Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wniosek o udzielenie z budżetu gminy Dębno dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Załącznik nr 1

do Uchwały Nr ….. /2010

z dnia 28 czerwca 2010r.

 

 

 

Wniosek o udzielenie w roku ………..

 

Z budżetu gminy Dębno dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

 

Wnioskodawca:

 

Nazwa wnioskodawcy

…………………………………………………………………………………………………...

Forma organizacyjno-prawna

……………………………………………………………………………………………….......

Adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel……………………………………….. Fax ………………………………………………..

 

Numer rachunku bankowego wnioskodawcy

…………………………………………………………………………………………………..

Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu i zawierania umów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

Dane o zabytku

 

Adres położenia zabytku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Określenie zabytku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania zabytku nieruchomego

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Wpis w księdze rejestru zabytków pod numerem

…………………………………………………………………………………………………

 

Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej nr……………...……… w Sądzie Rejonowym

w Myśliborzu

Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca:

 

Całkowity koszt prac objętych wnioskiem……………………………………………………...

 

Kwota dotacji……………………………………………………………………………………

 

Środki własne……………………………………………………………………………………

 

Środki pochodzące z innych źródeł ( wskazać jakich )……………………………………........

…………………………………………………………………………………………………...

 

Wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac…………………………………………………………………………………….

 

Informacje o pracach lub robotach przy zabytku

 

Zakres prac, które mają być objęte dotacją………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

Terminy:

 

Termin przekazania dotacji……………………………………………………………………..

Termin rozpoczęcia prac………………………………………………………………………...

Termin zakończenia prac………………………………………………………………………..

 

Wnioskodawca uzyskał/ ubiega się o środki publiczne objęte wnioskiem u innych podmiotów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli:

 

………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do wniosku:

 

  1. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku.

  2. Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków.

  3. Dokumenty określające osobowość prawną - odpis z odpowiedniego rejestru

  4.  

  5. Zgoda właściciela ( współwłaścicieli) zabytku na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 09-08-2013 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 09-08-2013 10:02