Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

wnioski o zapewnienie dostępnośći

Wniosek na brak dostępności, o zapewnienie dostępności oraz skarga na brak zapewnienia dostępności

oznaczenia specjalnych potrzeb

Wniosek na brak dostępności, o zapewnienie dostępności oraz skarga na brak zapewnienia dostępności - nowe prawa ustawowe związane z dostępnością podmiotów publicznych wchodzą we wrześniu 2021 r.  Zgodnie z Rozdziałem 4 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, we wrześniu 2021 roku w życie wchodzą kolejne obowiązki oraz prawa związane z dostępnością.

  W sprawie pytań należy kontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności Urzędu Miejskiego w Dębnie:

Anna Szymczyk

tel. 957603001 wew. 112

e-mail: debno@debno.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wnioski o zapewnienie dostępności

Do Urzędu Miejskiego w Dębnie można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

Kto może złożyć wniosek

Klient w zakresie dostępności Urzędu może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta Urzędu..

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług UM w Dębnie osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do UM w Dębnie z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera:
 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to UM w Dębnie niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Urząd jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek można:

 1. dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta w budynku B pok. 1
 2. wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno
 3. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
 4. wysyłając pocztą elektroniczną do Koordynatora ds. dostępności na adres e-mail: debno@debno.pl lub na adres e-mail Urzędu Miejski w Dębnie: bok@debno.pl.
Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Urząd Miejski w Dębnie nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
 2. w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

– wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych  lub ich elementów może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.
Żądanie zawiera:
 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Urząd niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Urząd powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania

Żądanie można:

 1. dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta w budynku B pok. 1
 2. wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno
 3. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
 1. przesłać pocztą elektroniczną do Koordynatora ds. dostępności na adres e-mail: debno@debno.pl lub na adres e-mail Urzędu Miejski w Dębnie: bok@debno.pl.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 1. Urząd odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub wskazanego elementu strony internetowej,  wskazanych w żądaniu, albo
 2. osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do UM w Dębnie skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 07-09-2021 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2021
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2021 11:27