Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I pisemny przetarg nieograniczony na 3 letnią dzierżawę terenu przeznaczonego pod ustawienie pojemników na odzież używaną

BURMISTRZ DĘBNA

ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony

na 3 letnią dzierżawę terenu przeznaczonego pod ustawienie

pojemników na odzież używaną

 

 1. obręb Barnówko, gm. Dębno

- część działki nr 572/50 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00030289/5

   Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 2. obręb Bogusław, gm. Dębno

- część działki nr 117 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu  jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/0004225/6

   Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3. obręb Cychry,  gm. Dębno    

- część działki nr 408/2 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00040142/6

   Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4. obręb Oborzany, gm. Dębno     

- część działki nr 562 o powierzchni 1 m2, dla której brak Księgi Wieczystej

   Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5. obręb Dolsk, gm. Dębno    

- część działki nr 428 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00045985/2

   Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6. obręb Różańsko , gm. Dębno    

- część działki  nr 781/2  o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00037879/7

   Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

7. obręb Sarbinowo, gm. Dębno    

- część działki  nr 287/2  o powierzchni 1 m2,  dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00041148/5

   Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

8. obręb Smolnica, gm. Dębno    

- część działki  nr 372/15  o powierzchni 1 m2,  dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00034091/8

   Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

9. obręb Dargomyśl,  gm. Dębno    

- część działki  nr 570/4  o powierzchni 1 m2,  dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00022008/3

Teren będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/302/2013 z dn. 2012.06.27 pod zieleń urządzoną.

10. obręb Grzymiradz,  gm. Dębno

- część działki  nr 222  o powierzchni 1 m2,  dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00045987/6

Teren będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego kolonię Klepin, obręb geodezyjny Grzymiradz  zatwierdzonym uchwałą nr XVII/127/2011 z dn. 2011.11.30 pod tereny usług sportu i rekreacji.

11. obręb Krześnica,   gm. Dębno    

- część działki  nr 359  o powierzchni 1 m2,  dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00040141/9

Teren będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krześnica zatwierdzonym uchwałą nr XVI/126/2011 z dn. 2011.11.30 pod nieuciążliwe usługi dla ludności.

12. obręb Ostrowiec,   gm. Dębno    

- część działki nr 20/4  o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00027468/0

Teren będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrowiec zatwierdzonym uchwałą nr LVII/411/2002 z dn. 2002.09.12 pod parkingi.

 

  1. W/w tereny przeznaczone są pod ustawienie pojemników na odzież używaną.
  2. Okres dzierżawy: trzy lata
  3. Stawka wywoławcza czynszu  10,00 zł/ m 2 miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT
  4. Czynsz płatny będzie miesięcznie w terminie do 15 każdego miesiąca
  5. Zaoferowana stawka czynszu waloryzowana będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podany przez GUS z poprzedniego roku.
  6. Dzierżawca oprócz czynszu opłaca podatek od nieruchomości

Oferta powinna zawierać :

    - imię i nazwisko

    - datę sporządzenia oferty 

    - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu

    - propozycję  stawki czynszu za wydzierżawienie gruntu

   - podanie miejscowości i numer działki  na której ma być ustawiony pojemniki na odzież  używaną,   

    - podpis

Oferty w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „Przetarg –pojemnik” należy złożyć w terminie do 03.02.2016 r w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dębnie do godz. 830

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30, 00 zł, (słownie złotych: trzydzieści ) które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Dębnie lub  wpłacić na konto GBS o/ Dębno nr 50 8355  0009 0007 7028 2000 0001 do dnia do dnia 03.02.2016r. do godz 8 30

W razie wygrania przetargu wadium zaliczy się na poczet przyszłego czynszu .

W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy  przez osobę , która wygrała przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przetarg odbędzie sie  w dniu 03.02.2016 r o godz. 930

w sali posiedzeń UM w Dębnie.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 21-01-2016 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 21-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2016 11:40