Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 126/2008 w sprawie ustalenia normy używania paliwa dla samochodu służbowego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. 2012-12-14 13:29
dokument Zarządzenie Nr 125/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-14 11:36
dokument Zarządzenie Nr 124/2008 w sprawie powierzenia obowiazków Dyrektora SPZOZ LROMAR w Sobótce. 2012-12-14 11:34
dokument Zarządzenie Nr 123/2008 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2008 rok. 2012-12-14 11:32
dokument Zarządzenie Nr 122/2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka. 2012-12-14 11:30
dokument Zarządzenie Nr 121/2008 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Sobótka. 2012-12-14 11:26
dokument Zarządzenie Nr 120/2008 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych stanowiących własność gminy Sobótka. 2012-12-14 11:22
dokument Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2008 rok. 2012-12-14 11:16
dokument Zarządzenie Nr 118/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-12-14 11:14
dokument Zarządzenie Nr 117/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-14 11:12
dokument Zarządzenie Nr 116/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-14 11:07
dokument Zarządzenie Nr 115/2008 w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora ZWiK w Sobótce pana Janusza Wargockiego. 2012-12-14 11:04
dokument Zarządzenie Nr 114/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy. 2012-12-14 11:00
dokument Zarządzenie Nr 113/2008 w sprawie wykupu od osób fizycznych działki na poszerzenie drogi gminnej. 2012-12-14 10:54
dokument Zarządzenie Nr 112/2008 w sprawie przeniesienia na rzecz gminy działki w rozliczeniu opłaty adiacenckiej. 2012-12-14 10:44
dokument Zarządzenie Nr 111/2008 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. 2012-12-14 10:40
dokument Zarządzenie Nr 110/2008 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sobótka. 2012-12-14 09:56
dokument Zarządzenie Nr 109/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2008 rok. 2012-12-14 09:51
dokument Zarządzenie Nr 108/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-12-14 09:48
dokument Zarządzenie Nr 107/2008 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji sprzętu ppoż stanowiących własność gminy Sobótka a przekazanego w użytkowanie dla OSP gminy Sobótka. 2012-12-14 09:44
dokument Zarządzenie Nr 106/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-12-14 09:40
dokument Zarządzenie Nr 105/2008 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka. 2012-12-14 09:37
dokument Zarządzenie Nr 104/2008 w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy Sobótka na 2009 rok Radzie Miejskiej w Sobótce oraz RIO we Wrocławiu. 2012-12-14 09:34
dokument Zarządzenie Nr 103/2008 w sprawie upoważnienia Dyrektora OSP w Sobótce do załatwiania indywidualnych spraw i wydawania decyzji z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2012-12-14 09:30
dokument Zarządzenie Nr 102/2008 w sprawie wyznaczenia dnia dodatkowego wolnego w miesiącu styczniu 2009 rok. 2012-12-14 09:27
dokument Zarządzenie Nr 101/2008 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka. 2012-12-14 09:25
dokument 2012-12-14 09:21
dokument Zarządzenie Nr 100/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-12-14 09:21
dokument Zarządzenie Nr 99/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2008 rok. 2012-12-14 09:18
dokument Zarządzenie Nr 98/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy. 2012-12-14 09:15
dokument Zarządzenie Nr 97/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-12-14 09:12
dokument Zarządzenie Nr 96/2008 w sprawie Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2012-12-14 09:01
dokument Zarządzenie Nr 95/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym. 2012-12-14 08:56
dokument Zarządzenie Nr 94/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-14 08:50
dokument Zarządzenie Nr 93/2008 w sprawie przekazania sołectwu Kunów składników mienia komunalnego do korzystania. 2012-12-14 08:46
dokument Zarządzenie Nr 92/2008 w sprawie przekazania sołectwu Sulistrowiczki składników mienia komunalnego do korzystania. 2012-12-14 08:44
dokument Zarządzenie Nr 91/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-12-14 08:41
dokument Zarządzenie Nr 90/2008 w sprawie upoważnienia Referenta ds. Zaliczek Alimentacyjnych do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. 2012-12-14 08:39
dokument Zarządzenie Nr 89/2008 w sprawie upoważnienia Starszego Pracownika Socjalnego do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 2012-12-13 14:59
dokument Zarządzenie Nr 88/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi SP nr 1 w Sobótce. 2012-12-13 14:54
dokument Zarządzenie Nr 87/2008 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora SPZOZ LROMR w Sobótce. 2012-12-13 14:52
dokument Zarządzenie Nr 86/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2008. 2012-12-13 14:49
dokument Zarządzenie Nr 85/2008 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów zakupu okularów korygujacych wzrok przy obsłudze monitota ekranowego. 2012-12-13 14:46
dokument Zarządzenie Nr 84/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy. 2012-12-13 14:43
dokument Zarządzenie Nr 83/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-12-13 14:40
dokument Zarządzenie Nr 82/2008 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Sobótka. 2012-12-13 14:37
dokument Zarządzenie Nr 81/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy. 2012-12-13 14:33
dokument Zarządzenie Nr 80/2008 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego UMiG Sobótka. 2012-12-13 14:30
dokument Zarządzenie Nr 79/2008 w sprawie dopuszczenia do użytkowania w UMiG Sobótka programów komputerowych. 2012-12-13 14:26
dokument Zarządzenie Nr 78/2008 w sprawie zmiany w budżetu gminy Sobótka na 2008 rok. 2012-12-13 14:21
dokument Zarządzenie Nr 77/2008 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce. 2012-12-13 14:17
dokument Zarządzenie Nr 76/2008 w sprawie upoważnienia Dyrektora OSP w Sobótce do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydania w tych sprawach decyzji. 2012-12-13 14:14
dokument Zarządzenie Nr 75/2008 w sprawie rozwiązywania umowy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 107/1, AM 18 obręb Sobótka. 2012-12-13 14:10
dokument Zarządzenie Nr 74/2008 w sprawie zakupu przez gminę Sobótka gruntu zabudowanego budynkiem na usługi handlowe, stanowiącego własność osób fizycznych. 2012-12-13 14:06
dokument Zarządzenie Nr 73/2008 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkowania wieczystego. 2012-12-13 14:03
dokument Zarządzenie Nr 72/2008 w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Sobótka. 2012-12-13 13:59
dokument Zarządzenie Nr 71/2008 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-12-13 13:55
dokument Zarządzenie Nr 70/2008 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-12-13 13:50
dokument Zarządzenie Nr 69/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczony do dzierżawy w trybie przetargowym. 2012-12-13 13:47
dokument Zarządzenie Nr 68/2008 w sprawie zmiany gruntu niezabudowanego stanowiącego własność osoby fizycznej. 2012-12-13 13:41
dokument Zarządzenie Nr 67/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-13 13:22
dokument Zarządzenie Nr 66/2008 w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową UMiG Sobótka. 2012-12-13 12:58
dokument Zarządzenie Nr 65/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2008 rok. 2012-12-13 12:52
dokument Zarządzenie Nr 64/2008 w sprawie sprostowania powierzchni działki nr 2, AM 14, obręb Sobótka, stanowiącej własność gminy Sobótka i oddanej w użytkowanie wieczyste osobie fizycznej. 2012-12-13 12:49
dokument Zarządzenie Nr 63/2008 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkowania wieczystego. 2012-12-13 12:45
dokument Zarządzenie Nr 62/2008 w sprawie zorganizowania doręczenia kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, w trybie akcji kurierskiej - Gminie Sobótka. 2012-12-13 12:42
dokument Zarządzenie Nr 61/2008 w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Sobótka. 2012-12-13 12:36
dokument Zarządzenie Nr 60/2008 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz RIO we Wrocławiu informacji o przebiego wykonania budżetu gminy Sobótka. za I półrocze 2008 roku. 2012-12-13 12:33
dokument Zarządzenie Nr 59/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówien Publicznych. 2012-12-13 12:30
dokument Zarządzenie Nr 58/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-13 12:27
dokument Zarządzenie Nr 57/2008 w sprawie zmiany gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na grunt niezabudowany stanowiący własność osoby fizycznej. 2012-12-13 12:24
dokument Zarządzenie Nr 56/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-12-13 12:21
dokument Zarządzenie 55/2008 w sprawie zminy w Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w UMiG Sobótka. 2012-12-13 12:18
dokument Zarządzenie Nr 54/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów. 2012-12-13 12:13
dokument Zarządzenie Nr 53/2008 w sprawie polecenia pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego. 2012-12-13 12:10
dokument Zarządzenie Nr 52/2008 w sprawie powołania sądu konkursowego oraz przyjęcia regulaminu sądu konkursowego w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego w Sobótce przy ulicy Świdnickiej. 2012-12-13 12:07
dokument Zarządzenie Nr 51/2008 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-12-13 12:02
dokument Zarządzenie Nr 50/2008 w sprawie zakupu przez gminę Sobótka gruntu zabudowanego urządzeniami zaopatrzenia w wodę stanowiącego własność osoby fizycznej. 2012-12-13 11:55
dokument Zarządzenie Nr 49/2008 w sprawie zmiany gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na grunt niezabudowany stanowiący własność osoby fizycznej. 2012-12-13 11:51
dokument Zarządzenie Nr 48/2008 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce. 2012-12-13 11:48
dokument Zarządzenie Nr 47/2008 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora SPZOZ Leczniczo - Rehabilitacyjnego Ośrodka Medycyny Rodzinnej w Sobótce. 2012-12-13 11:45
dokument Zarządzenie Nr 46/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2008 rok. 2012-12-13 11:42
dokument Zarządzenie Nr 45/2008 w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego. 2012-12-13 11:40
dokument Zarządzenie Nr 44/2008 w sprawie określenia stanowiska, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych. 2012-12-13 11:37
dokument Zarządzenie Nr 43/2008 w sprawie wyznaczenia do srzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkowania wieczystego. 2012-12-13 11:34
dokument Zarządzenie Nr 42/2008 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP nr 1 w Sobótce. 2012-12-13 11:32
dokument Zarządzenie Nr 41/2008 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP nr 1 w Sobótce. 2012-12-13 11:29
dokument Zarządzenie Nr 40/2008 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce. 2012-12-13 11:27
dokument Zarządzenie Nr 39/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok. 2012-12-13 11:24
dokument Zarządzenie Nr 38/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-12-13 11:23
dokument Zarządzenie Nr 37/2008 w sprawie Polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego. 2012-12-13 11:20
dokument Zarządzenie Nr 36/2008 w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora SP nr 1 w Sobótce. 2012-12-13 11:16
dokument Zarządzenie Nr 35/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na rok 2008. 2012-12-13 11:14
dokument Zarządzenie Nr 34/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-12-13 11:12
dokument Zarządzenie Nr 33/2008 w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Sobótka. 2012-12-13 11:09
dokument Zarządzenie Nr 32/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2008 rok. 2012-12-13 11:07
dokument Zarządzenie Nr 31/2008 w sprawie powołania przedstawiciela gminy Radzie Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych "Hadlux" sp.zo.o.w Sobótce. 2012-12-13 11:06
dokument Zarządzenie Nr 30/2008 w sprawie stwierdzenia pozbawienia z mocy stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce. 2012-12-13 08:58
dokument Zarządzenie Nr 29/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-12-13 08:53
dokument Zarządzenie Nr 28/2008 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Sobótka. 2012-12-13 08:48
dokument Zarządzenie Nr 27/2008 w sprawie udzielenia dnia dodatkowego wolnego w miesiącu maju 2008. 2012-12-13 08:42
dokument Zarządzenie Nr 26/2008 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-12-13 08:38
dokument Zarządzenie Nr 25/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi OPS w Sobótce. 2012-12-12 13:51
dokument Zarządzenie Nr 24/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2008 rok. 2012-12-12 13:49
dokument Zarządzenie Nr 23/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-12-12 13:47
dokument Zarządzenie Nr 22/2008 w sprawie oddania w administrowanie lokali mieszkalnych w nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły podstawowej w Świątnikach - do ZBM w Sobótce. 2012-12-12 13:44
dokument Zarządzenie Nr 21/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-12 13:40
dokument Zarządzenie Nr 20/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2008. 2012-12-12 13:37
dokument Zarządzenie Nr 19/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiąch własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-12-12 13:34
dokument Zarządzenie Nr 18/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi OPS w Sobótce. 2012-12-12 13:29
dokument Zarządzenie Nr 17/2008 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sobótce. 2012-12-12 13:27
dokument Zarządzenie Nr 16/2008 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2007 rok. 2012-12-12 13:23
dokument Zarządzenie Nr 15/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-12-12 13:17
dokument Zarządzenie Nr 14/2008 w sprawie zmiany udziałów w nierchomości wspólnej w Sobótce przy ul. Świdnickiej nr 9. 2012-12-12 13:11
dokument Zarządzenie Nr 13/2008 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Sobótka. 2012-12-12 13:01
dokument Zarządzenie Nr 12/2008 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkowania wieczystego. 2012-12-12 12:59
dokument Zarządzenie Nr 11/2008 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. 2012-12-12 12:56
dokument Zarządzenie Nr 10/2008 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Sobótce oraz ustalenia regulaminu jej działania. 2012-12-12 12:52
dokument Zarządzenie Nr 9/2008 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobótce. 2012-12-12 12:48
dokument Zarządzenie Nr 8/2008 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2008 rok. 2012-12-12 12:46
dokument Zarządzenie Nr 7/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-12-12 12:44
dokument Zarządzenie Nr 6/2008 w sprawie ustalenia podziału środków finansowych na dokształcanie nauczycieli. 2012-12-12 12:40
dokument Zarządzenie Nr 5/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-12-12 12:38
dokument Zarządzenie Nr 4/2008 w sprawie przeniesienia na rzecz gminy działki w rozliczeniu opłaty adiacenckiej. 2012-12-12 12:35
dokument Zarządzanie Nr 3/2008 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Sobótka na 2008 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej. 2012-12-12 11:51
dokument Zarządzenie Nr 2/2008 w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie "zapytania o cenę". 2012-12-12 11:47
dokument Zarządzenie Nr 1/2008 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora SPZOZ Leczniczo-Rechabilitacyjnego Ośrodka Medycyny Rodzinnej. 2012-12-12 11:41
dokument Zarządzenia rok 2008 2015-07-10 08:54