Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UMOWA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U E) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE.L119/1z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, tel.  71 3162043.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Andrzej Pawłowicz, adres email: rodo@apawlowicz.pl

 

Wszelkie  zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w tym zakresie dane będą przechowywane przez okres trwania        umowy oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego          ciążącego na Administratorze wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983   r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w aktach wykonawczych do             tej ustawy),
 • prowadzenie dokumentacji finansowej i księgowej związanej z realizacja umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz stosownych przepisów prawa (Ustawa o Finansach Publicznych, Ustawa o rachunkowości oraz akty wykonawcze - w tym zakresie dane przechowywane będą przez okres 6 lat,
 • ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - w tym zakresie dane przetwarzane będą przez okres po którym przedawnią się roszczenia,
 • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne na podstawie art. 6 ust. 1. lit.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - w tym zakresie dane przetwarzane będą do momentu realizacji celu a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia,

 

Państwa dane przekazujemy:

 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonaniu naszych czynności (podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną),
 • innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu,
 • podmiotom prowadzącym działalność  płatnicza (banki, instytucje płatnicze),

 

Posiadają  Państwo prawo w odniesieniu do danych osobowych:

 • prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadrzędnego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych w tym zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji wymagań określonych przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

Przekazanie danych do państwa trzeciego - nie dotyczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - nie jest stosowane.

Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczenia Państwa danych osobowych przysługujących uprawnień i warunków skorzystania                z nich znajdują  się na stronie: www.bip@sobotka, zakładka - Ochrona danych osobowych (RODO)

Państwa dane przekazujemy:

 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w tym odbiorcom danych (osobom lub podmiotom), którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności (podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną),
 • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu; (podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierska).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Lachtera 22-06-2018 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Huzarski 25-06-2019 11:41