Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie I pisemnego ograniczonego przetragu na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie z dnia 05.05.2022 r. BURMISTRZA DĘBNA o I pisemnym przetargu ograniczonym na okres trzech lat na dzierżawę terenu  przeznaczonego na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej w tym ogród przydomowy

 

Obręb 0005 Dębno, gm. Dębno    

część działki nr 436/1 o powierzchni dzierżawy 68 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00025651/6.

Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przetarg ograniczony do właścicieli działki nr 436/2 obręb 0005 m. Dębno.

  1. W/w teren przeznaczony jest na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 436/2 w tym na ogród przydomowy.
  2. Teren przeznaczony do dzierżawy zaznaczony na załączniku mapowym nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Okres dzierżawy – trzy lata.
  4. Stawka wywoławcza czynszu rocznego wynosi 0,35 zł/m2 plus obowiązujący podatek Vat.
  5. Czynsz płatny będzie rocznie w terminie do 30 września każdego roku. 
  6. Zaoferowana stawka czynszu waloryzowana będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podany przez GUS za poprzedni rok ze skutkiem od 1 lutego danego roku.
  7. Dzierżawca oprócz czynszu opłaca podatek od nieruchomości.
  8. Przetarg wygrywa osoba, która złoży najkorzystniejszą (najwyższą) ofertę wysokości stawki czynszu dzierżawy.

 

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko,

- datę sporządzenia oferty,   

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,  

- propozycję wysokości stawki czynszu za wydzierżawienie gruntu,  

- czytelny podpis.

 

Ofertę w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Przetarg – część działki nr 436/1 obręb 0005 m. Dębno przy ul. Słowackiego 34 w Dębnie” należy złożyć w terminie do 27.05.2022 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dębnie do godz. 900.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć złotych 00/100), które należy wpłacić na konto GBS o/ Dębno nr 50 8355  0009 0007 7028 2000 0001. 

W razie wygrania przetargu wadium zaliczy się na poczet przyszłego czynszu dzierżawy.

W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez osobę, która wygrała przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2022 roku o godz. 1000  w sali posiedzeń UM w Dębnie.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.    

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Daćko-Dawidowicz 05-05-2022 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 05-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Daćko-Dawidowicz 06-05-2022 08:04