Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt UCHWAŁY Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2011-12-28 09:06
dokument Projekt UCHWAŁY NR XIX/ /2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie : udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w 2012 roku. 2011-12-27 13:05
dokument Projekt uchwały NR XIX/ /2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-12-27 13:05
dokument projekt UCHWAŁY NR XIX/ /2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-12-27 13:04
dokument projekt UCHWAŁY NR XIX/ /2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. 2011-12-27 13:02
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi w sołectwie Mostno na terenie gminy Dębno 2011-12-15 15:49
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Mostno na działalność Sołtysa. 2011-12-15 15:48
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2011 z dnia 27. czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno 2011-12-15 15:47
dokument Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie : udzielenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie w 2011 roku. 2011-12-15 15:45
dokument Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-12-15 15:44
dokument Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-12-15 15:43
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębna w rejonie ulic: Chojeńskiej, Wojska Polskiego i Siewnej. 2011-11-17 11:44
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębna w rejonie oczyszczalni ścieków. 2011-11-17 11:43
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piłsudskiego 2011-11-17 11:26
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krześnica w gminie Dębno 2011-11-17 11:26
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego kolonię Klepin, obręb geodezyjny Grzymiradz, gmina Dębno 2011-11-17 11:23
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2011 z dnia 27.06.2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno 2011-11-17 11:12
dokument projekt uchwaly w sprawie: zwolnienia nowych inwestycji z podatku od nieruchomości 2011-11-17 11:09
dokument projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-11-17 11:06
dokument projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek 2011-11-17 11:06
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-11-17 10:22
dokument projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu 2011-10-18 10:08
dokument projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Dębnie. 2011-10-18 10:04
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-10-18 10:03
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-10-18 10:02
dokument Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. 2011-10-18 09:59
dokument Projekt uchwały w sprawie: podatku od środków transportowych. 2011-10-18 09:55
dokument Projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok 2011-10-18 09:47
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2011-10-18 09:46
dokument w sprawie: zwolnienia nowych inwestycji z podatku od nieruchomości 2011-10-18 09:45
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego. 2011-09-16 10:07
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok 2011-09-16 10:04
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-09-16 10:03
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej RadyMiejskiej w Dębnie, powołania tej Rady i nadania jej statutu. 2011-09-16 12:49
dokument projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2011-08-24 10:49
dokument projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2011-08-24 10:44
dokument projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości 2011-08-24 10:00
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w 2011 roku. 2011-08-24 09:02
dokument projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2011-08-24 09:01
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie w 2011 roku. 2011-08-24 08:58
dokument projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale NR III/ 10 /2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w 2010 roku. 2011-08-24 08:57
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok 2011-08-24 08:56
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-08-24 08:56
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 2011-08-24 08:49
dokument projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i doSenatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-08-24 08:47
dokument projekt uchwały w sprawie w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 2011-08-24 08:39
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-07-21 13:29
dokument projekt uchwały w sprawie w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-07-21 13:28
dokument Projekt uchwały w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej pod nazwą Skatepark. 2011-07-21 13:25
dokument projekt uchwały w sprawie : zmiany uchwały nr XI/76/2011 z dnia 27.06.2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno 2011-07-21 13:23
dokument projekt uchwały w sprawie: w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 2011-06-14 10:16
dokument projekt uchwały w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2010 rok 2011-06-14 10:15
dokument projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-06-14 10:14
dokument projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok 2011-06-14 10:13
dokument projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-05-12 11:29
dokument projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok 2011-05-12 11:26
dokument projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2011-05-12 11:21
dokument projket uchwały w sprawie: w sprawie: określenia wysokości dotacji dla Województwa Zachodniopomorskiego 2011-05-12 11:19
dokument projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2011-05-12 11:17
dokument projekt uchwały w sprawie: ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno 2011-05-11 14:54
dokument Projekt uchwały w sprawie: desygnowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Dębnie do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębnie. 2011-05-11 14:09
dokument projekt uchwały w sprawie:nadania Szkole Podstawowej w Sarbinowie imienia Marii Konopnickiej 2011-05-11 13:54
dokument projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 2011-05-11 13:53
dokument projekt uchwały w sprawie: określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno 2011-04-27 08:48
dokument projekt uchwały w sprawie: Zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-04-26 11:19
dokument projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok 2011-04-26 11:16
dokument projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-04-26 11:10
dokument projekt w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości 2011-04-26 11:07
dokument projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Dębnie, Pana Wojciecha Czepułkowskiego. 2011-02-09 12:25
dokument projekt uchwały w sprawie ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 2011-02-09 12:23
dokument projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2011-02-09 12:22