Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zmiana regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego


                                                                    Zarządzenie Nr 133/43/2009
                                                                           Burmistrza Dębna
                                                                    z dnia 16 listopada 2009r.


w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dębnie przyjętego zarządzeniem Burmistrza Dębna nr 27/16/2008 z dnia 31 marca 2008r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) zarządzam, co następuje:

§ 1. W regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 27/16/2008
z dnia 31 marca 2008 r., w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dębnie, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 pkt 1 wykreśla się wyrazy : „Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności”.

2. W § 13 dodaje się w pkt 1 dodaje się zdanie „ Komendant Straży Miejskiej pełni jednocześnie funkcję inspektora ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności”.

3. Dodaje się w § 13 - pkt 4 w brzmieniu: „4. Do zakresu działania w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności należy:

- organizowanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,

- prowadzenie oraz aktualizacja dokumentacji Kancelarii Tajnej,

- prowadzenie magazynu OC,

- prowadzenie spraw z zakresu obrony kraju,

- organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne gminy zadań szczegółowych obrony cywilnej oraz trybu ich realizacji,

- czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,

- kompletowanie i opiniowanie podań w sprawie odroczenia zasadniczej służby wojskowej,

- tworzenie formacji obrony cywilnej.

- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.”

4. W § 16 dodaje się ppkt 10 w brzmieniu: „10) przekazywanie w wersji elektronicznej uchwał stanowiących prawo miejscowe do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.”.

5. 1. W § 26 w pkt 2. dodaje się ppkt 9 w brzmieniu: 9) pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz bieżąca konsultacja przy realizacji wszelkich zadań, w których zaangażowane są środki zewnętrzne;

7. § 29 w pkt 2 ppkt 9 otrzymuje brzmienie:9) współdziałanie przy organizowaniu wszelkich obchodów rocznic, uroczystości i świąt.”

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 listopada 2009r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 27-01-2010 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 16-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 17-05-2010 08:30