Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych
 na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada  2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października  2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).

 

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

 

 

 

Administratorami są;

1. Minister Cyfryzacji . mający siedzibę w Warszawie ( 00-060 ) przy ul. Królewskiej 27- odpowiada za utrzymanie i rozwój systemu.
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5, - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki  w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W razie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego administratorem jest 
Kierownik USC w Sobótce, mający siedzibę w Sobótce, 55-050 Sobótka ul. Rynek 1
 


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

 

 

 

 


Z administratorem - Ministrem  Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres emai  iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/ cyfryzacja /kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem - Kierownikiem USC  w Sobótce, można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora
 


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

Administrator - Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych - Andrzej Pawłowicza, z którym może się Pani/pan skontaktować poprzez rodo@apawlowicz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE
PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 

 

 

 


Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu;
- sporządzeniu aktu urodzenia dziecka,

- sporządzeniu akty małżeństwa,
- sporządzeniu aktu zgonu,
- przyjęciu oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa,
- przyjęcie oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 

- przyjęcie oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzeniu aktu urodzenia.

- przyjęcie oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie same nazwisko jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
- przyjęcie oświadczeń o zmianie imienia i imion,
- wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.
- wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
- wydanie zaświadczenia o zawarciu małżeństwa poza granicami kraju,
wydanie zaświadczenia o zagubieniu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydaniu zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.
- realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie /małżeństwo/ zgon za granicą,
- realizacja wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,

- realizacja wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach,
- realizacja wniosku o zmianie nazwiska io imienia,
- dołączenie do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie,
- wydanie dokumentu z akt zbiorowych,
- zameldowania,
- nadania numeru PESEL.


ODBIORCY DANYCH

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie - Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL
 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akta stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego Kierownik USC przechowuje przez okres:

- 100 lat - akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia,
- 80 lat- akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania a także danych osób , nad którymi sprawowana jest prawna opieka .

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADRZĘDNEGO

 

Przysługuje Pan/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego zajmującego się ochrona danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.


ŻRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 

Pani/Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzone są przez następujące organy;

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany,
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
 

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Lachtera 22-06-2018 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Huzarski 25-06-2019 11:44