Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE L119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ul Rynek 1, 55-050 Sobótka

tel. 71 3162043

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - rodo@apawlowicz.pl

Wszelkie  zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na podany powyżej  adres lub  pocztą elektroniczną.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu - związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie atr. 6 ust,1 lit.c oraz przepisów prawa (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ) - w tym zakresie dane przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Państwa dane przekazujemy:

- Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w tym odbiorcom danych (osobom lub podmiotom), którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

- Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności (podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną).

- Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu  (podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierska)

Posiadają Państwo prawo w odniesieniu do danych osobowych:

- prawo do żądania dostępu do danych osobowych,

- prawo do sprostowania danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest obligatoryjne.

Przekazanie danych do Państwa trzeciego - nie dotyczy.

Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie : www.bip.sobótka.pl - zakładka ochrona danych osobowych (RODO).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Lachtera 22-06-2018 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Huzarski 25-06-2019 11:46