Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 147.2018 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Sobótka 2019-01-11 14:25
dokument Zarządzenie Nr 146.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. 2019-01-09 09:02
dokument Zarządzenie Nr 142.2018 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2019-2025 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2019rok 2019-01-25 12:57
dokument Zarządzenie Nr 141.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. 2019-01-04 10:52
dokument Zarządzenie Nr 140.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2018-12-12 11:34
dokument Zarządzenie Nr 139.2018 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Sobótka 2019-01-03 08:50
dokument Zarządzenie Nr 138.2018 w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka" 2018-12-10 13:53
dokument Zarządzenie Nr 137.2018 w sprawie nadania Urzędowi Miasta i Gminy Sobótka regulaminu organizacyjnego 2018-12-12 08:40
dokument Zarządzenie nr 136.2018 Burmistrza MiG Sobótka w sprawie ustanowienia dla pracowników UMiG w Sobótce dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania 2018-12-04 08:44
dokument Zarządzenie Nr 135.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2018-12-10 13:51
dokument Zarządzenie Nr 134.2018 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 129.2018 Burmistrza Sobótki w sprawie powołania nowego Zastępcy Burmistrza i odwołania dotychczasowego Zastępcy Burmistrza 2018-11-30 11:33
dokument Zarządzenie Nr 133.2018 w sprawie powołania przedstawiciela gminy w Radzie Nadzorczej Zakłądu Usług Komunalnych "Hadlux" sp.zo.o. w Sobótce 2018-11-30 12:04
dokument Zarządzenie nr 132.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego i organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2018-11-28 09:19
dokument Zarządzenie Nr 131.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. 2018-12-04 08:49
dokument Zarządzenie nr 130.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2018-11-23 10:11
dokument Zarządzenie Nr 129.2018 w sprawie powołania nowego Zastępcy Burmistrza i odwołania dotychczasowego Zastępcy Burmistrza 2018-12-12 11:31
dokument Zarządzenie 128.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz 1579 z późn. zm) 2018-11-23 14:35
dokument Zarządzenie nr 127.2018 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2018-11-19 13:19
dokument Zarządzenie nr 126.2018 w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2019-2025 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2019 rok Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu 2018-11-19 14:21
dokument Zarządzenie nr 125.2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018 rok 2018-11-23 10:24
dokument Zarządzenie nr 124.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2018-11-19 14:21
dokument Zarządzenie nr 123.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce 2018-11-19 14:22
dokument Zarządzenie nr 122.2018 w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sobótce z zajmowanego stanowiska 2018-11-19 14:22
dokument Zarządzenie nr 121.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2018-11-19 14:22
dokument Zarządzenie nr 120.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użyczenie 2018-11-19 14:22
dokument Zarządzenie nr 119.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz 1579 z późn. zm) 2018-11-23 14:39
dokument Zarządzenie nr 118.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-11-19 14:23
dokument Zarządzenie nr 117.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użytkowanie 2018-11-19 14:23
dokument Zarządzenie nr 116.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2018-11-19 14:23
dokument Zarządzenie nr 115.2018 w sprawie zmian osobowych w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w UMIG Sobótka 2018-11-23 14:44
dokument Zarządzenie nr 114 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz 1579 z późn. zm) 2018-11-23 14:41
dokument Zarządzenie nr 113.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2018-10-23 12:17
dokument Zarządzenie nr 112.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-11-19 14:23
dokument Zarządzenie nr 111.2018 w sprawie powołania koordynatora ds. czynności kancelaryjnych w archiwum Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2018-10-23 12:10
dokument Zarządzenie nr 110.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użyczenie 2018-11-19 14:24
dokument Zarządzenie nr 109.2018 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do zawarcia umowy z Bankiem Żywności we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu ul. Rogowska 117 D, 54-440 Wrocław na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 2018-10-23 12:03
dokument Zarządzenie nr 108.2018 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2018-10-23 11:58
dokument Zarzadzenie nr 107.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-11-19 14:25
dokument Zarządzenie nr 106.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowdzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm) 2018-10-23 11:41
dokument Zarządzenie nr 105.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) 2018-10-23 11:37
dokument Zarządzenie nr 104.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) 2018-10-23 11:24
dokument Zarządzenie nr 103.2018 w sprawie powołania Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce 2018-10-23 11:21
dokument Zarządzenie nr 102.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy 2018-10-23 11:15
dokument Zarządzenie nr 101.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy 2018-09-25 10:27
dokument Zarządzenie nr 100 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2018-10-23 10:58
dokument Zarządzenie nr 99.2018 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy 2018-09-25 10:23
dokument Zarządzenie nr 98.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy SObótka z dnia 01 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie "Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację" zmienionego Zarządzenia nr 2/2018 z dnia 03 stycznia 2018r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy SObótka z dnia 01 września 2017 2018-09-25 10:15
dokument Zarządzenie nr 97.2018 w sprawie przeprowadzenie gminnego ćwiczenia obronnego 2018-10-23 10:38
dokument Zarządzenie nr 96.2018 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Sobótka. 2018-09-25 10:09
dokument Zarządzenie nr 95.2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. 2018-09-25 09:59
dokument Zarządzenie nr 94.2018 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki miejskiej komisji wyborczej. 2018-09-25 09:55
dokument Zarządzenie nr 93.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-11-19 12:31
dokument Zarządzenie nr 92 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-10-23 10:53
dokument Zarządzenie nr 91.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży. 2018-09-25 09:51
dokument Zarządzenie nr 90.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) 2018-09-25 09:46
dokument Zarządzenie nr 89.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-11-19 12:29
dokument Zarządzenie nr 88.2018 w sprawie przekazania zadań w zakresie promocji Gminy SObótka jednostce organizacyjnej gminy, instytucji kultury - Ślężańskiemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce 2018-09-25 09:41
dokument Zarządzenie nr 87 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrocze 2018 roku 2018-11-23 11:01
dokument Zarządzenie nr 86.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-07-30 12:40
dokument Zarządzenie Nr 85.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-30 12:32
dokument Zarządzenie nr 84.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2018-07-30 12:26
dokument Zarządzenie nr 83.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r 2018-07-30 12:23
dokument Zarządzenie nr 82.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz 1579) 2018-07-30 12:16
dokument Zarządzenie nr 81.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień puiblicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.r - Prawo zamówień publicznych )Dz. U. z 2017r. , poz 1579) 2018-07-30 12:12
dokument Zarządzenie nr 80.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 19 art. 20. i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) 2018-07-30 12:08
dokument Zarządzenie nr 79.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r 2018-07-30 12:04
dokument Zarządzenie nr 78 w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT Gminie Sobótka za pośrednictwem metody podzielonej płatności ( split payment) 2018-11-19 12:17
dokument Zarządzenie nr 77.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r, poz. 1579) 2018-07-30 11:54
dokument Zarządzenie nr 76.2018 w sprawie powołania zastępstwa za członka Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2018-07-30 11:50
dokument Zarządzenie Nr 75.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowaneg 2018-06-20 14:51
dokument Zarządzenie Nr 74.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-06-20 14:50
dokument Zarządzenie Nr 73.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-06-20 14:49
dokument Zarządzenie Nr 72.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-06-20 14:48
dokument Zarządzenie Nr 71.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-06-20 14:46
dokument Zarządzenie nr 70.2018 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2018-07-30 11:48
dokument Zarządzenie Nr 69.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2018-06-20 14:44
dokument Zarządzenie nr 68/2018 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 2018-07-30 11:41
dokument Zarządzenie Nr 67.2018 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka jako organu właściwego do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" 2018-06-20 14:43
dokument Zarządzenie Nr 66.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2018-06-20 14:40
dokument Zarządzenie Nr 65.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2018-06-20 14:39
dokument Zarządzenie Nr 64.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2018-06-20 14:37
dokument Zarządzenie Nr 63.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-06-20 14:34
dokument Zarządzenie Nr 62.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 01 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie "Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację", zmienionego Zarządzeniem nr 2/2018 z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 01 września 2017 r. 2018-06-20 14:33
dokument Zarządzenie Nr 61.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2018-06-20 14:29
dokument Zarządzenie Nr 60.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2018-06-20 14:28
dokument Zarządzenie Nr 59.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2018-06-21 09:54
dokument Zarządzenie Nr 58.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) 2018-06-20 14:52
dokument Zarządzenie Nr 57.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2018-06-21 09:48
dokument Zarządzenie Nr 56.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2018-06-21 09:50
dokument Zarządzenie Nr 55.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz 1579) 2018-06-20 14:53
dokument Zarządzenie Nr 54.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) 2018-06-20 14:53
dokument Zarządzenie Nr 53 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-05-25 12:31
dokument Zarządzenie nr 52.2018 w sprawie przekazania sołectwu Ręków składników mienia komunalnego do korzystania 2018-06-20 14:54
dokument Zarządzenie nr 51.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2018-06-21 09:57
dokument Zarządzenie Nr 50.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 2018-06-21 09:57
dokument Zarządzenie Nr 49.2018 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2018-06-21 09:48
dokument Zarządzenie Nr 48.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2018-06-20 14:26
dokument Zarządzenie Nr 47.2018 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2018/2019 2018-05-25 10:56
dokument Zarządzenie Nr 46.2018 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2018-06-21 09:47
dokument Zarządzenie Nr 45.2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018 rok 2018-06-20 14:54
dokument Zarządzenie nr 44/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2018-07-30 11:36
dokument Zarządzenie Nr 43.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy-Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r,; poz.1579) 2018-04-11 14:40
dokument Zarządzenie Nr 42.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-06-21 09:55
dokument Zarządzenie Nr 41.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2018-04-11 14:32
dokument Zarządzenie Nr 40.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2018-06-21 09:56
dokument Zarządzenie Nr 40.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Sobótka, przeznaczonej do dzierżawy 2018-04-11 14:31
dokument Zarządzenie Nr 39.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2017 rok 2018-06-21 09:58
dokument Zarządzenie Nr 38.2018 w sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2018-06-21 09:57
dokument Zarządzenie nr 37.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2018-04-11 14:35
dokument Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie powołania zespołu ds. nadzorowania i przeprowadzenia inwstycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" 2018-11-19 13:21
dokument Zarządzenie Nr 35.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do użyczenia 2018-04-11 14:21
dokument Zarządzenie Nr 34.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2018-04-11 14:19
dokument Zarządzenie Nr 33.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka, przeznaczonej do użyczenia 2018-04-11 14:10
dokument Zarządzenie Nr 32.2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2018r 2018-04-11 14:07
dokument Zarządzenie Nr 32.2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2018r. 2018-03-09 11:00
dokument Zarządzenie Nr 31.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 2018-04-11 14:06
dokument Zarządzenie Nr 30.2018 w sprawie upowaznienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w formie prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego 2018-04-11 14:02
dokument Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 1 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzielanych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2018-03-09 11:00
dokument Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018. 2018-03-07 11:13
dokument Zarządzenie Nr 27.2018w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-03-07 11:15
dokument Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy 2018-03-07 11:17
dokument Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2018-03-07 11:21
dokument Zarządzenie Nr 24.2018 w sprawie zakupu przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność osób fizycznych 2018-06-20 14:23
dokument Zarządzenie Nr 22.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy 2018-03-07 11:22
dokument Zarządzenie Nr 21.2018 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2018-03-07 11:26
dokument Zarządzenie Nr 20.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2018-02-14 13:53
dokument Zarządzenie Nr 19.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2018-02-14 13:52
dokument Zarządzenie Nr 18.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2018 roku. 2018-02-14 12:58
dokument Zarządzenie Nr 17.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok. 2018-02-14 13:04
dokument Zarządzenie Nr 16.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży. 2018-02-14 13:04
dokument Zarządzenie Nr 15.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy. 2018-02-14 13:10
dokument Zarządzenie Nr 14.2018 w sprawie udzielania pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu przyznawania jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:52
dokument Zarządzenie Nr 13.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:52
dokument Zarządzenie Nr 12.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydawanie decyzji w tych sprawach 2018-02-14 13:52
dokument Zarządzenie Nr 11.2018 w sprawie udzielania pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego 2018-02-14 13:51
dokument Zarządzenie Nr 10.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społeczej w Sobótce upoważnienia do postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:51
dokument Zarządzenie Nr 9.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:50
dokument Zarządzenie Nr 8.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:50
dokument Zarządzenie Nr 7.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:49
dokument Zarządzenie Nr 6.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Pomocy Społecznej w Sobótce do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy 2018-02-14 13:48
dokument Zarządzenie Nr 5.2018 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym 2018-01-22 08:56
dokument Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia zasad podziału środków fnansowych na dokształcanie nauczycieli 2018-01-11 14:03
dokument Zarządzenie Nr 3.2018 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Sobótka 2018-01-17 08:01
dokument Zarządzenie Nr 2.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 01.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Pracowania Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację" 2018-01-17 08:05
dokument Zarządzenie Nr 1.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia, w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2018-01-17 07:59