Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych
 na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności)

 

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

 

 

Administratorami są;

1. Minister Cyfryzacji  mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój systemu.
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5, - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki  w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W razie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka  administratorem jest: Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, mający siedzibę w Sobótce, 55-050 Sobótka ul. Rynek 1


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

 

 

 

 

Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail  iod@mc.gov.pl -  formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem - Burmistrzem Miasta i Gminy Sobótka, można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych - Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/pan skontaktować poprzez, adres email: rodo@apawlowicz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE
PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 

 

 

 

Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu:

zarejestrowania w związku z:

- nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
- zmianą stanu cywilnego, imienia, nazwiska, zgonem,
- zmianą obywatelstwa,
- wydaniem nowego dowodu osobistego,
- zmiana dokumentu podróży cudzoziemca,

rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
- zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
- wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
- zgłoszenia wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski,

 

uzyskanie przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL,


usuwania niezgodności danych.


Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności


ODBIORCY DANYCH

 

Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom; służbom, organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze, komornikom sądowym, państwowym i  samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych, osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny, jednostkom organizacyjnym w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą, innym jednostkom organizacyjnym jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania  atakże danych osób nad którymi sprawowana jest prawna opieka.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADRZĘDNEGO

 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia  domniemanego naruszenia 

 

 

ŻRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Pani/Pana dane z Rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące  organy;
- kierownik USC, sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub  i nazwiska.
- organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
- organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

- wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
- wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego,

INFORMACJE O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Lachtera 22-06-2018 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Huzarski 25-06-2019 11:45