herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatów do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich bez glosowania w okregu wyborczym nr 5   2010-11-16 15:12:49
  2010-11-16 15:12:36
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o przyznanych numerach dla list kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego   2010-11-16 14:24:52
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatów do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich bez glosowania w okregu wyborczym nr 5   2010-11-16 14:23:29
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatów do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich bez glosowania w okregu wyborczym nr 1   2010-11-16 14:21:25
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatów do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich bez glosowania w okregu wyborczym nr 1   2010-11-16 14:19:58
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątach Wrocławskich o przyznanych numerach list kandydatow do Rady Miejskiej   2010-11-16 13:53:08
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątach Wrocławskich o przeprowadzeniu glosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie   2010-11-16 13:48:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o granicach i numerach obwodow głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych   2010-11-16 13:40:28
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątch Wrocławskich o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatow na radnych   2010-11-16 13:33:52
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o przyznanych numerach dla list kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego   2010-11-16 13:28:38
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich Jadwiga Kurpiel 2010-11-15 14:39:51
Obwieszczenie OSiR.7625-0008/018/2010 Dorota Demko 2010-11-15 09:52:36
BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH Jadwiga Kurpiel 2010-11-10 08:24:52
BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH Jadwiga Kurpiel 2010-11-10 08:22:56
BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH Jadwiga Kurpiel 2010-11-10 08:22:39
OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH: KĄTY WROCŁAWSKIE - PARK STAROMIEJSKI ORAZ NOWA WIEŚ KĄCKA DZ. NR 524/1 Jadwiga Kurpiel 2010-11-08 14:36:37
WDROŻENIE INFRASTRUKTURY PKI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE Jadwiga Kurpiel 2010-11-08 12:43:37
WDROŻENIE INFRASTRUKTURY PKI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE Jadwiga Kurpiel 2010-11-08 12:43:03
Marek Michał Osiński - korekta oświadczenia Andrzej Krysmalski 2010-11-04 18:49:46
Janina Rajkowska - korekta oświadczenia Andrzej Krysmalski 2010-11-04 18:49:00
Marek Michał Osiński - korekta oświadczenia Andrzej Krysmalski 2010-11-04 18:47:40
Marek Michał Osiński - korekta oświadczenia Andrzej Krysmalski 2010-11-04 18:47:15
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2010/2011 Jadwiga Kurpiel 2010-11-04 13:25:05
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2010/2011 Jadwiga Kurpiel 2010-11-04 13:24:40
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2010/2011 Jadwiga Kurpiel 2010-11-04 13:23:55
REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH Jadwiga Kurpiel 2010-11-04 11:05:05
REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH Jadwiga Kurpiel 2010-11-04 11:02:39
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010. Andrzej Krysmalski 2010-11-03 07:42:23
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń. Sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku. Andrzej Krysmalski 2010-11-03 07:40:10
OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH: KĄTY WROCŁAWSKIE - PARK STAROMIEJSKI ORAZ NOWA WIEŚ KĄCKA DZ. NR 524/1 Jadwiga Kurpiel 2010-11-02 14:43:41
OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH: KĄTY WROCŁAWSKIE - PARK STAROMIEJSKI ORAZ NOWA WIEŚ KĄCKA DZ. NR 524/1 Jadwiga Kurpiel 2010-11-02 14:42:43
OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH: KĄTY WROCŁAWSKIE - PARK STAROMIEJSKI ORAZ NOWA WIEŚ KĄCKA DZ. NR 524/1 Jadwiga Kurpiel 2010-11-02 14:42:23
OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH: KĄTY WROCŁAWSKIE - PARK STAROMIEJSKI ORAZ NOWA WIEŚ KĄCKA DZ. NR 524/1 Jadwiga Kurpiel 2010-11-02 14:42:01
OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH: KĄTY WROCŁAWSKIE - PARK STAROMIEJSKI ORAZ NOWA WIEŚ KĄCKA DZ. NR 524/1 Jadwiga Kurpiel 2010-11-02 14:41:20
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 października 2010r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Andrzej Krysmalski 2010-10-29 15:03:37
Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 października 2010r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z terenu okręgów wyborczych nr 1, 5 i 8. Andrzej Krysmalski 2010-10-29 14:59:37
Leszek Antoni Janiszewski (korekta oświadczenia)   2010-10-27 17:21:34
Leszek Antoni Janiszewski (korekta oświadczenia)   2010-10-27 17:21:14
Leszek Antoni Janiszewski (korekta oświadczenia)   2010-10-27 17:20:36