herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 782/2010 z dnia 13.07.2010 Komisja przetargowa na "Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich" Anna Nowak 2010-11-23 11:47:45
Zarządzenie nr 781/29010 z dnia 13.07.2010 " Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdaszowice" Anna Nowak 2010-11-23 11:45:20
Zaerządzenie 779/1/2010 w sprawie zmiany w zasadach rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskcih Anna Nowak 2010-11-23 11:41:34
779/1/2010 z dnia 05.07.2010 w sprawie zmiany w zasadach rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miastai Gminy w Kątach Wr. - dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-23 11:39:01
779/1/2010 z dnia 05.07.2010 w sprawie zmiany w zasadach rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miastai Gminy w Kątach Wr. - dokument usunięty Anna Nowak 2010-11-23 11:35:51
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej Andrzej Krysmalski 2010-11-23 09:04:19
Protokół obsadzenia mandatów Radnych bez głosowania Andrzej Krysmalski 2010-11-23 07:41:22
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej Andrzej Krysmalski 2010-11-23 07:39:37
Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWskie Andrzej Krysmalski 2010-11-22 14:56:30
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2010/2011 Jadwiga Kurpiel 2010-11-22 13:50:29
REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH Jadwiga Kurpiel 2010-11-22 11:04:25
Protokół nr XLIV/10 z obrad sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 maja 2010 roku Alicja Sawoniewicz 2010-11-19 12:38:11
Protokół nr XLVII/10 z obrad sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 21 września 2010 roku Alicja Sawoniewicz 2010-11-19 12:36:46
Protokół nr XLVII/10 z obrad sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 21 września 2010 roku Alicja Sawoniewicz 2010-11-19 12:31:40
Uchwala nr XLIX/456/10 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Sadowicach Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 11:37:04
Uchwała nr XLIX/455/10 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarwania przestrzennego wsi Gniechowice, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów północno wschodniej części wsi Gniechowice w rejonie drogi krajowej nr 35, drogi wojewódzkiej nr 346 i drogi powiatowej nr 1974 Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 11:35:14
Uchwala nr XLIX/454/10 w sprawie zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice-Stradów, gmina Kąty Wroclawskie, dla terenów pólnocno-wschodniej części wsi Zachowice Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 11:32:19
Uchwała nr XLIX/453/10 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 11:29:18
XLIX sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 9 listopada 2010 roku Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 11:27:10
Uchwala nr XLVIII/452/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 11:25:39
Uchwala nr XLVIII/451/10 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Pietrzykowicach Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 11:23:47
Uchwała nr XLVIII/450/10 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 11:22:09
Uchwała nr XLVIII/449/10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kębłowice, Krzeptów i Samotwór Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 11:19:38
Uchwala nr XLVIII/448/10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionna, gmina Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 11:17:04
Uchwała nr XLVIII/447/10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Kącka dla obszaru obejmującego działki nr 600, 601/2 i części działki 564 Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 11:14:32
Uxhwała nr XLVIII/446/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica, w rejonie ulic Fabrycznej i Nowej Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 11:11:42
Uchwała nr XLVIII/445/10 w sprawie Regulaminu uytrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 11:09:08
Uchwała nr XLVIII/444/10 w sprawie ustalenia opłaty tergowej dziennej na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2011 Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 11:07:19
Uchwała nr XLVIII/443/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na "Budowę kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - Bogdaszowice" Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 11:05:34
Uchwała nr XLVIII/442/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 11:03:19
Uchwała nr XLVIII/441/10 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 11:01:43
Uchwała nr XLVIII/440/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011 Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 10:54:25
uchwała nr XLVIII/439/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2011 Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 10:52:31
Uchwała nr XLVIII/438/10 zmieniająca uchwałę nr XLVI/420/10 z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Gniechowice na lata 2010-2017" Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 10:50:54
XLVIIII sesja Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich w dniu 27 października 2010 roku Alicja Sawoniewicz 2010-11-18 10:46:40
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątch Wrocławskich o zarejestrowanych listach kandydatow na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich   2010-11-16 15:26:56
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątach Wrocławskich o składach obwodowych komisji wyborczych   2010-11-16 15:23:51
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątach Wrocławskich o terminie i miejscu losowania kandydatow do obwodowych komisji wyborczych   2010-11-16 15:22:50
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątach Wrocławskich o terminie i miejscu losowania kandydatow do obwodowych komisji wyborczych   2010-11-16 15:17:06
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatów do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich bez glosowania w okregu wyborczym nr 8   2010-11-16 15:13:32