Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 1418Z na odcinku Dębno-Grzymiradz - dokument stracił ważność 2022-11-03 11:11
dokument Informacja ZUW w Szczecinie o naborze wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 2022-10-25 12:24
dokument Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego BOŚ.6740.1.287.2022MR w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 2146Z od DK 23 do miejscowości Dolsk na dz. nr 1110, 1101 obręb Różańsko. - dokument stracił ważność 2022-10-20 10:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2023-2030" 2022-10-10 15:05
dokument obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "budowa farmy fotowoltanicznej o mocy do 204MW na działce ewidencyjnej numer 167/5, obręb Kamień Wielki - dokument stracił ważność 2022-10-06 07:58
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2022-09-08 08:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa, miasta Dębno 2022-07-22 09:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w rejonie ulicy Poziomkowej 2022-07-21 08:09
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2022-06-30 10:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Dębno 2022-06-03 11:11
dokument Informacja PGNiG o pracach na odwiercie Różańsko-1a - dokument stracił ważność 2022-05-25 09:16
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa, miasta Dębno 2022-05-18 09:01
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa, miasta Dębno 2022-05-18 08:55
katalog Drugie zawiadomienie o zbyciu pojazdu - KATALOG -
dokument Informacja o udostępnieniu i możliwości zapoznania się z Raportem o stanie gminy za rok 2021 oraz możliwości zabrania głosu w debacie podczas sesji Rady Miejskiej 2022-05-05 13:21
katalog zawiadomienie o zbyciu pojazdu - KATALOG -
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulicy Hołdowniczej 2022-04-27 13:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Dębno 2022-03-31 08:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulicy Władysława Jagiełły 2022-03-01 09:54
dokument Informacja KRNiGZ Dębno dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państowej Straży Pożarnej 2022-02-02 12:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulic: Tartacznej i Poprzecznej 2022-02-01 15:26
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych zlokalizowanych na terenie działki nr 200/3 obr. Cychry. - dokument stracił ważność 2022-01-27 11:09
dokument Obwieszczenie ws. projektu uchwały Rady Miejskiej Dębna w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Dębno w roku 2022 2022-01-11 11:22
dokument Ogłoszenie o wyniku postępowania na odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno w latach 2022-2024, w trybie zamówienia z wolnej ręki. 2022-01-04 13:50