Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty - Koła Gospodyń Wiejskich w Różańsku Renata Jarmuszka-Izak 2022-10-05 14:34:39
Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty - Koła Gospodyń Wiejskich w Różańsku Renata Jarmuszka-Izak 2022-10-05 14:34:17
Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty - Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2022-10-05 14:31:52
Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty - Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2022-10-05 14:31:36
Zawiadomienie o udostępnieniu akt GNiOŚ.6220.26.2022.KT ws. budowy zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 6MW na dz. nr 114/1 w obrębie Suchlica Katarzyna Trybel 2022-10-05 12:47:06
Rejestr uchwał Rady Miejskiej Dębna Monika Gubała 2022-10-05 10:27:21
zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania GNiOŚ.6220.54.2021.KT - budowa farmy fotowoltaicznej obr. Dębno 2 Katarzyna Trybel 2022-10-04 14:57:47
Zawiadomienie o udostępnieniu akt GNiOŚ.6220.54.2021.KT ws. instalacji fotowoltaicznej dz. 140, 215 obr. Dębno 2 Katarzyna Trybel 2022-10-04 14:57:34
zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania GNiOŚ.6220.54.2021.KT - budowa farmy fotowoltaicznej obr. Dębno 2 Katarzyna Trybel 2022-10-04 14:57:11
Zawiadomienie o udostępnieniu akt GNiOŚ.6220.54.2021.KT ws. instalacji fotowoltaicznej dz. 140, 215 obr. Dębno 2 Katarzyna Trybel 2022-10-04 14:57:10
zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania GNiOŚ.6220.54.2021.KT - budowa farmy fotowoltaicznej obr. Dębno 2 Katarzyna Trybel 2022-10-04 14:56:55
Zawiadomienie o udostępnieniu akt GNiOŚ.6220.54.2021.KT ws. instalacji fotowoltaicznej dz. 140, 215 obr. Dębno 2 Katarzyna Trybel 2022-10-04 14:56:52
Wydanie decyzji środowiskowej GNiOŚ.6220.54.2021.KT dla przedsięwzięcia: ?budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 140, 215 w obrębie Dębno 2, gmina Dębno Katarzyna Trybel 2022-10-04 14:56:01
zawiadomienie stron o wydaniu decyzji środowiskowej GNiOŚ.6220.54.2021.KT Katarzyna Trybel 2022-10-04 14:54:19
Decyzja środowiskowa GNiOŚ.6220.54.2021.KT - budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 140, 215 w obrębie Dębno 2, gmina Dębno Katarzyna Trybel 2022-10-04 14:51:01
Wniosek w sprawie wypełnienia ankiety dotyczacej korzystania z pułapu lotniczego i satelitarnego w planowaniu przestrzennym. Mirosław Turów 2022-10-04 13:10:44
Plan pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej na rok 2022 Monika Gubała 2022-10-03 13:14:36
Uchwała NR XXXI/254/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród Monika Gubała 2022-10-03 13:06:03
Uchwała NR XXXIX/306/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania zniżek dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły (przedszkola) i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin Monika Gubała 2022-10-03 12:59:03
Uchwała Nr XXVII/173/2008 w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Gminy Dębno Monika Gubała 2022-10-03 12:55:58
Uchwała NR LX/456/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych przez mieszkańców Dębna. Monika Gubała 2022-10-03 08:51:16
Uchwała NR LX/455/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Dębnowskie Stowarzyszenie ?Sokół? w Dębnie. Monika Gubała 2022-10-03 08:49:11
Uchwała NR LX/454/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat. Monika Gubała 2022-10-03 08:48:12
Uchwała NR LX/453/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/254/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród. Monika Gubała 2022-10-03 08:46:51
Uchwała NR LX/452/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania obniżek dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły (przedszkola) i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. Monika Gubała 2022-10-03 08:45:39
Uchwała NR LX/449/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Monika Gubała 2022-10-03 08:32:22
Uchwała NR LX/450/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2022-2032. Monika Gubała 2022-10-03 08:32:12
Uchwała NR LX/451/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Gminy Dębno. Monika Gubała 2022-10-03 08:32:01
Uchwała NR LX/450/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2022-2032. Monika Gubała 2022-10-03 08:30:50
Uchwała NR LX/449/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Monika Gubała 2022-10-03 08:29:52
Uchwała NR LX/448/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Monika Gubała 2022-10-03 08:28:49
Sesja LX Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. Monika Gubała 2022-10-03 08:27:29
Zapytanie Nr 334-336 p. A. Krawiec Monika Gubała 2022-10-03 08:26:14
Zapytanie Nr 334-336 p. A. Krawiec Monika Gubała 2022-10-03 08:25:43
Przesłanie protokołów z kontroliu RIO, protokołów z kontroli w placówkach niepublicznych, udzielonych delegacji Burmistrzowi, z-cy, Sekretarzowi oraz przedstawienia składników wynagrodzenia Burmistrza Dębna. + wezwanie do uzupełnienia wniosku Mirosław Turów 2022-09-30 12:42:27
Wniosek w sprawie wyjaśnienia dlaczego nie zamieszczono na bip odpowiedzi z Wydziału OKiS oraz uzupełnienie odpowiedzi z wyjaśnieniem z dnia 30.09.2022 r. Mirosław Turów 2022-09-30 12:27:41
Wniosek w sprawie wyjaśnienia dlaczego nie zamieszczono na bip odpowiedzi z Wydziału OKiS oraz uzupełnienie odpowiedzi z wyjaśnieniem z dnia 30.09.2022 r. Mirosław Turów 2022-09-30 12:03:48
Wniosek w sprawie funkcjonowania audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Mirosław Turów 2022-09-30 11:30:55
Zawiadomienie GNiOŚ.6220.37.2021.KT o zmianie terminu wydania decyzji dla zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego-montowni na cele lakierni w istniejącym zakładzie stolarskim LARIX na dz. nr 45/35 obręb Dębno 7 Katarzyna Trybel 2022-09-29 14:18:03
Wydanie decyzji środowiskowej znak GNiOŚ.6220.11.2019.KT dla przedsięwzięcia pn. budowa budynku domu spokojnej starości z funkcją mieszkalno-gastronomiczną oraz basenem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewidencji gruntów 6/6, 7, 8 w obrębie Barnówko gm. Dębno Katarzyna Trybel 2022-09-29 14:10:08