Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

opis projektu

Projekt dofinansowywan z Funduszy Europejskich

 

logotypy

 

„Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin

oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców

 i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski,

Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina.”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Priorytet: II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)

Działanie: 2.2 Rozwój usług elektronicznych

Nr umowy UDA-RPDS.02.02.00-02-066/09

Beneficjent:

Powiat Wrocławski- Lider

Gmina Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina – Partnerzy projektu

 

W ramach projektu zakładana jest realizacja między innymi następujących przedsięwzięć: przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, zakup i wdrożenie elektronicznego podpisu kwalifikowanego, dodatkowych modułów elektronicznego obiegu dokumentów i spraw, szkolenia z zakresu obsługi aplikacji.

 

Szacunkowa wartość całego Projektu ogółem wynosi 8 022 657,49 PLN (słownie: osiem milionów dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści dziewięć groszy). Zakładana kwota dofinansowania 6 819 258,85 PLN (sześć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy). Kwota ta dotyczy wszystkich siedmiu gmin ujętych w projekcie.

                  

Dzięki realizacji tego projektu chcemy usprawnić system teleinformatyczny, aby umożliwić swobodną wymianę informacji. Nadrzędnym celem jest poprawa obsługi społeczeństwa, w tym inwestorów, a przez to zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy i podniesienie jej konkurencyjności. Dążymy do przekształcenia urzędu w instytucję opartą na wiedzy, otwartą, przyjazną, wdrażającą nowoczesne i sprawne systemy teleinformatyczne. Zależy nam na wzroście satysfakcji klientów urzędu, przede wszystkim mieszkańców, chcemy aby byli zadowoleni z terminowości i jakości załatwiania spraw. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie efektywności pracy urzędniczej, skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych czynności, zmniejszenie kosztów pracy urzędów.

 

Zakres projektu obejmuje modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury energetycznej i teleinformatycznej niezbędnej do zapewnienia niezawodnej pracy jednostek komputerowych na terenie budynku oraz szybkiej wymiany informacji. Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest przede wszystkim zły stan istniejącej instalacji elektrycznej, w której w wyniku częstych przeciążeń dochodzi do awarii zasilania. Aktualne rozmieszczenie gniazdek elektrycznych nie spełnia także obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 

W przypadku sieci LAN główne prace miałyby się skupić na modernizacji i rozbudowie połączeń pomiędzy stacjami roboczymi a urządzeniami rozdzielającymi sygnał na poszczególnych kondygnacjach budynku, wymianie przewodów, umieszczeniu wiązek przewodów pod tynkiem w sposób umożliwiający ich ewentualną naprawę lub wymianę, które nie spełniają doprowadzeniu przewodów UTP do kilku nowo-zaadoptowanych pomieszczeń.

Poziom rozwoju usług elektronicznych świadczonych przez sektor publiczny znacząco odbiega od standardów unijnych. Naszym zamierzeniem jest dostosowanie naszych usług do norm europejskich, zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych. Gmina Sobótka jest typową gminą turystyczną, z naszej oferty corocznie korzysta wielu turystów, chcemy poprawić nasz wizerunek, ułatwić dostęp do informacji, usprawnić kontakt z mieszkańcami i zainteresować potencjalnych inwestorów. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych istotnie zmieni wewnętrzne funkcjonowanie urzędu przybliżając osiągnięcie założonych celów. Proces informatyzacji jest również doskonałym narzędziem promocyjnym gminy, prezentacji walorów, atrakcji turystycznych, itp.

 

Projekt obejmuje informatyzację jednego urzędu, ale z efektów będą korzystali wszyscy klienci i partnerzy urzędu, w szczególności mieszkańcy gminy. Pomimo stosunkowo niewielkiego zasięgu, przedsięwzięcie wpisuje się w Plan Informatyzacji państwa na lata 2007-2010 i realizuje cele cząstkowe Planu. Realizacja przedsięwzięcia wpływa bowiem na uproszczenie procedur administracyjnych, usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej drogi dostępu do usług administracji publicznej, wpłynie na podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o możliwościach i korzyściach wynikających z wykorzystania usług elektronicznych. Nasze działania poprawią funkcjonalność systemu informatycznego przy racjonalności wydatków.

    Ostatecznymi odbiorcami projektu są: mieszkańcy gminy Sobótka, inwestorzy i turyści. Wymiernym efektem naszych działań będzie wzrost zadowolenia klientów urzędu z usług, skrócenie czasu załatwienia spraw, poprawa wizerunku na zewnątrz, trwały wzrost gospodarczy uzyskany poprzez podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów poprzez poprawę obsługi administracyjnej, przeciwdziałanie procesowi wykluczenia cyfrowego, a także ochronę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia papieru biurowego.

Ponadto w ramach tych środków zostaną zakupione laptopy i urządzenia wielofunkcyjne dla radnych, sołtysów i dyrektorów jednostek podległych z terenu naszej Gminy.

 

    Realizacja przedsięwzięcia między innymi przyczyni się do:

-        ograniczenia kosztów działania urzędu, w wyniku oszczędności czasowych, kosztowych i  materiałowych,

-        podniesienia kwalifikacji pracowników urzędu,

-        sprawną obsługę, wygodne dla klienta i pracownika załatwianie spraw, przejrzystość prowadzonych   

-        spraw i postępowań,

-        zwiększenia wydajności pracy urzędu,

-        zwiększenia bezpieczeństwa obiegu, przetwarzania i przechowywania dokumentów i danych,

-        poprawy wizerunku gminy Sobótka i usprawnienia komunikacji z potencjalnych inwestorami i całodobowy dostęp do informacji turystycznej

 

 

Całkowita wartość projektu dla Gminy Sobótka to 1 377 240,86 zł przy wkładzie  własnym 206 723,85 zł  (tj. 15,01%)

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- modernizację sieci elektrycznej i teleinformatycznej (kwota) oraz na zakup:

- 10 wysokiej jakości stacjonarnych zestawów komputerowych,

- 53 szt. laptopów z urządzeniami wielofunkcyjnymi,

- systemu backupu zintegrowanym z zaawansowanym urządzeniem zabezpieczającym firewall,

- 2 szt. nowoczesnych serwerów z oprogramowaniem,

- 4 szt. profesjonalnych skanerów dwustronnych z podajnikiem na potrzeby wdrożonego w urzędzie elektronicznego systemu obiegu dokumentów,

- 5 szt. laserowych drukarek sieciowych,

- jednego serwerowego zasilacza  awaryjnego,

- nowoczesnego kolorowego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego,

- oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy urzędem a jednostkami podległymi, sołectwami i radnymi

- a także oprogramowania biurowego, faksowego i systemu monitowania budżetu, oprogramowania służącego do rozliczania nieobecności pracowników oraz sporządzania ocen pracowników.

 

 Sprzęt pozyskany z dotacji 

Sprzęt pozyskany z dotacji

 

Uroczyste przekazanie sprzętu sołtysom

 Uroczyste przekazanie sprzętu sołtysom

 

Tabliczka pamiątkowa - Urząd Miasta i Gminy Sobótka, parter

Tabliczka pamiątkowa - Urząd Miasta i Gminy Sobótka, parter

 

Film promujący projekt:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kryszczuk 10-11-2009 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Huzarski 03-11-2011 13:48