Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu (OKiS)

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU (OKiS)

 

Kierownik Wydziału Wioletta Drzewińska

 1. W ZAKRESIE OŚWIATY:

  1. opracowywanie wniosków w sprawie lokalizacji, tworzenia, przekształcania i likwidacji i placówek oświatowych,
  2. sprawdzanie i przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  3. koordynowanie i kontrola działalności dyrektorów, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, oraz prowadzenie akt osobowych dyrektorów w/w placówek,
  4. przygotowanie i obsługa kancelaryjna konkursów na dyrektorów podległych jednostek oświatowych,
  5. współdziałanie z wizytatorami Kuratorium Oświaty, doradcami metodycznymi Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w sprawie nadzoru nad pracą dydaktyczno- wychowawczą nauczycieli,
  6. współdziałanie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w zakresie zadań poradni w placówkach oświatowych,
  7. współpraca z Ochotniczym Hufcem Pracy, Placówką Wielofunkcyjną i Ligą Obrony Kraju,
  8. udzielanie dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów wytycznych w sprawie zasad realizacji planów i wydatków budżetowych,
  9. koordynowanie prac i nadzór merytoryczny nad Zespołem Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół, w tym prowadzenie akt osobowych dyrektora jednostki,
  10. nadzór nad realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki szkolnej dzieci i młodzieży,
  11. prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy Dębno,
  12. prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji.

  2. W ZAKRESIE KULTURY:

  1) współdziałanie z instytucjami oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury oraz tworzenia i realizacji długofalowych planów rozwoju kultury w gminie,

  2) współdziałanie ze Społeczną Radą Programową ds. Kultury i Sportu,

  3) prowadzenie spraw finansowych, rozliczanie środków budżetowych przeznaczonych na działalność kulturalną sołectw,

  4) opracowywanie budżetu w zakresie utrzymania świetlic wiejskich oraz koordynowanie ich remontów oraz pozostałych spraw związanych z ich funkcjonowaniem,

  5) opiniowanie projektów statutów gminnych instytucji kultury,

  6) prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,

  7) wykonywanie zadań organizatora w odniesieniu do gminnych instytucji kultury (Dębnowski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna wraz z filiami),

  8) koordynacja działań instytucji kultury oraz stowarzyszeń w zakresie organizacji imprez,

  9) podejmowanie działań promujących kulturę, współudział w imprezach artystycznych i kulturalnych

  10) współdziałanie przy organizowaniu obchodów rocznic, uroczystości i świąt o zasięgu gminnym,

  11) obsługa spraw związanych z uczestnictwem gminy w Związku Miast Polskich,

  12) obsługa kontaktów zagranicznych i krajowych, obsługa delegacji,

  13) opracowywanie banku danych statystycznych w zakresie instytucji i organizacji pozarządowych,

  14) koordynacja działalności pożytku publicznego,

  15) prowadzenie spraw banku danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Dębno oraz współpracujących z Gmina,

  3. W ZAKRESIE SPORTU i REKREACJI:

  1. współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami oraz udzielanie im pomocy merytorycznej w zakresie realizacji zadań,
  2. współdziałanie z organizacjami i instytucjami kultury fizycznej o zasięgu ponadgminnym i wojewódzkim,
  3. współdziałanie ze Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym oraz Szkolnym Związkiem Sportowym w trosce o rozwój sportu szkolnego,
  4. pomoc merytoryczna w organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy przez kluby sportowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej,
  5. coroczne opiniowanie kalendarza imprez sportowych,
  6. wnioskowanie o tworzenie bazy sportowo- rekreacyjnej,
  7. prowadzenie działań na rzecz organizowania turystyki w Gminie Dębno,
  8. nadzór nad działalnością merytoryczną OSiR w tym m.in. w zakresie opiniowania projektów regulaminu działania, nagród kierownictwa;
  9. podejmowanie działań promujących sport oraz organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych z udziałem Gminy.”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 11-05-2004 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szymczyk 31-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilia Jenda 31-01-2019 08:27