herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie 688/2010 z dnia 20 stycznia 2010 w sprawie okreslenia przewidywanego wskaźnika waloryzacji kosztów na rok 2010. Anna Nowak 2010-11-24 09:35:58
Zarządzenie 689/2010 z dnia 25 stycznia 2010r w sprawie zatwierdzenie przetargu nieograniczonego " Prace samojezdną ładowarką " Anna Nowak 2010-11-24 09:35:46
Zarządzenie 690/2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu " Transport samochodami ciężarowymi....." Anna Nowak 2010-11-24 09:35:34
Zarządzenie nr 691/2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wr " Anna Nowak 2010-11-24 09:35:15
Zarządzenie nr 692/2010 z dnia 28.01.2010 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Budowa domku piłkarskiego" Anna Nowak 2010-11-24 09:34:33
Zarządzenie 694/2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r Anna Nowak 2010-11-24 09:33:47
styczeń 2010 Anna Nowak 2010-11-24 09:32:54
- dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-24 09:31:51
Zarzadzenie nr 665/2009 z dnia 10 grudnia 2009 w sprawie instrukacji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Katy Wrocławskie Anna Nowak 2010-11-23 14:46:31
- dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-23 14:25:17
Wrzesień 2010 Anna Nowak 2010-11-23 14:11:36
Wrzesień 2010 Anna Nowak 2010-11-23 14:10:57
- dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-23 14:10:33
- dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-23 14:10:28
- dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-23 14:10:21
- dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-23 14:10:13
- dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-23 14:09:54
- dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-23 14:09:48
- dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-23 14:09:34
- dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-23 14:09:28
Zarządzenie nr 798/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Anna Nowak 2010-11-23 14:08:55
Zarządzenie nr 797/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 w sprawie przedłozenia sprawozdania z wykonania budżetugminy za I półrocze 2010 roku Anna Nowak 2010-11-23 14:07:01
Zarządzenie nr 796/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Malkowicach Anna Nowak 2010-11-23 13:28:00
Zarządzenie nr 795/2010 z dnia 27.08.2010 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich. Anna Nowak 2010-11-23 13:25:15
Zarządzenie nr 794/2010 z dnia 23.08.2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu niograniczonego " Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich" Anna Nowak 2010-11-23 13:12:04
Zarządzenie nr 793/2010 z dnia 20.8.2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego " Remont drogi - ul. Lotniczej położonej na działce nr 179 w miejscowości Czerńczyce" Anna Nowak 2010-11-23 13:03:23
Zarządzenie 792/1/2010 z dnia 18.08.2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego " Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich" Anna Nowak 2010-11-23 12:46:28
Zarządzenie nr 792/2010 z dnia 18.08.2010 w sprawie ' Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdaszowice " Anna Nowak 2010-11-23 12:43:53
Zarządzenie nr 791/2010 z dnia 18.08.2010 w sprawie powołania komisji odbiorowej Anna Nowak 2010-11-23 12:40:25
Zarządzenie nr 790/2010 z dnia 18.08.2010 Anna Nowak 2010-11-23 12:38:46
Zarządzenie nr 789/2010 z dnia 30 lipca 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Anna Nowak 2010-11-23 12:34:49
Zarządzenie 788/1/2010 z dnia 03.08.2010 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach G.. Kąty Wrocławskie" Anna Nowak 2010-11-23 12:24:17
SIERPIEŃ 2010 - dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-23 12:21:27
Zarządzenie nr 788/2010 w sprawie powołania komisji odbiorowej dot. prac remontowych Ratusza w Kątacha Wrocławskich" Anna Nowak 2010-11-23 12:20:44
Zarządzenie nr 788/2010 w sprawie powołania komisji odbiorowej dot. prac remontowych Ratusza w Kątacha Wrocławskich" Anna Nowak 2010-11-23 12:20:41
Zarządzenie nr 787/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej " Remont drogi ul. Lotniczej położonej na działce 179 w miejscowości Czerńczyce" Anna Nowak 2010-11-23 12:15:02
Zarządzenie nr 786/2010 z dnia 20.07.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej " Pełninie nadzoru inwestorskiego na zadaniupn. Budowa budynku komunalnego w Katach Wrocławskich" Anna Nowak 2010-11-23 12:10:30
Zarządzenie 785/2010 z dnia 20.07.2010 komisja odbiorowa " Budowa i przebudowa budynku przedszkola przy ul. Drzymały w Kątach Wr. Anna Nowak 2010-11-23 12:03:12
Zarządzenie 784/2010 z dnia 20 lipca 2010 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne. Anna Nowak 2010-11-23 11:56:28
Zarządzenie nr 783/2010 w sprawie zatwierdzienia wyników przetargu nieograniczonego '"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdaszoiwce" Anna Nowak 2010-11-23 11:52:58