Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę terenu przeznaczonego pod ustwienie pojemników na odzież używaną na okres 3 lat

Ogłoszenie z dnia 17 października 2022 roku BURMISTRZA DĘBNA o I pisemnym przetargu nieograniczonym dzierżawę terenu przeznaczonego pod ustawienie pojemników na odzież używaną na okres 3 lat

 

1. obręb geodezyjny Bogusław, gm. Dębno    

część działki nr 12/5 o powierzchni dzierżawy 2 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta KW Nr SZ1M/0004589/6. Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. obręb geodezyjny Cychry,  gm. Dębno    

część działki nr 408/2 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta KW Nr SZ1M/00040142/6. Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. obręb geodezyjny Dolsk, gm. Dębno    

część działki nr 428 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta KW Nr SZ1M/00045985/2. Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. obręb geodezyjny Różańsko, gm. Dębno    

część działki nr 781/2 o powierzchni 2 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta KW Nr SZ1M/00037879/7. Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. obręb geodezyjny Sarbinowo, gm. Dębno    

część działki nr 515 o powierzchni 2 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00041148/5. Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. obręb geodezyjny Smolnica, gm. Dębno    

część działki nr 372/15 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta KW Nr SZ1M/00034091/8. Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. obręb geodezyjny Dargomyśl, gm. Dębno    

część działki nr 570/4 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta KW Nr SZ1M/00022008/3. Teren będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/302/2013 z dn. 2012.06.27 pod zieleń urządzoną.

8. obręb geodezyjny Grzymiradz, gm. Dębno    

część działki nr 222 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu  jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00045987/6. Teren będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony jest zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego kolonię Klepin, obręb geodezyjny Grzymiradz zatwierdzonym uchwałą nr XVII/127/2011 z dn. 2011.11.30 pod tereny usług sportu i rekreacji.

9. obręb geodezyjny Krześnica, gm. Dębno    

część działki nr 359 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta KW Nr SZ1M/00040141/9. Teren będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krześnica zatwierdzonym uchwałą nr XVI/126/2011 z dn. 2011.11.30 pod nieuciążliwe usługi dla ludności. 

 1. W/w tereny przeznaczone są pod ustawienie pojemników na odzież używaną.  
 2. Okres dzierżawy: trzy lata od daty podpisania umowy dzierżawy – szacowany termin zawarcia umowy dzierżawy - 15 listopada 2022 r.  
 3. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 20,00 zł/m2 miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.
 4. Czynsz płatny będzie miesięcznie w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.
 5. Zaoferowana stawka czynszu waloryzowana będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podany przez GUS za poprzedni rok ze skutkiem od 1 lutego danego roku.
 6. Dzierżawca oprócz czynszu opłaca podatek od nieruchomości.
 7. Przetarg wygrywa osoba lub podmiot, który złoży najwyższą stawkę czynszu dzierżawy.

Oferta pisemna powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu składającego ofertę
 • datę sporządzenia oferty
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
 • propozycję stawki czynszu miesięcznego za wydzierżawienie gruntu podaną w PLN
 • pisemne wskazanie nieruchomości podlegających dzierżawie tj. wskazanie numer działki i obrębu geodezyjnego, na której ma być ustawiony pojemniki na odzież używaną
 • czytelny podpis oferenta

 

Ofertę w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Przetarg – pojemniki na odzież używaną” należy złożyć w terminie do 08.11.2022 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dębnie do godz. 930

    

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100), które należy wpłacić na konto Gminy Dębno w terminie do 04.11.2022 roku GBS o/ Dębno nr 50 8355  0009 0007 7028 2000 0001.

W razie wygrania przetargu wadium zaliczy się na poczet przyszłego czynszu.

W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez osobę lub podmiot, który wygrał przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2022 roku o godz. 1030  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.    

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Daćko-Dawidowicz 17-10-2022 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 17-10-2022
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2022 13:14