Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Administracyjno-Prawny (AP)


 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-PRAWNY (AP)

Kierownik Wydziału

Zofia Gajowniczek

W ZAKRESIE SPRAW ORGANIZACYJNYCH :

1)       zarząd budynkami administracyjnymi, gospodarka lokalami biurowymi Urzędu,

2)       prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi,

3)       prowadzenie archiwum zakładowego,

4)       zapewnienie zaopatrzenia materiałowego i technicznego oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji,

5)       zapewnienie estetycznego utrzymania pomieszczeń biurowych oraz terenu wokół Urzędu – sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pracą sprzątaczek, konserwatora i kierowcy,

6)       prowadzenie spraw jednostek pomocniczych gminy w zakresie: rejestracji protokołów z zebrań wiejskich, pomocy w obsłudze zebrań oraz spraw związanych z wyborami ich organów,

7)       ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Urzędu i wychodzącej na zewnątrz,

8)       prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz opracowywanie okresowych informacji i analiz o sposobie ich załatwiania,

9)       przekazywanie właściwym wydziałom zadekretowanej przez Burmistrza, Zastępcę lub Sekretarza korespondencji,

10)    wykonywanie prac przygotowawczych związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu oraz rad gmin, powiatów i województw;

11)    nadzór nad całością prac związanych z komputeryzacją w Urzędzie,

12)    administrowanie sieciami komputerowymi w  Urzędzie,

13)    udzielanie pracownikom instruktażu na temat eksploatacji systemów komputerowych,

14)    zabezpieczanie danych z wdrożonych systemów ,

15)     nadzór nad bezpieczeństwem danych,

16)    usuwanie drobnych awarii sprzętu i oprogramowania,

17)    prowadzenie spraw związanych z funduszem reprezentacyjnym Burmistrza,

18)    nadzór nad działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

 W ZAKRESIE OBSŁUGI NARAD BURMISTRZA:

     1) zawiadamianie kierowników wydziałów oraz innych zaproszonych osób o terminie organizowanych przez Burmistrza  

        narad, posiedzeń i spotkań,

     2) sporządzanie protokołów z narad, posiedzeń i spotkań Burmistrza oraz prowadzenie w tym zakresie teczek rzeczowych,

     3) przekazywanie wyciągów z protokołów zainteresowanym wydziałom,

     4) opracowywanie wniosków podjętych na naradach i przekazywanie ich adresatom,

     5) sporządzanie informacji na potrzeby Rady Miejskiej dotyczących organizowanych narad, sporządzanie sprawozdań z  

         pracy Burmistrza,

     6) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza i przesyłanie ich organom nadzoru,

     7) przekazywanie zarządzeń Burmistrza wyznaczonej osobie w celu umieszczenia ich na stronach BIP,

 

w zakresie spraw kadrowych

1.        Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem i wynagradzaniem pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek podporządkowanych (Biblioteki, Dębnowskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka  Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej) oraz prowadzenie akt osobowych pracowników,

2.        Organizowanie szkoleń pracowników Urzędu oraz radnych, przygotowywanie corocznego planu szkoleń

3.        Prowadzenie praktyk uczniowskich,

4.        Wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu byłym pracownikom Urzędu oraz zlikwidowanych instytucji, których akta osobowe są przechowywane w Urzędzie,

5.       Współpraca z Urzędem Pracy;

 

 

 w zakresie BIURA OBSŁUGI KLIENTA

Aneta Sypniewicz, Janusz Fabiańczyk

 1. Jednym z podstawowych zadań wykonywanych przez inspektorów ds. obsługi klientów jest świadczenie usług o charakterze administracyjnym na rzecz mieszkańców gminy i innych osób, czy podmiotów realizujących własne interesy na terenie gminy.

 2. Biuro Obsługi Klienta to miejsce pierwszego kontaktu z administracją gminy.

 3. Pracownik biura spełnia rolę gospodarza i przewodnika.

 4. Podstawowe zadania przedmiotowe na stanowisku:

  1. udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw przez klientów,

  2. obsługa klientów w zakresie: wydawania wzorów druków -wniosków do załatwienia spraw, udzielania pomocy przy ich wypełnianiu, przyjmowania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją i przekazywanie do Sekretariatu,

  3. udzielanie informacji o strukturze organizacyjnej urzędu, udzielanie informacji o instytucjach i stowarzyszeniach działających na terenie miasta i gminy, wskazywanie kompetentnych osób i miejsca do załatwienia spraw,

  4. dysponowanie materiałami instruktażowymi i promocyjnymi gminy z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i ich uzupełnianie,

  5. uzupełnianie brakujących wzorów druków i materiałów instruktażowych,

  6. wnioskowanie, planowanie spraw związanych z usprawnieniem pracy w Urzędzie.

Kontakt: 95 760 30 01 do 04, bok@debno.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 22-10-2004 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 12-02-2014 09:04