Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog sesja 30.12.2013r. - KATALOG -
katalog sesja 28.11.2013 - KATALOG -
katalog sesja 26 września 2013r. - KATALOG -
katalog sesja 22.08.2013r. - KATALOG -
katalog sesja 27 czerwca 2013 - KATALOG -
dokument projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębno. 2013-05-22 10:22
dokument projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Dębno 2013-05-22 10:21
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany porozumienia nr OKS/9/2011 zawartego w dniu 18 lipca 2011r. w sprawie wykonywania zadań organu prowadzącego przez Powiat ? Zespół Szkół w Smolnicy, sposób finansowania oraz tryb rozwiązania Zespołu Szkół, w skład, którego wchodzi Gimnazjum Publiczne w Smolnicy. 2013-05-22 10:19
dokument w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pani .... na działalność Burmistrza Dębna. 2013-05-22 10:17
dokument projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na remont przepompowni ścieków przy JRG PSP w Dębnie 2013-05-22 10:12
dokument projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2013-2021 2013-05-22 10:10
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXI/253/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2013 2013-05-22 10:08
dokument projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2013-03-15 13:24
dokument projekt uchwały w sprawie: przyjęcia PROGRAMU ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBNO w 2013roku. 2013-03-15 13:24
dokument projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 2013-03-15 13:22
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawieranie porozumień na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego 2013-03-15 13:20
dokument projekt uchwały w sprawie: przystąpienia przez Gminę Dębno do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 2013-03-15 13:19
dokument projekt uchwały w sprawie: skargi Pana ......złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno. 2013-03-15 13:18
dokument projekt uchwały w sprawie: scalenia i podziału nieruchomości położonych w Dębnie ob.5 w rejonie ul. Włościańskiej, Piasecznej i Pułaskiego 2013-03-15 13:16
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany WPF 2013-03-15 13:14
dokument PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU 2013 2013-03-15 13:13
dokument projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Smolnica na terenie gminy Dębno 2013-03-15 09:05
dokument projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Mostno na terenie gminy Dębno 2013-03-15 09:05
dokument projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani .... na Burmistrza Dębna. 2013-03-15 09:02
dokument projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani .... na Burmistrza Dębna. 2013-03-15 09:02
dokument projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Dębnie 2013-01-17 08:15
dokument projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dębnie 2013-01-17 08:14
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2013-01-17 08:06
dokument projekt uchwał w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie 2013-01-17 08:05
dokument projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXX/238/2012 z dnia 29.11.2012 2013-01-17 08:03
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Korporacji Centrum Logistyczne ?Mój Sklep? Spółka Akcyjna 2013-01-17 08:00