Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 32/Z/2020 w sprawie przebudowy mostu kolejowego nad rzeką Myślą zlokalizowanej na terenie gminy Dębno dz. nr 62, 29 obr.ewid. Dębno 7 - dokument stracił ważność 2021-01-04 11:45
dokument Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 64/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu kolejowego nad rzeką Myślą na terenie dz. nr 29 obr.ewid. Dębno 7 - dokument stracił ważność 2020-12-23 07:49
dokument Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 62/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaduktu kolejowego w miejscu istniejącego obiektu na terenie dz. nr 44/25 obr.ewid. Dębno 6 - dokument stracił ważność 2020-12-23 07:50
dokument Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 52/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaduktu kolejowego z przepustem w miejscu istniejącego obiektu na terenie dz. nr 919/11 obr.ewid. Cychry - dokument stracił ważność 2020-12-23 07:50
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w spr. wszczęcia postępopwania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych-rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego przepustu obręb Cychry, nr 919/11 - dokument stracił ważność 2020-12-22 11:46
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych SZ.RUZ.4210.42-6.2020.ZK - dokument stracił ważność 2020-12-09 08:25
dokument Informacja o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 26/Z/2020 z 28.08.2020 r.zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę obiektu inżynierskiego. - dokument stracił ważność 2020-11-13 17:17
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2020-11-06 15:14
dokument Wojewoda Zachodniopomoraki obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 64/2020 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegajacej na przebudowie mostu kolejowego nad rzeką Myślą na terenie działki nr 29 obręb ewidencyjny Dębno7 - dokument stracił ważność 2020-09-10 11:19
dokument Wojewoda Zachodniopomorski obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 62/2020 o ustaleniu loklalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaduktu kolejowego na terenie dz.nr 44/25 obr. ewid. Dębno 6 - dokument stracił ważność 2020-09-02 08:46
dokument Wojewoda Zachodniopomorski obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 52/2020 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie wiaduktu kolejowego z przepustem na terenie działki nr 919/11obr. Cychry - dokument stracił ważność 2020-08-17 12:45
dokument ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomośći przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- "przebudowa obejmująca rozbiórkę i budowę nowego przepustu w km 229+746 linii kolejowej nr 430 na rowie w m. Cychry 2020-07-28 13:21
dokument ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomośći przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- "przebudowa obejmująca rozbiórkę i budowę nowego przepustu w km 218+455 linii kolejowej nr 430 na rowie w m. Barnówko 2020-07-28 13:20
dokument Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wydaniu decyzji z dnia 16.06.2020r. znak: DOK.DOK.9700.126.2019.KP udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odwodnieniu gruntów i upraw za pomoca istniejacej pompowni melioracyjnej Grzymiradz zlokalizowanej na działce nr 353/1w odrębie Grzymiradz - dokument stracił ważność 2020-06-24 10:39
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Spacerowej w mieście Dębno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń ww. projektu 2020-06-10 13:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 35/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu kolejowego po rozbiórce istniejącego przepustu na terenie działki nr 234 obręb ewidencyjny Mostno i działki nr 591 obręb ewidencyjny Barnówko - dokument stracił ważność 2020-06-10 09:47
dokument Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - dokument stracił ważność 2020-06-08 11:29
dokument Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o szczegółówych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - dokument stracił ważność 2020-06-08 11:31
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie przepustu kolejowego na terenie działki nr 234 obręb ewid. Mostno i działki nr 591obręb ewidencyjny Barnówko - dokument stracił ważność 2020-06-08 11:31
dokument Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Dębno" 2020-06-08 11:30
dokument Rozporządzenie nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego w spr. odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego - dokument stracił ważność 2020-06-08 11:32
dokument INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania w gminie Dębno obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., 2020-06-08 11:31
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania obejmującego przebudowę mostu kolejowego obręb Dębno 2020-03-30 15:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania obejmującego rozbiórkę i budowę nowego wiaduktu obręb Cychry 2020-03-30 15:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania obejmującego rozbiórkę i budowę nowego wiaduktu obręb Dębno 2020-03-30 15:18
dokument obwieszczenie - dokument stracił ważność 2020-03-26 12:47
dokument Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie 2020-06-08 11:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna dot. Projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Dębno w roku 2020 - dokument stracił ważność 2020-01-10 14:03