010 w sprawie zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego " Remont elewacji budynków mieszkalnych ul. Kościelnej 3 i Kościelnej 1" Anna Nowak 2010-11-24 09:38:13
Zarządzenie 683/2010 z dnia 05.01.2010 w sprawie powołania komisji konkursowej na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakrsesie rehabilitacji leczniczej. Anna Nowak 2010-11-24 09:37:44
Zarządzenia 683/1/2010 z dnia 12.01.2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego " Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wr Anna Nowak 2010-11-24 09:37:31
Zarzadzenie Nr 684/2010 z dnia 06.01.2010 w sprawie planu dofinasowania form doskonanlenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczyciela w 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:37:17
Zarządzenie nr 684/2010 z dnia 18 stycznia 2010 w sprawie planów finansowych na 2010 rok. Anna Nowak 2010-11-24 09:37:00
Zarządzenie nr 685/2010 z dnia 18.01.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej " Pełnienienie nadzoru inwestorskiego nad budową dróg gminnych łaczących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich" Anna Nowak 2010-11-24 09:36:49
Zarządzenie nr 686/2010 z dnia 18.01.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej" Transport samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności 26 ton oraz 16,5 ton, materiałów sypkich ( kamień, piasek, żużel, ziemia, kruszywa drogowe, gruz dachówkowy) w roku 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:36:35
Zarządzenie nr 687/2010 z dnia 18.01.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej " Prace samojezdną ładowarką " Anna Nowak 2010-11-24 09:36:22